Välisministeeriumi tegevustoetused

Eesti NATO Ühingu kuluandmete ja maksete teostamise avaldamine tulenevalt Välisministeeriumiga sõlmitud 2021. aasta tegevustoetuse lepingust.
Välisministeeriumi tegevustoetus 2021 raames Eesti NATO Ühingu poolt teostatud maksed on ära toodud järgnevas tabelis:
Eesti NATO Ühingu kuluandmete ja maksete teostamise avaldamine tulenevalt Välisministeeriumiga sõlmitud 2020. aasta tegevustoetuse lepingust.
Välisministeeriumi tegevustoetus 2020 raames Eesti NATO Ühingu poolt teostatud maksed on ära toodud järgnevas tabelis:

Eesti NATO Ühingu kuluandmete ja maksete teostamise avaldamine tulenevalt Välisministeeriumiga sõlmitud 2019. aasta tegevustoetuse lepingust.

Välisministeeriumi tegevustoetuse 2019 II poolaasta aruanne

Eesti NATO Ühingu kuluandmete ja maksete teostamise avaldamine tulenevalt Välisministeeriumiga sõlmitud 2018. aasta tegevustoetuse lepingust.

Välisministeeriumi tegevustoetus 2018 raames Eesti NATO Ühingu poolt teostatud maksed on ära toodud järgnevas tabelis:

Eesti NATO Ühingu kuluandmete ja maksete teostamise avaldamine tulenevalt Välisministeeriumiga sõlmitud 2017. aasta tegevustoetuse lepingust.

Välisministeeriumi tegevustoetus 2017 raames Eesti NATO Ühingu poolt teostatud maksed on ära toodud järgnevates tabelites:

Eesti NATO Ühingu kuluandmete ja maksete teostamise avaldamine tulenevalt Välisministeeriumiga sõlmitud 2016. aasta tegevustoetuse lepingust.

Välisministeeriumi tegevustoetus 2016 raames Eesti NATO Ühingu poolt teostatud maksed on ära toodud järgnevates tabelites:

Välisministeeriumi tegevustoetuse 2016 I poolaasta aruanne

Välisministeeriumi tegevustoetuse 2016 II poolaasta aruanne

Välisministeeriumi tegevustoetuse kasutamise aruanne 2016

Eesti NATO Ühingu kuluandmete ja maksete teostamise avaldamine tulenevalt Välisministeeriumiga sõlmitud 2015. aasta tegevustoetuse lepingust. 

Välisministeeriumi tegevustoetus 2015 raames Eesti NATO Ühingu poolt teostatud maksed on ära toodud järgnevates tabelites:

Välisministeeriumi tegevustoetuse 2015 I poolaasta aruanne

Välisministeeriumi tegevustoetuse 2015 II poolaasta aruanne

Välisministeeriumi tegevustoetuse kasutamise aruanne 2015

Eesti NATO Ühingu kuluandmete ja maksete teostamise avaldamine tulenevalt Välisministeeriumiga sõlmitud 2014. aasta tegevustoetuse lepingust.

Välisministeeriumi tegevustoetus 2014 raames Eesti NATO Ühingu poolt teostatud maksed on ära toodud järgnevates tabelites:

Välisministeeriumi tegevustoetuse 2014 I poolaasta aruanne

Välisministeeriumi tegevustoetuse 2014 II poolaasta aruanne

Välisministeeriumi tegevustoetuse kasutamise aruanne 2014

Eesti NATO Ühingu kuluandmete ja maksete teostamise avaldamine tulenevalt Välisministeeriumiga sõlmitud 2013 aasta tegevustoetuse lepingust.

Välisministeeriumi tegevustoetus 2013 raames Eesti NATO Ühingu poolt teostatud maksed on ära toodud järgnevates tabelites:

Välisministeeriumi tegevustoetuse I poolaasta aruanne

Välisministeeriumi tegevustoetuse II poolaasta aruanne

Välisministeeriumi tegevustoetuse kasutamise aruanne 2013