Riigikaitsekomisjon jagas kogemusi Moldova parlamendi liikmetele

Riigikogu konverentsisaalis toimus 1. ja 2. märtsil Moldova parlamendi riigikaitse- ja sisejulgeoleku komisjoni delegatsioonile seminar, mille eesmärgiks oli tugevdada parlamentaarse järelevalve võimekust Moldovas.

Riigikogu konverentsisaalis toimus 1. ja 2. märtsil Moldova parlamendi riigikaitse- ja sisejulgeoleku komisjoni delegatsioonile seminar, mille eesmärgiks oli tugevdada parlamentaarse järelevalve võimekust Moldovas.

Seminaril Tallinnas osalesid Moldova riigikaitse- ja sisejulgeolekukomisjoni esimees Igor Vremea, aseesimees Mihai Godea ja komisjoni teised liikmed ning ametnikud.

Riigikaitsekomisjoni esimehe Mati Raidma sõnul kasvab Moldova riigiinstitutsioonides ja ametiasutuses nõudmine Eesti kogemuste ja oskusteadmiste järele. „Meil on hea meel, et saame aidata kaasa Moldova parlamendi ja selle komisjonide töö tõhustamisele.

Toimiv ja tasakaalus võimujaotus parlamentaarse ja täidesaatva võimu vahel on konsolideeritud demokraatia oluline osis,“ ütles Raidma. Eesti kogemuse ja oskusteabe jagamine Euroopa Liiduga lõimumisele orienteeritud riikidele on äärmiselt vajalik nii sihtriigile kui ka doonorile endale.

„Moldaaviale, kes püüdleb samuti Euroopa ühtsesse perre, on Eesti kogemus erilise väärtusega,“ sõnas Moldova riigikaitse- ja sisejulgeolekukomisjoni esimees Igor Vremea.

Seminaril tutvustasid Riigikogu liikmed ja Riigikogu kantselei ametnikud Eesti parlamentaarset korda, selle toimimise põhimõtteid ja tavasid, andes muuhulgas ülevaate riigikaitsekomisjoni, õiguskomisjoni ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni tegevusest. Eesti kogemust jagasid lisaks Raidmale ka Riigikogu liikmed Kalle Laanet, Jaanus Rahumägi, Enn Eesmaa ja Nelli Privalova.

Eesti-Moldova parlamendirühma esimees Urmas Klaas andis seminari väliskülalistele lõuna. Seminari raames külastasid Moldova parlamendiliikmed ka siseministeeriumi, kus tutvusid ministeeriumi, kaitsepolitsei ning politsei- ja piirivalveameti ülesehituse ja töökorraldusega. Seminaril osalesid ka Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse esindajad ning julgeolekusektori kodanikeühenduste kogemust tutvustas Eesti NATO Ühingu juhataja Victoria Punga.

Seminari „Parlamentaarse järelevalve tugevdamine Moldovas Eesti kogemuse näitel“ korraldasid koostöös riigikaitsekomisjon ja Genfi Relvajõudude Demokraatliku Kontrolli Keskus (DCAF) ning kaasrahastasid Riigikogu, Tšehhi Vabariigi välisministeerium ja DCAF. Vastavalt Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava strateegiale 2006-2010 on Moldova üks Eesti arengukoostöö neljast prioriteetsest partnerriigist. Prioriteetsed valdkonnad Moldova toetamisel on hea valitsemistava ja demokraatia arendamine ning haridussektori, majandusarengu ja keskkonnasäästliku arengu toetamine.

