EROK Juristide sektsiooni konverents

 

Eesti Reservohvitseride Kogu Juristide sektsioon koostöös Eesti NATO Ühinguga korraldab kevadeti rahvusvahelisi juristidele suunatud riigikaitsealaseid konverentse, mille eesmärgiks on koondada riigikaitse ja rahvusvaheliste suhete alal töötavaid juriste muutmaks neid kaitse- ja välispoliitika alal pädevamateks. Konverentsi aitavad korraldada KVÜÕA ja Kaitseliit.

 

Konverentsi fookuses on eelkõige kohtumenetlussüsteem sõjaseisukorras ja kohtunike väljaõpe. Konverentsil käsitletakse teemasid laiapõhjalisest riigikaitsest ning juristide rollist selles, sõjateaduste arengut Eestis ja EROK-i tegevusest riigikaitsel.

 

2015. aastal viidi 29. mail läbi rahvusvahelise sõjaõiguse konverentsi, mis käsitles kohtute pädevust sõjaseisukorras ning relvakonfliktiõigust. Konverentsil kõneleti muuhulgas laiapõhjalisest riigikaitsest, kohtumenetlusest sõjaseisukorras, sõjateaduste arengust Eestis ja kohtute otstarbekusest sõjalistes küsimustes.

 

2016. aastal toimus konverents 29.04 Riigikogu konverentsisaalis juba VII korda. Sedakorda keskendus konverents sõjakohtute ning sõjaaegse kohtupidamisega seotud küsimustele. Ettekannete teemad olid mitmekesised ning esinejate seas olid lisaks Eesti asjatundjatele ka Ungari ning Soome kolleegid. Loe konverentsi kokkuvõtet SIIT