Arengukoostöö

Eesti NATO Ühing on elluviinud viimastel aastatel alljärgnevad arengukoostööprojektid:

  1. 2011-2012 Gruusia projekt, 40 888 EUR, rahastaja Välisministeerium
  2. 2012-2013 Gruusia projekt, 38 930 EUR, rahastaja Välisministeerium
  3. 2014-2015 Armeenia projekt, 49 370 EUR, rahastaja Välisministeerium

Aastatel 2011-2013 tegutsesime Gruusias projektiga “Heade kodanike kool”, seejärel võtsime ette teekonna naaberriiki Armeeniasse, kus koolitasime ülikoolis õppivaid noori projektis “Noore juhi kodanikuühiskonna akadeemia”. Mõlemas riigis on tegevuse eesmärgid olnud sarnased. Oleme sihiks võtnud riigi vähemasustatud piirkondadest, tihti piiriäärsetes alades, elavate noorte üliõpilaste koolitamise projektijuhtimise, ürituste korraldamise, ettevõtlikkuse ning aktiivse kodaniku ülesannete alal. Taoliste projektidega on koolituse läbinud üle 50 noore, kellest enamik tegutsevad jätkuvalt aktiivselt kodanikuühiskonnas ja muudavad oma elukohta erinevate projektide abil paremaks kohaks. Koolitustest saadud teadmised on võimaldanud noortel kirjutada paremaid taotlusi ning andnud panuse sihtkohtade arengusse nii säästva keskkondliku arengu, võrdõiguslikkuse, valimiste kui paljude muude teemadega.

 

Partnerriikidega on suhtlus alanud heade tingimuste kokkusattumisel. Nii Gruusia kui Armeenia puhul leidsime võimalikud partnerid kolmandates riikides toimunud konverentsidelt enne projektitaotluse kirjutamist ning üheskoos leidsime, et üheks oluliseks riigis olevaks probleemiks on regionaalareng. Seejärel tekkis lähem huvi riikide toetamiseks enda teadmistega. Kuigi praeguseks on Gruusia projektid lõpetatud ja Armeenia tegevus lõpujärgus, siis on alus pandud pikaajalisele koostööle ja paljudele sõprustele.

 

Poliitiline õhustik koos väheste elektrooniliste võimalustega on tihti komistuskiviks arengukoostöö projektide ellu viimisel. Samuti tuleb välisriiki kogemuste eksportimisel arvestada, et Eesti ning sihtriigi inimeste sotsiaalsed ja kultuurilised normid on tihti erinevad nii tööalases kui eraelulises suhtluses. Üks-ühele ühtegi kogemust eksportida alati ei saa.

 

Gruusia ja Armeenia kodanikuühiskonnad on aastate jooksul läbi teinud märkimisväärse arengu, kuid kindlasti on veel pikk tee minna. Aastatega on inimesed muutunud aktiivsemaks, kuid poliitiline areng seab paraku ka kodanikuühiskonna toimimisele oma piirid. Siiski leiab Eesti NATO Ühing, et aktiivseks kodanikuks olemise reegleid ja projektijuhtimise alaseid teadmisi on vaja viia teistesse, Eestist vähem arenenud riikidesse. Seetõttu plaanime kindlasti ka tulevikus teistes arengukoostöö riikides analgooseid projekte ellu viia.