Tegevbüroo

 • Krista Mulenok
  Krista Mulenok
  Juhatuse liige

  Krista Mulenok on hariduselt nii õigus- kui majandusteaduse magister ning omab juhtimiskogemust ettevõtluses ja julgeoleku vallas 14 aastat, neist viimased 4 Eesti NATO Ühingu juhatuse esimehena. Ta on abielus ja 2 tütre ema.

   

  2014 aastal osales Krista tänu Sky Plusi raadiomängule üksikkandidaadina Euroopa Parlamendi valimistel. Olles edukas kandidaat, tehti valimiste järel viie erakonna poolt ettepanek poliitikasse minekuks. Sellest Krista aga loobus ning otsustas jätkata kodanikuühiskonnas, pannes erilist rõhku just kodanikukaitse valdkonna arendamisele Eestis.

   

  EATA juhatuse esimehena peab Krista oluliseks tugevdada julgeoleku ja kaitsealast koostööd Euroopa Liidu ja NATO vahel, kuid ka naiste õiguste ja võrdõiguslikkuse eest seismist. Kriisiolukorras on naised paremad läbirääkijad, sõjakoldes tulemuslikumad rahutegijad. Naistel on eriline vastutustunne ja oskus kuulata südame häält. 

 • Ketli Lindus
  Ketli Lindus
  Projektijuht

  Ketli Lindus on Eesti NATO Ühingus tegevliige olnud alates 2015. aasta juulist, olles esialgu praktikant ja vabatahtlik ning alates 2016. aasta augustist liige ning projektiassistent ning hiljem 2017. aastal  projektijuht ja Eesti YATA asepresident. Alates 2018. aasta maist abistab Ketli Eesti NATO Ühingus projektide elluviimisel. 

   

 • Marica Lillemets
  Marica Lillemets
  Meediakonsultant

  Marica Lillemets on elukutselt ajakirjanik, magister, lõpetanud Tartu Ülikooli 1983. aastal, pärast mida on ta töötanud majandusajakirjanikuna, toimetajana ja/või saatejuhina Aja Pulsis, Eesti Ekspressis, TV3-s ja ETV-s kokku ligi 22 aastat. 

   

  Hiljme on Marica täiendanud end rahvusvahelise majanduse, panganduse, äriajakirjanduse ja organisatsiooni juhtimise alal nii Tallinnas, Londonis kui ka Dublinis. Lisaks on ta töötanud peale Eesti ka USA-s, Venemaal ja mujal, kokku kuues eri riigis.

   

  Meedianõunikuna on Marica Eesti NATO Ühinguga teinud koostööd juba kümme aastat, korraldades Ühingu suhteid ajakirjandusega.

 • Kersti Siilivask
  Kersti Siilivask
  Projektijuht

  Kersti Siilivask on Eesti NATO Ühingu liige ja projektijuht alates 2015. aastast. Novembris 2015 osales ja esindas ühingut Noorte NATO Ühingute assambleel Brüsselis.

   

  Projektijuhina on edukalt läbi viinud Holokausti mälestamisele pühendatud konverentsi „Kas ajaloost on võimalik õppida?“. Konverentsil osalesid ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajad ning saatkondade esindajad.

   

  Järgmiseks eelseisvaks projektiks on 11. märtsil 2016 toimuva „ÜRO resolutsioon 1325: naised, rahu ja julgeolek“ konverentsi korraldamine Välisministeeriumis. Rahvusvahelisel konverentsil arutletakse naiste kaasamise olulisuse üle julgeolekuprotsesside tagamisel nii maailma kui ka kohalikus perspektiivis. Konverentsile on oodatud kuni 100 osalejat nii avalikust kui ka kolmandast sektorist.

   

  Kersti on Tallinna Ülikooli riigiteaduste eriala üliõpilane ja omandab kõrvalerialana rahvusvahelisi suhteid. 

 • Heikko Kukk
  Heikko Kukk
  Aktiivne vabatahtlik

  Heikko Kukk on Eesti Nato Ühingu vabatahtlik ja liige olnud alates 2007. aastast ning selle ajajooksul olnud abiks mitmekümne erineva seminari ja konverentsi korraldamisel. Näiteks on ta vabatahtlikuna panustanud 2008. aastal Tallinnas toimunud NATO-Ukraina komisjoni kohtumise ja 2010. aastal toimunud NATO välisministrite mitteametliku kohtumise ning mitmete teiste sündmuste korraldamisesse.

   

  Lisaks on ta osalenud Portugali NATO ühingu noorte sektsiooni korraldatud PAYS seminaridel 2008. ja 2014. aastal ning Taani NATO ühingu noorte sektsiooni korraldatud DAYS seminaril 2010. aastal.

   

  Alates 2015. aastast täiendab ta ennast Tallinna Tehnikaülikooli „Rahvusvaheliste suhete – Euroopa ja Aasia uuringute“ magistriõppes. Heikko on varasemalt töötanud BNSi majandustoimetuse ajakirjanikuna ning hetkel on ta Harju Maavalitsuse avalike suhete nõuniku ametikohal.