Allikas:

Riigikogu pressitalitusRiigikaitsekomisjon on töövisiidil Afganistanis

Visiidi esimene pool möödus Lõuna-Afganistanis, kus tutvuti Eesti kaitseväelaste tööga ja teenistustingimustega. Ülevaate saamiseks olukorrast ja uutest arengutest Afganistani kriisi kõige kuumemas piirkonnas kohtuti rahvusvaheliste julgeolekuabijõudude ISAFi eri tasandi juhtidega.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni neljaliikmeline delegatsioon on alates 29. jaanuarist nädalasel töövisiidil Afganistanis. Visiidi esimene pool möödus Lõuna-Afganistanis, kus tutvuti Eesti kaitseväelaste tööga ja teenistustingimustega. Ülevaate saamiseks olukorrast ja uutest arengutest Afganistani kriisi kõige kuumemas piirkonnas kohtuti rahvusvaheliste julgeolekuabijõudude ISAFi eri tasandi juhtidega.

Foto: Kaitseväe peastaap
Foto: Kaitseväe peastaap

Kandaharis kohtuti ISAF lõunapiirkonna väejuhatuse ülema kindralmajor Nick Carter’iga ja staabiülem brigaadikindral Davis’ega. Delegatsioonile tutvustati isevalmistatud lõhkekehade uurimiskeskust. Praegu moodustavad nende lõhkekehade plahvatused enamuse traagiliste hukkumiste põhjustest. Kohtumisel sealses staabis töötavate Eesti ohvitseridega tõdeti, et taoline teenistus mitmerahvuselises keskkonnas omab suurt väärtust ja annab tõsise panuse Eesti kaitseväe ohvitserkonna professionaalsuse kasvule.

Lashkar Gah’is andis ülevaate olukorrast ja lähiplaanidest Task Force Helmandi ülem brigaadikindral James Cowan, kellele allub ka Eesti kaitseväe kontingent. Samas baasis kohtuti ka Helmandi provintsi tsiviilülesehitustööd korraldava piirkondliku ülesehitusmeeskonna (Provincial Reconstraction Team) juhtide ja selles meeskonnas töötava Helmandi tervishoiusüsteemi ülesehitust korraldava Eesti eksperdi Anu Raisma’ga.

Camp Bastionis, kus asub Eesti kaitseväelaste põhibaas, saadi ülevaade Eesti kaitseväelaste tööst ning teenistuskeskkonnast.

Riigikaitsekomisjoni delegatsioon tunnustas Lõuna-Afganistanis Helmandi provintsis teenivaid Eesti kaitseväelasi äärmiselt olulise panuse eest Afganistani ja üleilmse julgeoleku tagamisse.

„Kuigi Eesti ja teised liitlasriigid on pidanud korduvalt teatama valusatest inimkaotustest ja langetama leinas pea, anname endale aru, et Afganistanist lahkumine ei ole lahendus – meie tegevusest sõltub tegelikult selle rahva enda julgeolek ja samas me ei soovi siit lähtuvate ohtude jõudmist Euroopasse oma ukselävele. Lisaks on sõjakoldes kujunenud relvavendlus ja sõjalise koostöö kogemus liitlastega meie endi riigikaitse tagamiseks ülioluline,“ ütles riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma.

Raidma sõnul on visiidi praktiliseks tulemuseks mitu lehekülge tähelepanekuid ja ideid, mida saaks ja võiks parandada, et Eesti meeste ja naiste töö ning teenistus Afganistani kriisikoldes oleks veelgi turvalisem ja efektiivsem.

Täna, teisipäeval 2. veebruaril, algavad erinevad kohtumised Afganistani pealinnas Kabulis.

Visiidi eesmärgiks on tutvuda Eesti kaitseväelaste tegevusega Lõuna-Afganistanis ja saada ülevaade olukorrast Afganistani julgeolekujõudude, sealhulgas Afganistani armee ja politsei väljaarendamisest, ning ISAF ja rahvusvaheliste tsiviilmissioonide tegevusest Afganistanis.

Riigikogu delegatsiooni kuuluvad kaitsekomisjoni esimees Mati Raidma, aseesimees Toivo Tootsen ning komisjoni liikmed Tarmo Kõuts ja Tõnu Juul.

Fotosid riigikaitsekomisjoni visiidist Afganistani saab vaadata Kaitseväe peastaabi fotoalbumist!

Allikas:

Riigikogu pressitalitus