Pressiteated

Eesti NATO Ühing (EATA)

Tallinn, 12. november 2021.a.

 

PRESSIKUTSE

 

Brigaadikindral Carla Harding: naiste kaasamine on konkurentsieelis julgeoleku tagamisel.

 

Teisipäeval, 16. novembril 2021 kell 10.00 algab Tallinnas, hotellis L´Embitu (Lembitu 12) VII rahvusvaheline aastakonverents „ÜRO resolutsioon 1325: naised, rahu ja julgeolek“. Konverents keskendub esmakordselt Balti riikide tegevuskavade ja koostöövõimaluste tugevdamisele. Lisaks Eesti, Läti ja Leedu ekspertidele esinevad konverentsil USA, Kanada ja Rootsi julgeoleku valdkonna ja diplomaatia esindajad.

 

Rahvusvaheline konverents rõhutab naiste kaasamise tähtsust riikide julgeoleku tagamisel ning juhib tähelepanu naiste ja laste olukorrale kriisikolletes. Balti riikidest on enim panustanud sellesse Eesti, kellel on töös kolmas tegevuskava. Konverents annab ülevaate seni tehtust ja pakub koostöö kohti tulevikuks.

 

Avakõne peab Kanada brigaadikindral Carla Harding teemal „Mitmekesisuse konkurentsieelis julgeoleku tagamisel“. Sõna saavad Eesti Vabariigi välisminister Eva-Maria Liimets, Kanada suursaadik Kevin Rex, ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste ameti poliitika ekspert Harriette Williams Bright ja Rootsi tulevane suursaadik Eestis Ingrid Tersman. Arutelupaneelid keskenduvad Balti riikide 1325 tegevustele ja koostöövõimalustele, kaasates eksperte Riiast, Vilniusest ja Tallinnast.


Eesti Vabariigi välisminister Eva-Maria Liimets: „Maailm tähistab tänavu 21 aasta möödumist murrangulise resolutsiooni 1325 vastuvõtmisest. Kuigi olukord soolise võrdõiguslikkuse ning naiste, rahu ja julgeoleku valdkonnas on kõike muud kui rõõmustav, on meil käepärast vajalik tööriist,“ ütles välisminister. „Kevadel kiitis Vabariigi Valitsus heaks kolmanda Eesti naiste, rahu ja julgeoleku riikliku tegevuskava ning nii seisame ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena inimõiguste ja resolutsiooni eesmärkide eest. On selge, et mistahes rahulepped püsivad ainult siis, kui nendeni jõutakse naisi kaasates.“

Brigaadikindral Carla Harding, Kanada relvajõud, staabiülema asetäitja, Liitlasvägede Euroopa ülemjuhatuse peakorter (SHAPE): „Igas olukorras, kus on tegemist võistleja või vastasega, tuleb saavutada konkurentsieelis. Eelise saavutame kasutades innovaatilist mõtlemist, uut tehnoloogiat või lihtsalt olles parem meeskond. Kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas annab suure konkurentsieelise mitmekesisus ja kaasamine“ ütles Harding. „Naised on pool rahvastikust, aga nende püüdlused saada kõrgharidust on viinud naiste osakaalu selles vallas paljudes riikides kaugele üle 50%. Rakendades naiste intellektuaalset kapitali suudavad need organisatsioonid, kes toetavad kaasamist ja integreerivad naisi otsuste tegemisel, saavutada edu nende ees, kes mitmekesisust omaks ei võta“, lisas kindral.

 

ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamise ameti ekspert Harriette Williams Bright: „Oleme kuulnud naissoost rahuvalvajatelt ning saanud kinnitust uuringutest, samuti ÜRO peasekretäri ettekannetest, et naiste osalus rahu taastamisel loob kogukondades usaldusväärsust ja suurendab rahu püsimajäämist. Nüüd peame tegutsema selle nimel, et naiste tähenduslik osalemine rahu ja julgeoleku loomisel poleks erand, vaid reegel”.

 

Konverentsi korraldab Eesti NATO Ühing (EATA) koostöös Välisministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Kanada Suursaatkonna, Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkonna ja Friedrich Eberti Fondiga.

 

Konverentsi töökeelteks on eesti ja inglise keel, sünkroontõlge.

Töö toimub vastavale EV valitsuse kehtestatud COVID reeglitele.

Lisainfo: Kersti Siilivask, EATA projektijuht, Kersti.Siilivask@eata.ee; 58137097

Ajakirjanikel palume registreeruda aadressil Kersti.Siilivask@eata.ee

 

Lisatud on programm ja ajakava.

 

Taust

Eesti toetab ÜRO resolutsiooni 1325 ning rakendab riiklikku tegevuskava alates 2010. aastast. Eesti kolmas tegevuskava aastateks 2020-2025 keskendub naiste olukorra parandamisele kriisikolletes ning konfliktipiirkondades elavate inimeste teadlikkuse tõstmisele, samuti naiste esindatuse suurendamisele rahu ja julgeoleku tagamisega seotud ametikohtadel.

