BRYF

 

Rahvusvaheline Balti riikide vahel roteeruv noortekonverents „Balti-Vene Noortefoorum“ on regiooni ainuke Balti-Vene suhete analüüsimisele keskenduv rahvusvaheline noortekonverents, mis sai alguse 2011. aastal.

 

2012. aastal toimus konverents 16.-18. oktooberil Radisson Blu Hotel Olümpias ning foorumist võttis osa üle 40 tudengi ja noore ametniku Baltimaadest ja Venemaalt, et arutleda üheskoos regiooni rahvusvaheliste suhete üle. Muuhulgas räägiti sellest, miks Venemaa koostöö Euroopa Liidu ja NATOga mõnes valdkonnas edeneb, tesites aga mitte. Ettekannetega esinesid välis- ja julgeoleku eksperdid, teiste hulgas Marko Mihkelson, Sven Mikser, dr. Toms Rostoks Läti Välipolitika Instituudist, dr. Alexandr Sharavin Moskva Poliitika- ja Militaaranalüüsi Instituudist, dr. Petr Lunak NATO peakorterist, suursaadik Mart helme ja majandusekspert Raivo Vare. Foorum toimus koostöös NATO peakorteri ja Friedrich Eberti Fondiga.

 

2013. aastal toimus foorum 4.-7. November Vilniuses, Leedus. Taaskord oli osalejate hulgas üle 40 noore tudengi ja ametniku, kellel avanes võimalus kuulata paneeldiskussioone paljudel erinevatel teemadel, sh arutleti Balti riikide energiajulgeolekust, Balti-Vene suhetest uute ohtude valguses, NATO ja Venemaa suhtest, ning küsiti, kas edukas Balti-Vene partnerlussuhe peaks toimuma läbi alliantsi või läbi bilateraalsete suhete, jpm. Foorumi korraldamisel tehti koostööd kolleegidega Leedust, samuti NATO peakorteri nign Friedrich Eberti Fondiga.

 

2014. aasta foorum toimus Riias, Lätis, hotellis Albert, 19.- 22. november. Seekord oli juba osalejaid pisut rohkem (48) ning muuhulgas kaasati erandina ka noori Ukrainast ja Moldovast pidades silmas selleks ajaks juba muutunud julgeoleku olukorda maailmas. Suurt tähelepanu pöörati diskussioonides ka Walesi tippkohtumisele, mis oli sellel aastal just aset leidnud. Vaadati filmi küberjulgeolekust, kõneldi piiriülesest julgeoleku koostööst, räägiti meedia mõjust rahvusvahelistele suhetele ning Balti-Vene suhete arenguperspektiivist. Lisaks juba varasematele partneritele, tehti koostööd ka Läti NATO Ühinguga.

 

2015. aastal toimus foorum taas Tallinnas, sedakorda Tallink Spa & Conference Hotellis, 3.-6. november. Selle põhiteemadeks olid NATO-Venemaa suhted, Ukraina konflikti rahvusvaheline mõju, hübriidsõda kui uus sõjaline strateegia, väikeriigid suures (poliitilises) mängus ning Balti riikide ja Põhjamaade julgeolek. Kui varasemalt on foorumist osa võtnud peamiselt vaid Baltimaade ning Venemaa noored ametnikud, siis 2015. aastal olid osalema oodatud ka noored Idapartnerlusriikidest ning Põhjamaadest. Esinejatena astusid teiste seas üles Kurt Engelen (Belgia esindaja NATO Komitees koostöö ja piirkondliku julgeoleku ala); Robert Pszczel (NATO Infokeskuse Moskva büroo tegevjuht); dr. Liam Fox (Briti endine kaitseminister) jpt.

 

2016. aasta konverents toimus koostöös Leedu NATO Ühinguga Vilniuses 2.-5. novembril. Sel korral oli peateemaks NATO Varssavi tippkohtumine ning selle otsused. Samuti NATOt ohustavad tegurid nii idast kui lõunast ning Soome ja Rootsi võimalik liitumine NATOga. Esinejate seas oli teiste kõrval Robert Pszczel NATO peakorterist, Renatas Nokus Leedu välisministeeriumist, Kolonel Jakob Sogard Larsen Leedu NFIUst, James Sherr Chatham House’st jpt. Konverentsi kokkuvõtte leiab SIIT.

 

Foorumi korraldajaks on Eesti NATO Ühing. Toetajateks NATO peakorter ja Friedrich Eberti Fond.