Toetajad ja partnerid

Eesti NATO Ühingu toetajad

Kaitseministeerium (http://www.kmin.ee/et )

Välisministeerium (http://www.vm.ee/et ) – vaata Välisministeeriumi tegevustoetuse aruandeid SIIT.

Haridus- ja Teadusministeerium (https://www.hm.ee/et )

NATO peakorter (http://www.nato.int/ )

Friedrich Eberti Fond (http://www.fes-baltic.ee/?lang=et )

Konrad Adenaueri Fond (http://www.kas.de/estland/en/ )

Eesti NATO Ühingu partnerid

EATA koostööpartneriteks on Kaitseliit (sh Naiskodukaitse), Kaitsevägi, Välispoliitika Instituut, Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (ICDS), Unitas SA, Sinu Riigi Kaitse programm, Euroopa Komisjoni Eesti esindus, Konrad Adenaueri Fond, Friedrich Eberti Fond, Kodanikukaitse MTÜ, mitmed suursaatkonnad ja kõik meie toetajad.

Eesti NATO Ühing on asutanud

EATA on Carolin Illenzeeri Fondi üks asutajatest. Sihtasutuse eesmärgiks on raha ja mitterahaliste vahendite kogumine teenistuses langenud või raskelt vigastada saanud Eesti kaitseväelaste laste toetamiseks. Fond lähtub oma tegevuses hoolivusest ja heast tahtest, selleks, et aidata katta Eesti eest võidelnud kaitseväelaste laste koolituskulud või toetada nende huvitegevust.

Eesti NATO Ühing tegutseb kooskõlas vabaühenduste eetikakoodeksiga.