November 16, 2021 hotell L’Embitu – Lembitu 12, 10114 Tallinn

09.00-10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00-10.30 Konverentsi avamine

Krista Mulenok, juhatuse esimees, Eesti NATO Ühing

T.E. Kevin Rex, Kanada suursaadik Eestis, Lätis ja Leedus

10.30-11.00 Avakõne: „Mitmekesisuse konkurentsieelis julgeoleku tagamisel“

Brigaadikindral Carla Harding, Kanada relvajõud, staabiülema asetäitja logistikaalal, Liitlasvägede Euroopa ülemjuhatuse peakorter (SHAPE)

11.00-11.30 “Naised, rahu ja julgeolek Rootsi prioriteet, sealhulgas OSCE eesistujana 2021. aastal”

T.E. Ingrid Tersman, Rootsi tulevane suursaadik Eestis

11.30-12.30  “Eesti, Läti ja Leedu: naised, rahu ja julgeolek tegevuskavad – väljakutsed ja koostöövõimalused”

Arvo Anton, ÜRO lauaülem, Rahvusvaheliste organisatsioonide büroo, Poliitikaosakond, Eesti Välisministeerium

Andrius Krivas, inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse suursaadik, Leedu Välisministeerium

Undīne Andersone, Rahvusvaheliste organisatsioonide ja inimõiguste osakonna kolmas sekretär, Läti Välisministeerium

Moderaator Kersti Siilivask, projektijuht, Eesti NATO Ühing

12.30-13.30 Lõuna

13.30-13.40 T.E. Eva-Maria Liimets, Eesti Vabariigi välisminister

13.40-15.00 “Eesti riiklik tegevuskava: väljakutsed ja koostöövõimalused”

Susanna Veevo, arengurahastuse ja poliitikate sidususe ekspert, Arengukoostöö Ümarlaud

Riina Kuusik-Rajasaar, juhatuse liige/arengukoostöö suuna juht, MTÜ Mondo

Käthlin Sander, soolise võrdõiguslikkuse poliitika juht, Sotsiaalministeerium

Andres Siplane, sotsiaalvaldkonna nõunik, Kaitseministeerium

Moderaator Dr Birgit Poopuu, teadur, Ühiskonnateaduste instituut, Tallinna Ülikool

15.00-15.20 “Naised, rahu ja julgeoleku teema käsitlemine ÜRO Julgeolekunõukogus Eesti eesistumise ajal 2020-2021”

Helen Kaljuläte, nõunik, Eesti Vabariigi Alaline Esindus ÜRO juures (Online)

15.20-15.40 “Kümme aastat tegevusi naised, rahu ja julgeoleku heaks”

Harriette Williams Bright, poliitika spetsialist, naised, rahu ja julgeolek riiklik ja globaalne rakendamine, rahu ja julgeoleku osakond, ÜRO Soolise Võrdõiguslikkuse ja Naiste Õiguste Edendamise Amet (Online)

15.40-17.00 Vastuvõtt

————————
 
Tallinn, 12. august 2021.a.
Eesti NATO Ühing (EATA)

 

PRESSITEADE
 
13-14.08.2021 toimub Arvamusfestival Paides. “Tõde ja õiglus” ala arutelude korraldajad on Eesti Rahvusraamatukogu koostöös Kultuuriministeeriumiga, Eesti NATO Ühing koostöös Konrad Adenauri Fondiga ning Eesti kohtud, Tartu Ülikool, Statistikaamet, Korruptsioonivaba Eesti ja Soome Instituut.
 
Eesti Rahvusraamatukogu koostöös Kultuuriministeeriumiga küsib, kas infokülluses tuleb raamatukogul tagada kultuurile demokraatlik ligipääs: kas üldse ja kuivõrd peaks raamatukogu, kirjastus või raamatupood andma nõu raamatute sisu usaldusväärsuse osas? 13. augustil kell 12 asuvad teema üle arutlema Reet Lubi (Viljandi raamatukogu direktor), Tiina Kaalep (kirjastus Hea Lugu tegevjuht), Triinu Kööba (raamatupood Puänt eestvedaja), vestlust suunab Rahvusraamatukogu kommunikatsiooni- ja turundusjuht Argo Kerb. Lisaks pakub Rahvusraamatukogu “Tõe ja õigluse” alal lisandväärtust välkraamatukoguga. 
 
Eesti NATO Ühing korraldab Paide Arvamusfestivali „Tõde ja õiglus“ alal 13. augustil 2021.a. kell 14.00-15.30 arutelu: „21.sajandi infosõda – miks ja kuidas seda peetakse ning millal saab sinust infosõdalane?“
Panelistideks on Peeter Tali (NATO Strategic Communications Centre of Excellence asedirektor ja Eesti NATO Ühingu liige), Hannes Krause (Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni juht), Andrus Padar (küberkaitseliitlane) ja Vladimir Sazonov, Tartu Ülikooli kaasprofessor ja Kaitseväe Akadeemia vanemteadur. Arutelu modereerib Marica Lillemets (Eesti NATO Ühingu meedianõunik). 
Kolonel Peeter Tali: “Tuleviku sõjapidamise arendamisel kõneldakse NATOs üha enam kognitiivse lahinguruumi võtmerollist. Seda lisaks juba selgelt sätestatud maa- ,mere- õhu-, küber- ja kosmosesõjale. Kõige suurem oht Eestile on, et meie väärtusruum võidakse lõhkuda ja kaitsetahe murda, sest sõdivad mitte relvad, vaid inimesed ja nende kaitsetahe. Meie vastasvõistlejad on aru saanud, et kõige kulupõhisem vahend on lõhkuda tahet, meie koosmeelt ja põhiväärtusi, mis on kirjas Eesti põhiseaduse preambulas. Me peame kaitsma väärtusi, sest hoiavad meid koos ja annavad raudse jõu rahvana edasi kesta.”
 
Kohtunik leiab end ikka aeg-ajalt olukorras, kus tema kohtuasja on enne saali astumist ajaleheveergudel nii lahatud kui ka lahendatud. „Kuidas teha kohtuotsust, kui otsus on tehtud“ on aruteluteemana ühelt poolt provokatiivne, kuid teisalt puutume selle küsimusega igapäevaselt kokku,“ sõnas arutelu moderaator, Harju Maakohtu kohtunik Kai Härmand. „Meil on laval põnev seltskond, kelle käest tahangi küsida, kas ajakirjanik jälgib oma (anti)kangelase käekäiku kohtuotsuseni, kuidas eri osapooled meediapilti kujundavad, kui palju see kõik mõjutab kohtunikku otsuse tegemisel ning kuidas väljendada kohtuotsuses ühiskonna väärtuseid,“ lisas Härmand. Eesti kohtute arutelu, kus lisaks Härmandile osalevad Tartu Maakohtu kohtunik Ingrid Kullerkann, Viru ringkonnaprokurör Andreas Kangur, Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov ja Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni õppejõud Katrin Aava toimub reedel kell 16.
 
