Arvamusfestival 2016

 

12.-13. augustil toimub Paide Vallimäel neljas Arvamusfestival

 

Arvamusfestival on kogu ühiskonda kaasav erinevatele poliitikatele avatud kohtumispaik, mille eesmärk on arendada arvamuskultuuri ja kodanikuharidust. Festivalile on oodatud kõik ärksad ja aktiivsed inimesed nii Eestist kui ka mujalt, et üheskoos arutada meie kõigi jaoks olulistel teemadel. Mitmekülgsest ja köitvast kavast on oodatud osa saama kõik, kel huvi ja soov. Külastajatele on festival tasuta.

 

Eesti NATO Ühing osales 2016 aasta festivalil lausa kahel alal: Julgeolekualal ja Rändealal. Ühingu poolt korraldatud paneelid leidsid aset 12.08 kell 12.00-13.30, 15.00-16.15 ja 16.30-17.45 julgeolekualal ning 13.08 kell 12.00-13.00 rändealal. 

 

Eesti NATO Ühingu poolt korraldatud paneelid Julgeolekualal

 

Julgeolekuala paneelid on järelvaadatavad Eesti NATO Ühingu Youtube kanalil.

 

Reede 12.08

 

12:00 – 13:15 „Kas sõda tuleb või mitte?“ 

 

Paneel keskendub julgeolekuolukorra muutustele ja sellele, milline on nende mõju Eestile ning siin elavatele inimestele. Arutletakse hirmufaktori üle julgeolekupoliitikas ja küsitakse, kas suurendades tegelikku sõjalist jõudu Eestis, oleme suutelised mõjutama ohutaju ja enda hirme vähendama? Kas hirm ja sellega harjumine ongi uus reaalsus? Kui nii, siis milline on olnud heidutuse tähtsus Eesti inimese jaoks?

 

Paneelis arutatakse juulis toimuva Varssavi NATO tippkohtumise otsuste üle, küsitakse, kas Eesti saavutas kohtumisel selle, mida soovis ning mida soovib järgmisena? Kas praegune julgeolekuolukord on tegelikult Eesti kõigi aegade parim sõjalis-poliitiline lõimumisprojekt? Kas need muutused on püsivad? Viimaks küsitakse, kas julgeolekut võib kunagi olla liiga palju ja kui habras on saavutatu kaotamine?

 

Moderaator: Elina Seppet – Kaitseministeerium

Panelistid: 

Jüri Luik – Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor

Marko Mihkelson – Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees

Kyllike Sillaste-Elling – Välisministeerium poliitikaküsimuste asekantsler

Riho Terras – Kaitseväe juhataja

 

Korraldavad asutused – Eesti NATO Ühing ja SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus.

 

15:00 – 16:15 „Taevas kukub alla!?! Julgeolekust ja ohtudest rääkimise eesmärk ning mõju“.

 

Kas elanikkonda saab sõjaks, terrorirünnakuks või pagulaskriisiks ette valmistada? Arutame, kuidas rääkida julgeolekuohtudest selliselt, et inimesed ei tunneks ennast lihtsalt hirmutatuna, vaid peaksid vajalikuks ennast kriisideks ette valmistada. Mõtleme, mida peaksime inimestele õpetama, et nad oskaksid nendeks ohtudeks valmistuda ning oleksid allikakriitilised vaenuliku propaganda suhtes. Kui avatud peaks olema riik / ühiskond julgeolekuohtudest rääkimisel?

 

Moderaator: Igor Kopõtin (KVÜÕA)

Panelistid:

Evelyn Kaldoja – Postimees

Erkki Koort – Siseministeerium

Agu Uudelepp – ERR, EBS

Maarja Punak – Politsei- ja Piirivalveamet

Veiko-Vello Palm – Kaitsevägi

 

Korraldavad asutused – Riigikantselei, Eesti NATO Ühing. 

 

16:30 – 17:45 “Miks Ida-Viru noormees tahab teha Eesti turvalisemaks?”

 

Eesti julgeolek sõltub teatavasti nii elanike kaitsetahtest kui ka iga kodaniku panusest. Kas seda mõtet jagavad ka venekeelsed kaasmaalased? Kas ja kes peaks kujundama eestivene noorte riigikaitsealaseid hoiakud? Mida täpsemalt on Ida-Virust pärit noored valmis kaitsma? Kas ja kuidas mõjutavad Eesti riigikaitset ja julgeolekut äärmuslaste väljaütlemised meedias?

 

Moderaator: Tarmo Anton – Päästeameti Ida-Virumaa päästepiirkonna juhataja

Panelistid:

kapten Vladimir Kolotõgin – EKV 1. jalaväebrigaadi staabi operatiiv- ja väljaõppesektsiooni staabiohvitser

Kirill Šavkun – Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste kadett

Ilja Bõkov – KL Alutaguse maleva kaitseliitlane

Mark Leppik – Jõhvi politseijaoskonna inspektor

Nikita Pavlov – Jõhvi päästekomando päästja

 

Korraldavad asutused – Sinu Riigi Kaitse, Eesti NATO Ühing. 

 

Eesti NATO Ühingu poolt korraldatud paneelid Rändealal

 

Laupäev 13.08

 

12:00 – 13:00 “Miks nad siis tulevad meie õue peale kaklema?” 

 

Massimeedias levitatav ja kajastatav rändekriis ja pagulasprobleem on kahjuks kasvatanud ühiskonnas üldist vihkamist ning hirmu teistsuguse ees. Suur osa ühiskonnast on hakanud pidama pagulasi just meedias kajastatu tõttu isegi julgeolekuohuks Eesti riigile. Mis toimub tegelikult ja millised ohud meid rändekriisi tõttu varitsevad?
Paneelis arutletakse järgnevate küsimuste üle: Kuidas mõjutab rändekriis julgeoleku olukorda Euroopas? Põhiliselt on terroriaktide läbiviijateks olnud Euroopas sündinud või pikaajaliselt elanud noored. Samas nähakse rändekriisis ohtu radikaalsete ideede laiemale levikule. Kas need kartused võivad olla põhjendatud ja mida ette võtta, et nii ei juhtuks? Terrorismi laienemine on toonud Euroopas kaasa ka suureneva vastuseisu pagulastele. Samas on enamus pagulasi abivajajad, kellel ei ole terrorismiga mingit pistmist. Mida peaks ette võtma, et pagulaste olukord ei halveks, kuid samas välditakse julgeolekuriskide suurenemist ning avaliku arvamuse pöördumist pagulaste vastu?

 

Moderaator: Mart Nutt – Riigikogu liige

Panelistid: Hanno Pevkur – siseminister

Uku Särekanno – siseküsimuste atašee Brüsselis 2007-2013

Anni Säär – Eesti Inimõiguste Keskus, õigusekspert

 

Arvamusfestivali täielik kava: 

www.arvamusfestival.ee/kava/