Filmiõhtud

Alates 2011. aastast on Eesti NATO Ühing regulaarselt ka koostöös Konrad Adenaueri Fondiga korraldanud filmi- ja aruteluõhtuid. Filmiõhtute teema valitakse parasjagu aktuaalsete teemade seast. Filmi- ja aruteluõhtul näidatakse asjakohast filmi, millele eelneb või järgneb arutelu selle valdkonna temaatika asjatundjatega. Üritus toimub reeglina inglise keeles.

2011, vahemikus 06.10.-14.12.2011 toimusid filmi- ja aruteluõhtud teemal „Kriisid, mis muutsid maailma“. Projekti raames korraldas Eesti NATO Ühing 3 filmi- ja aruteluõhtut kinos Artis. Osalejaid oli kokku 275. Projekti eesmärgiks oli tutvustada kolme kriisi – Kosovo, Iraagi ja Afganistani – olemust ja tagajärgi ning näidata avalikkusele olukorda nendes riikides. Need filmid ja arutelud olid mõeldud tõstma osalejate teadlikkust ning panema mõtlema võimalustele kriiside lahendamiseks. Sihtgrupiks olid peamiselt valdkonnaga seotud inimesed (ametnikud, kaitseväelased, akadeemikud ning üliõpilased), kuid ka kõik teised, kellele antud teemad huvi pakkusid. Üritust külastasid teiste hulgas mitmed inimesed, kes elavad kriisipiirkondades või on neid piirkondi külastanud, sh Kurdistani Demokraatliku Partei liige, Afganistani üliõpilased, USA reservväelane, välismissioonidel osalenud Eesti kaitseväelased ning teised Eesti esindajad kriisipiirkondades, kes avasid kuulajatele kõnealustest piirkondadest uue nurga läbi isiklike kokkupuudete konfliktiolukorraga Kosovos, Iraagis ja Afganistanis.

2012, 6.11 toimus koostöös Konrad Adenaueri Fondiga küberkaitse teemaline arutelu- ja filmiõhtu, ning 6. 12 filmi- ja aruteluõhtu Süüria teemal.

2013, 12.11 toimus kinos Artis koostöös Konrad Adenaueri Fondiga arutelu- ja filmiõhtu teemal põgenikud Euroopas, ning 5.12 filmi- ja aruteluõhtu NATO tuleviku ning Afganistani teemal.

2014, 6.11 korraldas Eesti NATO Ühing koostöös Konrad Adenauer Fondiga paneeldiskussiooni teemal “Current situation and the future in Iraq“ ja näitas filmi “The Islamic State”. Kuulajatel oli võimalik osa saada arutelust, kus osalesid: Kaldo Oghanna, Assüüria Demokraatilku Liikumise Keskkomitee liige ja välissuhete juht; Sten Reimann, endine Eesti kontingendi ülem Iraagis. Üritust modereeris Holger Mölder, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste õppejõud.  Ning 11.12 korraldas Eesti NATO Ühing koostöös Konrad Adenaueri Fondiga paneeldiskussiooni teemal „Kristlaste olukord Lähis-Idas“. Diskussioonile eelnes filmi “First comes Saturday then comes Sunday” linastus. Üritusel esinesid Elsy Oueiss, Liibanonist; Tunne Kelam, Euroopa Parlamendist; Peeter Võsu, Isamaa ja Res Publica Liidust. Üritust modereeris Marica Lillemets.

2015, 12.11 toimus filmi- ja aruteluõhtut koostöös Konrad Adenauri Fondiga. Teemaks oli põgenikekriis, “Refugee crisis – causes and consequences”, ning 09.12 Ukraina teemal, “We remember, Ukraine”. Mõlemal korral vaadati ühiselt filmi ning arutleti teemade üle koos ekspertidega. Arutelu- ja filmiõhtute eesmärk on tuua kokku erinevaid eksperte ja otsusetegijaid, et olulistel teemadel pingevabalt arutleda. Üritustel kehtis Chatham House reegel. Osalejateks olid nii eksperdid, ülikoolide inimesed, parlamendiliikmed, erinevate riikide saadikud, kuid ka õpilased ja avaliku sektori esindajad.

2016, 10.11 toimus filmi- ja aruteluõhtu “Strategic Communication and its Factors of Impact” koostöös Konrad Adenaueri Fondiga. Teemana käsitleti ISIS-e propagandamasinat ja nende oskust kasutada strateegilist kommunikatsiooni oma huvides ning liikmete värbamiseks. Koos vaadati dokumentaalfilmi “Terror Studios”, mis räägib ISISe propagandast.

2017 filmiõhtut ei toimunud.

2018, 02.08. toimus filmi- ja aruteluõhtu “10 aastat Vene-Gruusia konfliktist”. Õhtu toimus Tartus, Eesti Rahva Muuseumis. Üritus keskendus mälestamaks ning juhtimaks tähelepanu Gruusias toimunud sündmustele. Ürituse korraldas Eesti NATO Ühing koostöös Konrad Adenaueri Fondiga.

2019 ja 2020 filmiõhtuid ei toimunud.

2021, 24.11. toimus filmiõhtu koos aruteluga koostöös Konrad Adenaueri Fondiga Proto keskuses Tallinnas ning näidati filmi "Homo Sovieticus".

2022, 30.11. toimus filmiõhtu koos aruteluga koostöös Konrad Adenaueri Fondiga. Üritus toimus Tallinnas, Artis Kinos Solarises ning keskendus Ukrainale. Vaadati uut Ukraina dokumentaalfilmi "One Day in Ukraine".

2023, 27.11 toimus filmi-ja aruteluõhtu koostöös Konrad Adenaueri Fondiga Tallinnas Proto Avastustehases ning keskendus Euroopa julgeolekule.