Reedese päeva viimane arutelu on pühendatud andmetele. Statistikud ja andmeteadlsed räägivad andmete kasutamisest teadusuuringutes, aga ka andmete avalikustamisega seotud võimalikest ohtudest ja andmete kaitsmisest.
 
Kas noorus on siis tõesti hukas? Laupäevast päeva alustab kl 12-13:30 Korruptsioonivaba Eesti arutelu “Miks oleme nii kindlad, et noored Eesti ausamaks muudavad, kui statistika seda ei tõesta?”. “Oleme harjunud mõtlema, et  uus põlvkond toob endaga kaasa väärtused, mis ei luba nähtustel nagu korruptsioon ja pettused tekkida. Uuringud näitavad aga hoopis, et noored ei oska tegelikult korruptsiooni kui nähtust ära tunda ning demokraatlikud väärtused langevad nii Eesti kui laiemalt maailma noorte väärtusskaalal aina madalamale,” nentis ühingu tegevjuht Carina Paju. Arutelu käigus otsivad eksperdid Aive Pevkur (TTÜ), Kadri Org (Eesti Koostöö Kogu), Remo Perli (PPA korruptsioonikuritegude büroo) ja Liisa Junolaine (Eesti Noorteühenduste Liit) koos arutelujuhi Elsa Leiteni ja publikuga probleemi algpõhjuseid ning uudseid lahendusi.

 

14. augustil kell 14 algab Soome Instituudi eestvedamisel interaktiivne arutelu “Infodeemia ajastu: ellujäämiskursus algajatele“. Füüsik, Rakett 69 saatejuht ja kohtunik ning Eesti Meteoroloogia Keskasutuse direktor Aigar Vaigu teeb puust ja punaselt selgeks, kui lihtne on manipuleerida sellega, mida me arvame teadvat. Segaduses aitavad korda luua YLE produtsent Hannele Valkeeniemi, ajakirjandussotsioloogia kaasprofessor Ragne Kõuts-Klemm ja afektiivse psühholoogia kaasprofessor Andero Uusberg Tartu Ülikoolist. „Soovitame osaleda kõigil, kes on tundnud vajadust lihtsate juhtnööride järele selle kohta kuidas eraldada objektiivset teavet rämpsinfost,“ sõnas Soome Instituudi programmijuht Liina Ergma.
 
Statistikaamet võtab selle aasta lõpus toimuva rahva- ja eluruumide loenduse valguses ette andmete abil rikkuse valemi lahti muukimise temaatika. „Rahvaloendus toimub seekord peamiselt riigi andmebaasides juba olemasoleva info põhjalt ja selle valguses tasub mõelda, kas andmed ja nende kasutamise oskus võiksid olla väikese Eesti konkurentsieelis. Diskuteerime, mida me kõikide nende andmetega teeme ja kuidas panna infokoguseid enda kasuks tööle,“ lausus rahvaloenduse projektijuht Liina Osila. Statistikaameti korraldatav arutelu toimub 14. augustil algusega kell 16. Arutelu juhib tehnoloogiaekspert Hans Lõugas ja sellel osalevad statistikaameti eksperimentaalstatistika tiimijuht Kaja Sõstra, Riigikantselei diginõunik Marten Kaevats, Omniva andmete juht Renee Kooli ja andmeentusiast Gunnar Kukk.

 

Tõde ja õiglus ala jääb kl 18-19:30 lõpetama Korruptsioonivaba Eesti arutelu “Mis oleks, kui otsiks vaid väikeannetajaid ehk korruptsioonivaba demokraatia uuendustalgud”. Aasta algul raputas Eesti avalikkust nn Porto Franco korruptsiooniskandaal, mille tõttu on taas päevakorda tõusnud erakondade ja nende rahastamise küsimused. “On oluline mõelda, mida praegune erakondlik süsteem ja poliitika teatav korporatiivsus meie demokraatia kohta peegeldab. Mida demokraatliku ühiskonnana tegelikult valitsemisest ja erakondadest ootame? Leidsime, et sellele vastamiseks on aeg korraldada ühed korruptsioonivabad demokraatiatalgud,” sõnas vabaühenduse Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus. Talgud toimuvad kolmes vaatuses, arutelu sütitajaks on Paide teater ning vedajaks Johannes Tralla. Publikuga arutlevad Jaanus Tehver, Kaimar Karu, Alari Rammo, Steven-Hristo Evestus ja Kai Klandorf.
 
Arutelud on eesti keeles.
 
Arutelu otseülekannet saab jälgida “Tõde ja õiglus” ala Facebooki ürituse lehel.
 

TÄPNE KAVA

REEDE, 13.08

12:00-13:30  – Kas infokülluses tuleb raamatukogul tagada kultuurile demokraatlik ligipääs?
14:00-15:30 – 21. sajandi infosõda, milleks ja kuidas seda peetakse ja kuidas meist igaühest võib saada infosõdur
16:00-17:30 – Kuidas teha kohtuotsust, kui otsus on tehtud?
18:00-19:30 – Andmete analüüs ja privaatsuse kaitse


LAUPÄEV, 14.08
 
12:00-13:30 – Miks oleme nii kindlad, et noored Eesti ausamaks muudavad, kui statistika seda ei tõesta?
14:00-15:30 – Infodeemia ajastu: ellujäämiskursus algajatele
16:00-17:30 – Muugime andmete abil lahti rikkuse valemit
18:00-19:30 – Mis oleks, kui otsiks vaid väikeannetajaid ehk korruptsioonivaba demokraatia uuendustalgud
 
Täiendav info:
Eesti NATO Ühing
Krista Mulenok, juhatuse esimees
tel 5118080

Pressiteade
Eesti NATO Ühing
09.08.2021

Haridustöötajate XIV Suvekool julgeoleku- ja välispoliitika, meediakirjaoskuse ning infosõja temaatikal

10.-11. augustil 2021 leiab aset Võrus Eesti NATO Ühingu poolt korraldatav suvekool ajaloo-, ühiskonna-, riigikaitse- ja küberkaitse õpetajatele. Üritus toimub koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi ning Friedrich Eberti Fondiga.


