NATO-EL ümarlaud

 

Rahvusvaheline noortekonverents „NATO & EL ümarlaud“ sai alguse 2013. aastal, kui Tallinnasse kogunesid 19 riigi tudengid arutlemaks NATO & ELi tuleviku üle. Konverents toimus 4.-6.aprill koostöös Euroopa Maja, Välisministeeriumi ning Friedrich Eberti Fondiga. Konverentsile kandideeris kokku 120 tudengit ja noort ametnikku, kellest valituks osutusid 50, kellel avanes võimalus osa saada Radisson Blu Hotel Olümpias toimunud paneelidest ning tunnustatud lektorite ettekannetest. Teemadena tulid arutlusele NATO & EL kaitsekoostöö võimalused ja väljakutsed; Afganistani tegevuskava pärast liitlasvägede lahkumist 2014. aastal; Alliantsi pro- või reaktiivne olemus; ning NATO-Venemaa partnerlussuhted ja koostöövõimalused. Pärast paneele suundusid noored Saka mõisa, Ida-Virumaal, kus alates 2013. aastast on traditsiooniks saanud korraldada NATO simulatsioone, mille käigus pannakse end proovile nii oma väitlemisoskustes kui ka diplomaatilise konsensuse saavutamises.

 

 

2018. aastal toimus konverents Tallinna Ülikoolis ning sel aastal keskenduti uutele arengutele hübriidsõjas, Euroopa Liidu ja NATO koostööle küberkaitse ja strateegilise kommunikatsiooni valdkonnas ning ühiskonna vastupanuvõimele valeinformatsiooni ja propaganda suhtes. Lisaks tähistati NATO 69. aastapäeva. Paneeldiskussioonidel esinesid eksperdid Belgiast, Taanist, Eestist, Soomest, Saksamaalt, Lätist ja USA-st. Konverentsist võttis osa 57 noort ametnikku ja diplomaatia tudengit kokku ligi 30 riigist, lisaks Eestis resideeruvad suursaadikud, diplomaatiatudengid ja julgeolekueksperdid. Paneeldiskusioonidele järgnes NATO simulatsioon Saka mõisas 5. ja 6. aprillil. Konverentsi toetasid Friedrich Eberti Fond, NATO peakorter, Kaitseministeerium ja Välisministeerium. Konverentsi paneeldiskussioonide ingliskeelset kokkuvõtet saab lugeda SIIT

 

2017. aastal toimus konverents Riigikogu konverentsisaalis, kus oli osalejaid üle 100 inimese ligi 30st erinevast riigist. Osalejateks olid nii suursaadikud, eksperdid, poliitikud, teadurid kui ka noored eksperdid ja tudengid. Peamiste teemadena käsitleti NATO ja Euroopa Liidu võimaliku tihedama koostöö aluseid, võimalikku kaitsekoostööd ning ka koostööd hübriidohtude kontekstis. Esinejate seas võtsid sõna Eesti Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet, NATO küberkaitse kompetentsikeskuse direktor Sven Sakkov, Mike Winnerstig Rootsi kaitseuuringute agentuurist jpt. Konverentsi paneelide inglise keelset kokkuvõtet saab lugeda SIIT. Konverentsile järgnes traditsiooniliselt kahe-päevane NATO töösimulatsioon 54-le noorele eksperdile ja tudengile Saka Mõisas. NATO-EL Ümarlauda korraldas Eesti NATO Ühing koostöös Välisministeeriumi, Kaitseministeeriumi, NATO peakorteri ja Friedrih Eberti Fondiga. Paneeldiskussioone saab meie youtube kanalil ka järele vaadata

 

2015. aastal võttis konverentsist osa juba 53 tudengit 24 riigist. Peateemadeks olid seekord mitmepoolsed suhted NATO liitlaste vahel ning rahvusvaheline koostöö küberkaitse vallas. Üritusse olid kaasatud mitme NATO liikmesriikide Eestis baseeruvad diplomaadid. Ümarlaual esinesid teiste hulgas Saksamaa kaitseatašee Soomes ja Eestis, kolonelleitnant Konstantin Bellini, Ukraina Riikliku Strateegiliste Uuringute Keskuse vanemteadur pr. Hanna Shelest, NATO Küberkaitsekeskuse rahvusvaheliste suhete nõunik Siim Alatalu, Tartu Ülikooli külalisprofessor Andrey Makarychev, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm jpt. Konverents toimus 2.- 4. aprill ning seda koostöös NATO peakorteri, Friedrich Eberti Fondi, Eesti Välispoliitika Instituudi ning Välisministeeriumiga.

 

2014. aastal toimus ümarlaud Tallinnas Palace hotellis ning sarnaselt eelmisele aastale taas 4.-6. aprill, millega tähistati ka NATO 65. aastapäeva täitumist. NATO peakorterit oli ümarlaual esindamas pr. Guna Šnore, kes on avaliku diplomaatia Balti suuna juht. Ümarlaual räägiti muuseas avameelselt NATO koostööpartnerite (Rootsi, Soome ja Austria) tihenenud kontaktidest. Kohal olid kõigi NATO riikide esindajad Eestis, samuti Moldova, Ukraina ja Rootsi diplomaadid ja julgeolekueksperdid. Saka mõisas võtsid noored aga fookusesse sellised teemad nagu olukord Ukrainas, lahendused Kaukaasias, Arktika julgeolek ning naiste õigused. Kokku osales ümarlaual 44 noort 20-st riigist. Ürituse korraldamisel tehti koostööd NATO peakorteri, Eesti Välispoliitika Instituudi, Välisministeeriumi ning Friedrich Eberti Fondiga.