Suvetuur 2015

 

2015 suvel liikus Eesti NATO Ühingu tuumik ringi mööda Eestimaa eri paik, tutvustas oma tegevust ning lisaks võttis vastu uusi liikmekandidaate. Lisaks NATOt puudutavale infomaterjalile oli meiega Eesti koolinoorte fotokonkursi „Mina ja riigikaitse“ parimad tööd, mille võitjad kuulutati välja 10. juunil. Samuti esitleti NATO Parlamentaarse Assamblee 60. aastapäevale pühendatud esseevõistluse parimaid töid, mis annavad aimu, kuidas noored näevad oma sidet riigikaitsega ja mida peavad oluliseks turvatunde tagamisel.

 

Lisaks on tunnistatud Eesti NATO Ühing Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse poolt kõige sooteadlikumaks MTÜ-ks. Suveüritustel oli võimalik tutvuda Ühingu tegevusega seoses ÜRO res 1325 Naised, rahu ja julgeolek.

 

NATO Ühingu teabetelk ja aktivistid alustasid 30.mail Tallinnas Vabaduse väljakul Maailmapäeval ning lõpetasid Läänemaal Koolirahva suvepäevadel 27.augustil.

 

Eesti NATO Ühingu juhataja Krista Mulenok: „Julgeolek ja turvatunne on iga kodaniku jaoks oluline igapäevaelu osa. Pole sugugi üleliigne olla hästi kursis meie endi võimaluste ja meie NATO liitlaste kavadega Eesti kaitsel. Hästi informeeritud kodanik on samuti üks osa turvalisest riigist. Selle eesmärgi nimel meie ühing tegutsebki“.

 

Vaata pilte suvetuurist meie galeriist SIIT!