Seekord keskendume julgeoleku- ja välispoliitikale, meediakirjaoskusele, infosõja temaatikale ning anname ideid kuidas läbi simulatsioonide ja mängude õpetada NATO väärtusi.

Suurbritannia kaitseatašee kol-ltn Matthew Hing annab ülevaate liitlasvägede tegevusest Eestis: “Mul on hea meel toetada suurepärast tööd, mida Eesti NATO Ühing on teinud toetades rahvustevahelist integratsiooni Eestis ja soodustades ühist arusaama riigi ajaloost. Seoses liitlaste suurendatud kohalolekuga (inglise keeles Enhanced Forward Presence (eFP)), asub üle 850 Ühendkuningriikide sõduri Eestis, lisaks sõdurid Prantsusmaalt, Taanist ja Islandilt. Seega on oluline, et kogu ühiskond mõistaks miks on NATO liitlasväed Eestis ja milline on nende roll.”

Suvekooli raames saab rohkem teada ka nutitelefoni kasutamisest ja kaitsmisest ning andmete kustutamisest.

AJAKAVA:

I päev, 10.08

11.30-12.00 Avasõnad Eesti NATO Ühingu suvekooli tiimi poolt (Krista Mulenok, EATA juhatuse esimees ja korraldustiim)
12.00-13.15 Multikultuursus ja ajaloosündmuste tõlgendamine: Venemaa propaganda narratiivid ajaloo infosõja relvana suunatuna Balti riikide vastu (Vladimir Sazonov, Tartu Ülikooli kaasprofessor ja Kaitseväe Akadeemia vanemteadur)  

13.15-13.45 Töötuba: Nutitelefoni kasutaja peamised ohud. Praktilised nõuanded nutiseadme kasutaja kaitseks (Eno Menov, Häkkerikoda MTÜ)
13.45-14.30 Lõuna
14.30-15.30 Online ettekanne: Liitlasväed Eestis (kol-ltn Matthew Hing, Suurbritannia kaitseatašee)

15.30-15.45 Kohvipaus
15.45-17.25 Põhja-Atlandi Nõukogu (NAC) simulatsiooni ettevalmistamine (Hindrek Lootus, EATA liige)
17.25-17.30 NATONIA mängu tutvustav video (Joonas Mengel, NATONIA mängu looja)
17.30-18.00 Ettekanne: Riigivanem August Rei: 3+1 põhjust, miks rääkida ajalootunnis veel ühest onklist, keda pole isegi õpikus!? Õppefilmi tiiser. Auhinnamäng! (Hanno Matto ja Tarvo Sarmet, Riigivanem August Rei Sihtasutus)
19.00-20.00 Õhtusöök
Üllatusmäng

II päev, 11.08
09.30-11.00 Põhja-Atlandi Nõukogu (NAC) läbimäng (Hindrek Lootus, EATA liige)
11.00-11.15 Kohvipaus
11.15-12.45 Meediakirjaoskuse olulisus ja sellega seotud väljakutsed (Vanessa Vorteil, IREX noorte meediapädevuse treener)12.45-12.50 Suvekooli lõpetamine ja tunnistuste jagamine
13.00-13.45 Lõuna
13.55 Tagasisõit Tallinna, vahepeatus Võru Gümnaasiumis (järgneb Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi programm)

Lisainfo:
Krista Mulenok
Eesti NATO Ühingu esimees
info@eata.ee

tel 5118080

——-

Eesti NATO Ühing (EATA)

Tallinn, 28. mai 2021.a.

PRESSITEADE

NATO-Euroopa Liidu Ümarlaud 28.-29. mai 2021 Tallinnas ja Laulasmaal

 

Täna, 28. mail 2021.a. kell 09.30 algab Tallinnas Park Inn by Radisson Meriton hotellis (Toompuiestee 27/Paldiski mnt. 4, Tallinn) Eesti NATO Ühingu korraldusel üheksas NATO-Euroopa Liidu Ümarlaud. Sellele järgneb 28. ja 29. mail diplomaatia töötuba ja Põhja-Atlandi Nõukogu (NAC) töö simulatsioon Laulasmaal. Tegemist on rahvusvahelise konverentsiga, mille eesmärk on tõsta noorte teadlikkust rahvusvahelise julgeolekupoliitika valdkonnas. NATO-Euroopa Liidu Ümarlauda korraldab Eesti NATO Ühing koostöös NATO peakorteri avaliku diplomaatia osakonna, Eesti Diplomaatide Kooli, Friedrich Eberti Fondi, Eesti kaitseministeeriumi ja välisministeeriumiga.

Sel aastal on konverentsi fookuses globaalne turvalisus pandeemia ajal ja NATO ning Euroopa Liidu võitlus desinformatsiooni vastu. Ürituse avapäeval Tallinnas tuleb eksperte kuulama ligi 40 noort eksperti 13 riigist. Ürituse töökeeleks on inglise keel.

Konverents on jälgitav Eesti NATO Ühingu inglisekeelses FB lehel SIIN.

 

Eesti Diplomaatide Kooli direktor Ekke Nõmm: Üks Eesti Diplomaatide Kooli (EDK) missioone on treenida noori otsustajaid järgmisteks aastakümneteks. Missioon Eestile on toetada NATOt nooruslike ideedega, hoidmaks eemal väsinud dementsust, rääkimata ‘ajusurmast’.

