Peaminister Ansip tänas Lashkar Gahs tsiviilmissioonidel töötavaid Eesti inimesi

Peaminister Andrus Ansip kohtus 7. mail Helmandi provintsi pealinnas Lashkar Gahs Eesti meditsiinieksperdi ja Euroopa Liidu politseimissiooni töötajaga, kellega vesteldi olukorrast Eesti põhilises missioonipiirkonnas Afganistanis. Kohtumiste juures olid ka Lashkar Gahs Helmandi väekoondise ning provintsi ülesehitusmeeskonna Eesti juhid.

Foto: Vabariigi Valitsus
Foto: Vabariigi Valitsus

Peaminister Andrus Ansip kohtus 7. mail Helmandi provintsi pealinnas Lashkar Gahs Eesti meditsiinieksperdi ja Euroopa Liidu politseimissiooni töötajaga, kellega vesteldi olukorrast Eesti põhilises missioonipiirkonnas Afganistanis. Kohtumiste juures olid ka Lashkar Gahs Helmandi väekoondise ning provintsi ülesehitusmeeskonna Eesti juhid.

Meditsiiniekspert Anu Raisma andis peaministrile ülevaate Afganistani meditsiinivaldkonna põhilistest probleemidest. Nii puudub tema sõnul kohapeal elementaarne arusaamine hügieenist, mille tulemuseks on kõrge laste suremus (25% lapsi sureb enne viie aastaseks saamist) ja inimeste lühike eluiga (keskmiselt 45 aastat). Eesti päästemeeskonna meedik Anu Raisma koordineerib provintsi tervishoiusektori arendamist ja nõustab selles valdkonnas Helmandi provintsivalitsust.

Euroopa Liidu politseimissiooni EUPOL raames Lashkar Gahs töötava politseiniku Tanel Tiksiga kõneldi kohaliku politseisüsteemi ülesehituse raskustest. Tiksi arvates on üheks olulisemaks probleemiks sõjaolukorraga provintsis paramilitaarse politsei organisatsiooni arendamine tsiviilülesandeid täitvaks korrakaitse organiks. Tiks tegeleb Helmandi provintsi pealinnas territoriaalsete politseiüksuste juhtide nõustamisega ja treenib kohalikke politseiametnikke.

Kohtumiste käigus nentis Ansip, et kuigi põhipanustajaks Afganistanis on jätkuvalt militaarüksused, on lõppeesmärk saada Afganistanis toimima tsiviilühiskond. „Tänan teid selle töö eest, mis viib nii Eestit kui rahvusvahelist kogukonda lähemale selle eesmärgi täitmisele,“ ütles ta.

Allikas:

Vabariigi ValitsusAfganistanis teeninud kirurg: tsiviilarstidel on võimalus panustada Eesti riigikaitsesse

Reedel, 13. novembril tutvustas reservkapten doktor Tiit Meren residentidele ja arstitudengitele teenimisvõimalusi konfliktipiirkondades.

Reedel, 13. novembril tutvustas reservkapten doktor Tiit Meren residentidele ja arstitudengitele teenimisvõimalusi konfliktipiirkondades.

Doktor Tiit Meren tutvustamas residentidele ja tudengitele sõjameditsiini. Foto: Kaitseväe peastaap
Doktor Tiit Meren tutvustamas residentidele ja tudengitele sõjameditsiini. Foto: Kaitsejõudude peastaap

„Meie noored arstid saavad ülikoolis hea hariduse ja võimalus oma kirurgioskused proovile panna konfliktipiirkonnas, ei anna neile mitte ainult hindamatuid kogemusi, vaid on neile ka võimaluseks panustada Eesti riigikaitsesse,” ütles doktor Meren. „Iga kirurg maailmas tahab konfliktipiirkonnas töötada, sest sealsed kogemused on kirurgi professionaalsuse kohapealt hindamatud ja neid saab tsiviilmeditsiinis rakendada.”

Oma loenguga jagas doktor Meren kirurgiaalaseid kogemusi teenistusest Afganistanis Helmandi provintsis Camp Bastioni haiglas ning andis ülevaate sealsest olukorrast.

„Meie kokkusaamise initsiatiiv tuli tudengite endi poolt ja lisaks minu loengu akadeemilisele ja erialasele poolele oli eesmärgiks kohale tulnutele tutvustada kuidas tsiviilmaailmas kirurgidena töötavad arstid saavad olla kasulikud kaitseväele,” ütles Meren.”Loomulikult on lisaks arstioskustele vaja omandada ka kaitseväe poolt pakutavad sõjalised teadmised.“

Kohtumisele Magdaleena haiglas oli ennast kirja pannud üle kuuekümne Tartu Ülikooli arstiteaduskonna residendi ja tudengi. Kohapeal tutvustas noortele arstidele kaitseväes teenimise võimalusi ka Kaitseväe Värbamiskeskuse esindaja.

Veresoontekirurgiale spetsialiseerunud doktor Meren teenis Camp Bastioni haiglas 2008. aasta juulist novembrini. Camp Bastioni laiendatud välishospidalis ravitakse Helmandi provintsi lahingutes ja rünnakutes haavata saanud liitlasvägede sõdureid aga ka kohalikke elanikke.

Hetkel teenib Camp Bastionis arstina leitnant Lauri Lemming, kes on erialalt lastekirurg. Leitnant Lemming on lõpetanud reservtervishoiutöötajate sõjalise baaskursuse. Enne välisoperatsiooni läbis ta Ühendkuningriigi välihaigla missioonieelse koostööharjutuse.

Allikas:

Eesti Kaitsevägi