Nõukogu

Eesti NATO Ühingu nõukogu koosseis alates 21.02.2019

Nõukogu esimees:

Marko Mihkelson (Riigikogu väliskomisjoni aseesimees)

Nõukogu liikmed:

Andres Sang (Kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja asetäitja)

Elina Seppet (Kaitseministeerium)

Miko Haljas (Välisministeeriumi julgeolekupoliitika ja transatlantiliste suhete büroo juhataja)

kol-ltn Meelis Vilippus (Kaitseväe juhataja administratsiooni ülem)

kol-ltn Aivar Sarapik (Kaitseväe vanemkaplan)