 

Täpsem info:

Krista Mulenok e-mail: info@eata.ee tel 5118080

Lisatud on ürituse ajakava ja esinejad.

Schedule, May 28

09.30-10.00 Welcoming remarks
Karl Mattias Sepp, Host of the day, Project Manager, Estonian Atlantic Treaty Association
Krista Mulenok, Secretary General, Estonian Atlantic Treaty Association, Vice-President, Atlantic Treaty Association
Marge Mardisalu-Kahar video greeting, Director of Security Policy and Transatlantic Relations Division in the Ministry of Foreign Affairs of Estonia, EATA Council Member
Peer Krumrey video greeting, Director of Friedrich Ebert Stiftung Baltic States
Ekke Nõmm, Director, Estonian School of Diplomacy


10.00-10.30 Opening speeches (video)
Urmas Paet, Member of the European Parliament from Estonia
Eric Povel, Programme Officer, NATO Public Diplomacy Division (PDD)

10.30-12.00 I. Panel discussion: „Future of global security in the light of pandemics – how can the Alliance combat threats that are not combat related?“ In the last year, NATO and EU has faced many challenges that are as threatening as war, but can not be dealt
with through conventional means. In this panel, we are looking at the lessons learnt regarding the global pandemics and how to deal with it better in the future.

 

Panelists:
Kyllike Sillaste-Elling via Zoom, Permanent Representative of Estonia to NATO
Colonel Peeter Tali via Zoom, Deputy Director of NATO Strategic Communications Centre of Excellence
Juxhina Sotiri Gjoni via Zoom, President of Youth Atlantic Treaty Association
Moderator: Harri Tiido, Former Ambassador

12.00-13.30 II. Panel discussion (Hybrid warfare): “The age of disinformation – what is
and can be done about it by EU and NATO?”

Panelists:
Michael Roberts, Consultant and coach specialising in EU and international affairs, Former Ambassador
Mart Viires, Adviser to Cyber Diplomacy Department, Estonian Ministry of Foreign Affairs
Holger Roonemaa, Head of the Investigative Desk at Ekspress Meedia
Moderator: Silver Tambur, Editor-in-Chief and cofounder of Estonian World

(continuation of a closed event)


PRESSITEADE

Eesti NATO Ühing (EATA)

Tallinn, 24. mai 2021.a.

PRESSIKUTSE

Austatud ajakirjanik!

 

Reedel, 28. mail 2021.a. kell 09.30 algab Tallinnas Park Inn by Radisson Meriton hotellis (Toompuiestee 27/Paldiski mnt. 4, Tallinn) Eesti NATO Ühingu korraldusel üheksas NATO-Euroopa Liidu Ümarlaud. Sellele järgneb 28. ja 29. mail diplomaatia töötuba ja Põhja-Atlandi Nõukogu (NAC) töö simulatsioon Laulasmaal. Tegemist on rahvusvahelise konverentsiga, mille eesmärk on tõsta noorte teadlikkust rahvusvahelise julgeolekupoliitika valdkonnas.

 

Sel aastal on konverentsi fookuses globaalne turvalisus pandeemia ajal ning NATO ja Euroopa Liidu võitlus desinformatsiooni vastu. Konverentsil osaleb ligi 40 noort Eesti Diplomaatide Koolist ja Eesti NATO Ühingu võrgustikust, rohkem kui kümnest riigist. Ürituse töökeeleks on inglise keel.

 

Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet: “NATO oli, on ja jääb Eesti ja kogu Euroopa olulisimaks julgeoleku tagajaks. Vaatamata sellele tuleb Euroopa Liidulgi senisest enam panustada oma liikmete turvalisusse. Seda nõuab kiiresti muutuv ja kohati ettearvamatu rahvusvaheline olukord. EL-i koostöö NATO-ga on võtmekohal Euroopa julgeoleku tugevdamisel. Seda nii õhus, maal ja merel kui ka küber- ja inforuumis. Tänased julgeoleku- ja kaitsevalikud jäävad mõjutama ühiskondi aastateks ja aastakümneteks, mistõttu on oluline, et ka noored oleksid kaasatud nendesse aruteludesse.”

 

NATO-Euroopa Liidu Ümarlauda korraldab Eesti NATO Ühing koostöös NATO peakorteri avaliku diplomaatia osakonna, Eesti Diplomaatide Kooli, Friedrich Eberti Fondi, Eesti kaitseministeeriumi ja välisministeeriumiga.

 

Täpsem info ja registreerimine:

info@eata.ee 

Tel 5118080 (Krista Mulenok, Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees)

Lisatud on ürituse ajakava ja esinejad.

09.30-10.00 Welcoming remarks

Marge Mardisalu-Kahar, Director of Security Policy and Transatlantic Relations Division in the Ministry of Foreign Affairs of Estonia, EATA Council Member

Peer Krumrey video greeting, Director of Friedrich Ebert Stiftung Baltic States

Ekke Nõmm, Director, Estonian School of Diplomacy

10.00-10.30 Opening speeches (video)

Urmas Paet, Member of the European Parliament from Estonia

Eric Povel, Programme Officer, NATO Public Diplomacy Division (PDD)

10.30-12.00 I. Panel discussion: „Future of global security in the light of pandemics – how can the Alliance combat threats that are not combat related?“

In the last year, NATO and EU has faced many challenges that are as threatening as war, but can not be dealt with through conventional means. In this panel, we are looking at the lessons learnt regarding the global pandemics and how to deal with it better in the future.

Panelists:

Kyllike Sillaste-Elling via Zoom, Permanent Representative of Estonia to NATO

Juxhina Sotiri Gjoni via Zoom, President of Youth Atlantic Treaty Association (YATA)

Moderator: Harri Tiido, Former Ambassador

12.00-13.30 II. Panel discussion (Hybrid warfare): “The age of disinformation – what is and can be done about it by EU and NATO?”

