Õpetajate seminarid

 

Eesti NATO Ühing on õpetajate kevad-, suve- ning sügiskoole korraldanud aastast 2007.

Integratsiooni teemalisel seminaril osaleb keskmiselt üle 80 eesti ja vene kooli õpetajat (ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja riigikaitse) üle Eesti.

 

2016 aastal toimub haridustöötajate kevadkool Rakveres ja Tapal 23.-24. märtsil. Esimesel päeval käsitletakse teemat “Militaartemaatika ja ühiskond” konverentsi vormis, mis toimub Aqva Spa ruumides. Teisel päeval minnakse Tapale sõjaväeosa ja liitlastega tutvuma. 

 

Varasemalt toimunud seminarid:

 

20.-21. oktoober 2015 Sügiskool toimus Tallinnas Sisekaitseakadeemias (Kase 61, Tallinn) ning Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledži Muraste kompleksis, osales 40 vene õppekeelega koolide ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajat üle kogu Eesti. Seekordse õpetajate sügiskooli teema oli „Laiapõhjaline siseturvalisus“. Seminar lähtus hetkel koostamisel olevast siseturvalisuse arengukavast, mis rõhutab nii erinevate ametkondade integreeritud koostöö vajadust kui ka koostööd erasektori ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega. Teiseks seminari märksõnaks oli „innovaatilisus“, mis tähistab uuenduslike mõtete ja meetodite kasutamist laiapõhjalisel siseturvalisuse tagamisel. Koolitust korraldati koostöös Sisekaitseakadeemia, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse ning Friedrich Eberti Fondiga.

 

17.-19. august 2015 Õpetajate 2015. aasta suvekooli teemaks oli “Inimõigused ja julgeolek”, mis toimus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Friedrich Eberti Fondiga, NATO peakorteriga ning Inimõiguste Instituudiga. Suvekooli raames veedeti kolm päeva Narva-Jõesuu SPA hotellis ning käsitleti inimõiguste tähtsust julgeolekupoliikas, hariduses ning Eestis üleüldiselt. Lisaks oma ala spetsialistide ettekannetele näidati ka inimõigus käsitlevat filmi ning korraldati ka teemakohane viktoriin osalenud haridustöötajatele. Esinejate seas leidus erinevate ministeeriumite ametnikke, vabaühenduste liikmeid, riigikogulasi kui ka  tituleeritud haridustöötajaid. Teemakohaselt oli üritusel võrdselt nii mees- kui ka naissoost osalejaid ning õpetajaid nii eesti kui ka vene õppekeelega koolidest.

 

19.-20 märts 2015 leidis aset haridustöötajate kevadkool. Õpetajate 2015. aasta kevadkooli teemaks oli „Hästiturvatud kooliarvutist Euroopa digikoostööni“ ning kahe päeva jooksul käsitleti koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega küberkaitse väljakutseid, võimekust ning küberturvalisuse vajalikkust. Kevadkoolis osalesid haridustöötajad kohalikest omavalitsustest, direktorid, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ja riigikaitseõpetajad nii eesti- kui vene õppekeelega koolidest. Seminaril külastati muuhulgas NATO küberkaitsekeskust Tallinnas ja IKT demokeskust, andes õpetajatele lisaks teoreetilistele teadmistele ka võimaluse näha lähedalt e-riigi ja küberturvalisuse alast tööd. Sai kuulata ka Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipi ettekannet Euroopa Liidu digitaalse turu arengu teemal. Kevadkool pani aluse Eesti NATO Ühingu ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumi koostööle, mille tulemusel avati koolis 2015 aasta sügisel küberkaitse õppesuund.

 

22.-24. oktoober 2014 toimus seminar ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele. Koostöös Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskusega ja Madis Mikko juhendamisel korraldati oktoobris venekeelne seminar õhukese riigi ning julgeoleku teemadel. Üritusel osales ligi 40 õpetajat ning sealjuures külastati ka Ämari lennubaasi ning Viimsi Sõjamuuseumi.

 

20.-22. august 2014 toimus ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate suvekool “Võrdne kohtlemine”. Koostöös Inimõiguste Keskusega korraldatava seminari eesmärgiks oli võrdse kohtlemise temaatika tutvustamine eelkõige seetõttu, et õpetajad oma töös ebavõrdset kohtlemise märkamist õpiksid. Õpetajate kaudu suunati teadmist ka õpilasteni.

 

20.-21. märts 2014 leidis aset õpetajate kevadkool “10 aastat NATOs ja ELis”. Ühing korraldas kahepäevase õpetajate kevadseminari Tallinnas, Tallink Spa & Conference Hotellis, kus koolituse jooksul esinesid 40-le ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajale kaitse-, välis- ja rahandusministeeriumi, Kaitseressursside ameti, Riigikogu, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse, Hugo Treffneri gümnaasiumi ning Tarbijakaitseameti esindajad. Kevadkool toimus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Euroopa Komisjoni ja Friedrich Eberti Fondiga.

 

23.-25. oktoobril 2013 toimus Kuressaare Linnateatris 2013. aasta viimane ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele suunatud koolitus, valimiste-teemaline sügiskool, projekti „Eesti maailmas, maailm Eestis“ raames. Üritusel käsitleti valimiste mõju ja korraldust ning lisaks olid paneeldiskussioonil esindatud kõik erakonnad ja käsitleti viimaste valimiste tulemusi Eestile.

 

21-23. augustil 2013 toimus projekti ”Eesti maailmas, maailm Eestis” raames suvekool õpetajatele. Suvekoolis käsitleti meedia mõju ühiskonnale ning noortele. Suvekoolis osalesid nii avaliku sektori esindajad, ajakirjanikud kui ka ühiskonnateadlased ja professorid.

 

21.-22. märtsini 2013 toimus projekti ”Eesti maailmas, maailm Eestis” raames ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate kevadkool, millega toodi õpetajateni teadmised Eesti välisesinduste tööst ja Eesti esindamisest maailmas. Koolitus toimus esimesel päeval välisministeeriumis ning teisel päeval oli õpetajatel võimalus külastada Eestis asuvaid saatkondi ning tutvuda lähedalt saatkondade tööga. Projekti käigus viidi läbi kolm koolitust, sealhulgas kaks kahepäevast seminari ning kolmepäevane suvekool. Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate koolitustega jätkatakse ka 2014. aastal. EATA leiab, et just õpetajate kaudu jõutakse noorteni ning on ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse tundides õpetatu mõjutab oluliselt noorte arusaama riigikaitsest ja kodanikuühiskonnast. Seetõttu panustab Ühing jätkupidevalt ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate koolitamisesse.