Küberkaitse ja -julgeolek

 

Küberkaitse on üks osa NATO kollektiivkaitsest ning tänapäeva maailmas olulisel kohal. Seetõttu tegeleb küberkaitse ja -julgeoleku küsimustega ka Eesti NATO Ühing. Asub ju ka NATO küberkaitsekeskus Eestis, tõestamaks Eesti kõrget arengutaset küberkaitsevaldkonnas (loe lähemalt lehelt Küberkaitse). 

 

Eesti NATO Ühing tutvustab küberkaitse temaatikat mitmel tasemel. Õpetajatele toimuvad vastavasisulised seminarid, konverentsidel on aga küberteema tihti läbivaks jooneks, mis on seotud pea iga kõnealuse teemaga, tulenevalt selle olulisusest tänapäeva maailmas.

 

EATA on oma panuse andnud ka Põltsamaa Ühisgümnaasiumi kübersuuna pilootprojekti. Põltsamaa Ühisgümnaasium on Eestis esimene üldhariduskool, kus saab õppida küberkaitset. 9. novembril 2015 allkirjastasid uue õppesuuna eluletoojad Põltsamaa Ühisgümnaasiumis koostöölepingu ja ühiste kavatsuste protokolli. Küberkaitse õppesuuna baasõppeaineteks on riigikaitse, tehniline joonestamine ja 3D modelleerimine, programmeerimine, sh robootika. Neile lisandub neli küberkaitse kurust: infoühiskond, infotehnoloogia ja turvalise võrgunduse alused, digiturvalisus ja krüptograafia ning sissejuhatus mehhantroonikasse. Suunaaineid õpetavad nii kooli enda õpetajad kui RIA ja Kaitseliidu spetsialistid, lisaks Euroopa Komisjoni juht Hannes Rumm, Kommunikatsiooni ja Infoturbe Arendus- ja Uurimiskeskuse juht Rein Põdra jt. Küberkaitse õpetamist Põltsamaal toetab ka NATO Küberkaitsekeskus

 


 

20.oktoobril toimub Tallinnas Haridusfestival iduEDU, kus toimub KüberKaitse gümnaasiumi taseme õppekava tutvustus, praktikute arutelu paneel ja küberkaitse õpiku ideekava esitlemine Eesti NATO Ühingu poolt avalikkusele. 


Oma kogemusi tulevad jagama küberkaitse ainekava töögrupi liikmed:
Janel Palm, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi küberkaitse õpetaja
Birgy Lorenz, Tallinna Tehnikaülikooli Küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus
Krista Mulenok, Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees
Triin Muulmann, Kehtna Kutsehariduskeskuse IKT valdkonna õpetaja
Haridusfestivali kohta saab hetkel lugeda siit: https://www.facebook.com/events/309398493200350/