Panelists:

Colonel Peeter Tali via Zoom, Deputy Director of NATO Strategic Communications Centre of Excellence

Michael Roberts, Consultant and coach specialising in EU and international affairs, Former Ambassador

Mart Viires, Adviser to Cyber Diplomacy Department, Estonian Ministry of Foreign Affairs

Holger Roonemaa, Head of the Investigative Desk at Eesti Päevaleht


Moderator: Silver Tambur, Editor-in-Chief and cofounder of Estonian World

(continuation of a closed event)


Eesti NATO Ühing

 

02.02.2021

 

 

Eesti NATO Ühing tähistab täna oma 20. aastapäeva

 

Täna 20 aastat tagasi, Tartu Rahu aastapäeval 2. veebruaril 2001, loodi Eesti NATO Ühing (EATA). Ühing on NATO katusorganisatsiooni ATA (Atlantic Treaty Association) üks kolmekümne seitsmest liikmest.

 

Ühingu eesmärgiks on tugevdada kodaniku sidet riigiga, aidates kaasa rahva kaitsetahte kasvatamisele ning seeläbi riigi suveräänsuse tugevdamisele. Eesti NATO Ühing tegutseb selle nimel, et toetada NATOt kui Eesti peamist julgeolekugarantiid ja väärtustada inimeste panust riigikaitsesse. Nüüdseks juba kaks aastakümmet tegutsenud kodanikuühendus liidab endas ligi 300 inimest erinevatelt elualadelt.

 

NATO Ühingu liige, endine kaitseminister Jüri Luik: “On hea tõdeda, et meie liitlaste väed elavad kaasa igapäevasele Eesti elule ning inimesed võtavad neid loomuliku osana Eesti kaitsejõududest”. NATO Ühingul on selles oma kaalukas roll.

 

Läbi aegade on Eesti NATO Ühing osutanud erilist tähelepanu noortele ja seeläbi tegelenud Eesti tuleviku kindlustamisega. Ühingu liikmed annavad riigikaitse tunde, korraldavad ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate suvekooli, panustavad kübertuvalisusesse ja laiapindsesse riigikaitsesse.

 

Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees Marko Mihkelson: “Minu arvates on väga oluline, et meie noores põlvkonnas tugevneks kaitsetahe. Riigi kaitsevõime aluseks on igaühe valmisolek oma kodumaad kaitsta”, ütles Mihkelson.

 

Eesti NATO Ühing on üks vähestest kodanikuühendustest, kes on suunanud oma teavituskampaania ka venekeelsele elanikkonnale. Selle tulemusel sai võimalikuks lai ühiskondlik toetus Eesti liitumisel NATOga. Ühingul on valminud nii eestikeelne https://youtu.be/c8D8Pn8oX3g kui ka aastapäeva puhul venekeelsete subtiitritega https://youtu.be/htLUabuEyKE videotund NATO-st ja infosõjast.

 

Tähtsündmustega Eesti NATO Ühingu ajaloos saate tutvuda EATA20 ajajoonel, mis kajastab nii Eesti NATO Ühingu kui ka NATO arengut: https://youtu.be/WemjNCwk3IQ

 

Ühing soovib tänada kõiki oma liikmeid, vabatahtlikke ning koostööpartnereid. Nendeks on: kaitseministeerium, välisministeerium, haridus- ja teadusministeerium, NATO peakorter, NATO katusorganisatsioon ATA, Eesti Kaitseliit, Eesti Kaitsevägi, Konrad Adenaueri Fond, Friedrich Eberti Fond ja Carolin Illenzeeri Fond. Samuti Suurbritannia, Saksamaa LV, USA ja Kanada suursaatkonnad Eestis.

 

Aastapäeva raames oleme teinud intervjuud liikmetega. Igal nädalal avaldame uue Eesti NATO Ühingu liikme loo EATA kodulehel: https://www.eata.ee/eata20/

 

Intervjuu EATA liikme ja endise kaitseministri Jüri Luigega on leitav siit: https://youtu.be/CT2dQeunxyo

 

Lisainfo:

Krista Mulenok,

Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees

info@eata.ee

mob. 511 8080

PRESSITEADE

 

Eesti NATO Ühing

 

20.12.2020

 

Infosõja ohtusid tutvustav sotsiaalkampaania jõudis 800 000 vaatajani

 

Infosõja ohtusid, viise ja põhjusi selgitav sotsiaalkampaania TÕE SÕNA jõudis jõulude eel 800 000 vaatajani. Sotsiaalkampaania sketšides mängisid inforünnakute ohvreid tuntud suunamudijad.

 

TÕE SÕNA selgitab põhjalikult ja ohtrate näidete abil, milles seisneb 21. sajandi infosõda, milleks ja kuidas seda peetakse ja kui lihtne on kehastuda enesele teadmata infosõduriks. Selleks, et juhatada teismelised kampaania veebileheküljele www.tõesõna.ee, kirjutasid stand-up koomikud Mattias Naan ja Kaarel Nõmmik stsenaariumid, mille järgi lavastatud sketšides mängisid noorte seas tuntud suunamudijad Seidi Voogre ja Roomet Poom. Peatselt filmitakse järgmised sketšid.

 

Kõigi sketšide ühendavaks jooneks on düstoopiline paramilitaarne maailm, kus vaenulikest inforünnakutest on välja kasvanud täiemõõduline relvastatud konflikt, ent ära loputatud ajudega suunamudijad ei saa jätkuvalt aru, et maailm ei ole enam endine ja jätkavad oma vlogide tootmist.

 

Ajaloolase David Vseviovi ja Kaitsepolitseiameti büroojuhi Harrys Puusepa miniloengud infosõja erinevatest vaatenurkadest selgitavad arusaadavalt ja eluliste näidetega illustreeritult, miks on põnev vale usutavam kui igav tõde, milline peaks olema Eesti pehme jõud ja miks on kasulikud idioodid ohtlikud.

 

„Meie kõigi igapäevane heaolu ja turvalisus algab meie peast ja meeltest. Infosõjas on kõige kaitsetum organ meie aju. Millegipärast arvatakse, et eestlased on inforünnakute ja- mõjutuste suhtes oma sovetiaja kogemuse tõttu immuunsed. See ei ole päris õige. 21. sajandil kasutatakse väga osavalt kognitiivseid ja virtuaalrelvi – telesarjad ja- saated, mängufilmid, kirjandus jne -, mille järjepidev kasutamine on pikaajalise ja mõjusa toimega. Seetõttu andsimegi tõele sõna, sest selle sajandi infosõda on äärmiselt salakaval ja loominguline,” räägib TÕE SÕNA looja ja eestvedaja Kadri Paas.

 

MTÜ Eesti NATO Ühingu ja Sisekaitseakadeemia magistrandi Kadri Paasi koostöös loodud hariduslik kodulehekülg sobib kasutamiseks õppematerjalina koolide meedia- riigikaitse- ning ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse tundides. Ent mõistagi tasuks ka vanematel inimestel sagedamini nuputada, miks midagi öeldakse, kes ütleb ning miks ta just nüüd ja praegu sel teemal sõna võtab.

 

Lingid:

 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRfSHZF1uzFucbgb1sRB0TA?view_as=subscriber

 

Instagram: https://www.instagram.com/toe.sona/

 

Veeb: www.tõesõna.ee

 

Lisainfo:

 

Kadri Paas,

 

+37253 465 277,

 

MTÜ Eesti NATO Ühing


PRESSITEADE

 

Eesti NATO Ühing

 

17.11.2020

 

Sotsiaalkampaania TÕE SÕNA räägib infosõjast valehäbita

 

Eesti NATO Ühingus loodud veebilehekülg www.tõesõna.ee kirjeldab interaktiivselt, mis on 21. sajandi infosõda, milleks ja kuidas seda peetakse ja kuidas meist igaühest võib saada infosõdur.

 

Ajaloolase David Vseviovi ja Kaitsepolitseiameti büroojuhi Harrys Puusepa miniloengutest saab muu hulgas teada, miks on põnev vale usutavam kui igav tõde, kuidas riigid üksteist infoga mõjutavad ja miks ei ole kasulikud idioodid üldsegi rumalad ega kasutud. TÕE SÕNA kodulehekülje artikleid illustreeriva Karl-Erik Talveti kaunid tindijoonistused. Kampaania visuaalse väljanägemise eest hoolitseb loovjuht Joosep Kask. 

 

Kuna teismelised on agarad sotsiaalmeedia kasutajad, siis valmisid kampaania raames ka koomikute Mattias Naani ja Kaarel Nõmmiku stsenaariumite järgi lavastatud sketšid. Nende kaudu tutvustatakse noortele infosõja olemust, põhjusi ja ohte. Sketšide peategelased on teismeliste seas tuntud Eesti suunamudijad.

 

Meie kõigi igapäevane heaolu ja turvalisus algab meie peast ja meeltest. Infosõjas on kõige kaitsetum organ meie aju. Millegipärast arvatakse, et eestlased on inforünnakute ja- mõjutuste suhtes oma sovetiaja kogemuse tõttu immuunsed. See ei ole päris õige. 21. sajandil kasutatakse väga osavalt kognitiivseid ja virtuaalrelvi – telesarjad ja- saated, mängufilmid, kirjandus jne -, mille järjepidev kasutamine on pikaajalise ja mõjusa toimega. Seetõttu andsimegi tõele sõna, sest selle sajandi infosõda on äärmiselt salakaval ja loominguline. Meist igaühest võib pahatahtliku manipulaatori käes saada abitu marionett,” räägib TÕE SÕNA looja ja eestvedaja, Eesti NATO Ühingu sotsiaalmeedia projektijuht Kadri Paas.

 

Uuri rohkem: 

 

Kodulehekülg: www.tõesõna.ee

 

FB: https://www.facebook.com/toesona/

 

Instagram: @toe.sona

 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRfSHZF1uzFucbgb1sRB0TA?view_as=subscriber  

 

Lisainfo:

 

Kadri Paas,

 

+37253 465277,

 

TÕE SÕNA looja ja eestvedaja,

 

Eesti NATO Ühingu sotsiaalmeedia projektijuht

 

PRESSITEADE

 

Eesti NATO Ühing

 

10.09.2020

 

NATO avaliku diplomaatia programmijuht: NATO ja EL jagavad reaalajas infot küberrünnakute kohta

 

10. septembril kell 09.30 algab Tallinnas Park Inn by Radisson Meriton hotellis (Toompuiestee 27) Eesti NATO Ühingu korraldusel kaheksas NATO-Euroopa Liidu Ümarlaud. Sellele järgneb kahepäevane Põhja-Atlandi Nõukogu (NAC) töö simulatsioon Saka mõisas Ida-Virumaal ja ettekandekoosolek Narva Muuseumis teemal „Kuidas saavutada konsensust alliansis?“.

 

Tegemist on rahvusvahelise konverentsiga, mille eesmärk on suurendada noorte inimeste teadmisi rahvusvahelise julgeolekupoliitika valdkonnas.

 

Sel aastal on konverentsi fookuses kollektiivkaitse ja küberturvalisus pandeemia olukorras, tuleviku sõjapidamise ja Arktika geopoliitika teemad. Arutelu all on globaalne julgeolek ajal, mil NATO väljakutsed pole otseselt seotud sõjaliste konfliktidega, kuid nõuavad siiski Alliansi sekkumist. Samuti NATO ja Euroopa Liidu koostöö küberkaitses ja selle mõju meie igapäevasele tegevusele.

 

Uue teemana julgeoleku vallas on esile kerkinud riikide huvid Arktikas, millest on saamas 21. sajandi geopoliitiliste vaidluste keskpunkt.  Mainitud teemadel debateerivad mõjukad, rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdid Eestist, Norrast, Saksamaalt ja Belgiast.

 

NATO Avaliku diplomaatia osakonna programmijuht Eric Povel: „ NATO ja Euroopa Liit jagavad ühist julgeolekuruumi. Töötame koos hübriidohtude tõrjumisel, mereseaduste raames ja jagame reaalajas informatsiooni küberrünnakute kohta“. Povel lisas, et Tallinna konverents tõestab veelkord, kui oluline on meile NATO ja Euroopa Liidu koostöö.

 

Ürituse avapäeval Tallinnas osaleb ligi 90 tudengit, Eestis paiknevate suursaatkondade esindajad ja eksperdid kokku kahekümnest riigist. Ida-Virumaa seminaridest võtab osa tudengeid 12 riigist, lisaks veel veebi vahendusel noori viieteistkümnelt maalt.

 

NATO-Euroopa Liidu Ümarlaua korraldaja on Eesti NATO Ühing  koostöös NATO peakorteri, Friedrich Eberti Fondi, Eesti kaitseministeeriumi ja välisministeeriumiga.

 

Täpsem info ja registreerimine: info@eata.ee 

 

Lisatud on ürituse ajakava ja esinejad.

 

Day 1 – September 10

 

9.00-9.30   Registration and morning coffee

 

9.30-10.00 Welcoming remarks

 

Krista Mulenok, Secretary General, Estonian Atlantic Treaty Association, Vice-President, Atlantic Treaty Association

 

Peer Krumrey, Director of Friedrich Ebert Stiftung Baltic States (video greeting) 

 

Eric Povel, Programme Officer, NATO Public Diplomacy Division (video greeting) 

 

Joonas Mengel, Game designer of NATONIA, Estonia

 

10.00-10.30 Opening speeches

 

Martin Hurt, Research Fellow, International Centre for Defence and Security

 

Marge Mardisalu-Kahar, Head of Security Policy and Transatlantic Relations Office of the Estonian Ministry of Foreign Affairs

 

10.30-12.00 I. Panel discussion: „Future of global security in the light of pandemics – how can the Alliance combat threats that are not combat related?“

 

In the last year, NATO and EU has faced many challenges that are as threatening as war, but can not be dealt with through conventional means. In this panel, we are looking at the lessons learnt regarding the global pandemics and how to deal with it better in the future.

 

Oudekki Loone, Head of Estonian delegation to NATO Parliamentary Assembly (via Zoom)

 

Manuel Matos dos Santos, President, YATA Portugal, Secretary General, YATA International (via Zoom)

 

Marianne Mikko, Estonian politician and former Member of the European Parliament of Estonia for the Social Democratic Party

 

ModeratorMartin Hurt, Research Fellow, International Centre for Defence and Security

 

12.00-12.30 Coffee break

 

12.30-14.00 II. Panel discussion: „What is the future of EU-NATO cyber defense and how will it affect our daily lives?“

 

The second panel will tackle the important topic of cyber defense and the cooperation between private, public and international organisations, companies and institutions. We will be hearing about the current situation and how the future of 5G and technologies will influence cyber defense and it’s importance to NATO, EU and to a regular citizen’s daily life.

 

Sami Seppänen, CEO at Elisa Eesti AS

 

Heli Tiirmaa-Klaar, Ambassador at Large for Cyber Security, Estonian Ministry of Foreign Affairs

 

Col Jaak Tarien, Director of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence

 

Raul Rikk, Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications, National Cyber Security Policy Director

 

Moderator: Andrus Padar, Chief of Estonian Defence League’s Cyber Unit

 

14.00-15.00 Lunch

 

15.00-16.15 III. Panel discussion: „How is the Arctic going to be the most contested geopolitical area in the 21st century?“

 

Activities around the Arctic have been developing for many decades, but now it is becoming clear that the race for resources, claim to exclusive economic zones and the potential to create a new trading route between Asia and Europe, is going to have an immense impact on NATO, EU, Russia, China et al. The discussion will get heated during this panel, mainly because the competition for resources is also weighed against the environmental impact.

 

Dr. Robin Allers, Centre for Security Policy, Senior Fellow (Via Zoom)

 

Dr. Paal Sigurd Hilde, Associate Professor at the Norwegian Department of Defense Studie, Center for Norwegian and European Security (Via Zoom)

 

Moderator: Anu Eslas, Councillor of International Energy Cooperation at Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications

 

16.30 Departures to Saka Manor

 

19.30 Dinner at Saka Manor

 

Day 2 – September 11

 

09.00 Departure to Narva

 

10.00 Arrival to Museum of Narva

 

10.00-10.15 Coffee break

 

10.15-12.00 Presentation: „How to make consensus happen in the Alliance?“ (via Zoom) 

 

Capt. John G.L. Jacobs, Director of the Atlantic Forum, the Royal Netherlands Army HQ

 

12.00 Departure to Saka (NAC Simulation introduction, via Zoom)
Capt. John G.L. Jacobs, Director of the Atlantic Forum, the Royal Netherlands Army HQ 

 

Wessel Toonen, Communication and Logistics Officer, The Clingendael Institut

 

13.00-14.00 Lunch at Saka 

 

14.00-15.45 Work in Groups 

 

15.45-16.15 Coffee break 

 

16.15-18.00 Work in Groups 

 

19.00-21.00 Dinner

 

21.00 Social activities 

 

Day 3 – September 12

 

08.30-11.00 Work in Groups

 

Finalising Conclusions and Preparing for Council Meeting

 

11.00-11.30 Coffee break

 

11.30-13.00 North Atlantic Council Meeting 

 

13.00-14.00 Lunch

 

14.00-14.45 Conclusions

 

15.00 Departure to Tallinn

 

17.00 Arrival to Tallinn