Eesti annab Kõrgõzstani konfliktis kannatanutele humanitaarabi

Välisministeerium abistab Kõrgõzstanis kodudest vägivaldsete etniliste kokkupõrgete tõttu lahkuma sunnitud inimesi ÜRO Pagulaste Ülemkomissari Ameti (UNHCR) vahendusel 1,5 miljoni krooniga. ÜRO Pagulaste Ülemkomissari Amet (UNHCR) toetab abivajajaid nii Kõrgõzstanis kui ka neid, kes on pidanud suunduma Usbekistani.

VälisministeeriumVälisministeerium abistab Kõrgõzstanis kodudest vägivaldsete etniliste kokkupõrgete tõttu lahkuma sunnitud inimesi ÜRO Pagulaste Ülemkomissari Ameti (UNHCR) vahendusel 1,5 miljoni krooniga. ÜRO Pagulaste Ülemkomissari Amet (UNHCR) toetab abivajajaid nii Kõrgõzstanis kui ka neid, kes on pidanud suunduma Usbekistani.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on sajad tuhanded inimesed saanud rängalt kannatada. „Nad on ilma jäänud kodust, halvemal juhul ka lähedastest. Nende ellujäämine ja edasine elu sõltub praegu ainult abist. Ja ka Eesti annab panuse nende inimeste abistamisse,“ lisas Paet.

Euroopa Liidu välisministrid on mõistnud hukka vägivalla Kõrgõzstanis ning kutsunud Kõrgõzstani tungivalt üles astuma samme vägivalla lõpetamiseks ja stabiilse valitsuse moodustamiseks. Välisminister Urmas Paeti sõnul on vägivaldsed etnilised kokkpõrked Kõrgõzstanis toonud kaasa massilise põgenike voolu riigi siseselt ja ka naaberriiki Usbekistani. „On oluline, et ka Kõrgõzstani naaberriigid aitaksid põgenikke ja annaksid panuse olukorra rahunemisele Kõrgõzstanis,“ rõhutas välisminister Paet. „Ka Euroopa Liit plaanib alustada koheselt humanitaarabi andmist,“ lisas ta.

Esialgsetel andmetel on Kõrgõzstani siseselt oma kodudest sunnitud lahkuma 400 000 elanikku, kellest ligi 100 000 elanikku on põgenenud Usbekistani. Põgenikest moodustavad suure osa naised, lapsed ja vanurid. Usbekistanis on enamik põgenikest koondunud Andizhani maakonna 48 ajutisse põgenikelaagrisse.

Põgenikud vajavad ravimeid, esmatarbevahendeid, ajutist peavarju ja toiduabi. Lõuna-Kõrgõzstani ligipääs keerulise julgeolekuolukorra tõttu hetkel puudub. Terves piirkonnas on tegutsemas vähe humanitaarabi organisatsioone ning ka doonorite toetused regioonile on seni olnud tagasihoidlikud. Seetõttu on eriti oluline aidata leevendada inimeste kannatusi ja takistada humanitaarkriisi edasist süvenemist.

17. ja 18. juunil viis ÜRO Usbekistanis läbi täpse abivajaduste hindamise, mille järel edastati rahvusvahelisele üldsusele abipalve. Esimesed UNHCR päästemeeskonnad töötavad Andizhani maakonnas ja Taškentis ning jagavad koostöös Usbekistani valitsusega hädasolijatele abi. ÜRO Pagulaste Ülemkomissari Amet on kriisi puhkemisest alates tegutsenud kiirelt ja efektiivselt, olles üks väheseid abi andjaid, kes alustas lennukitega abi saatmist Usbekistani.

Allikas:

VälisministeeriumVälisminister Paet arutab ELi välisministritega olukorda Kõrgõzstanis

Täna, 26. aprillil osaleb välisminister Urmas Paet Luksemburgis toimuval Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel. Euroopa Liidu välisministrid arutavad pingelist olukorda Kõrgõzstanis.

telegraph.co.uk
telegraph.co.uk

Täna, 26. aprillil osaleb välisminister Urmas Paet Luksemburgis toimuval Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel.

Euroopa Liidu välisministrid arutavad pingelist olukorda Kõrgõzstanis. Välisminister Urmas Paeti sõnul on oluline lahendada keeruline situatsioon vägivallatult ja seaduslikult. “Kõrgõzstani olukorra stabiliseerimiseks on vajalik ÜRO, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni ning Euroopa Liidu, aga ka Kõrgõzstani naabruses asuvate riikide koostöö. Kõrgõzstanil on ka regiooni julgeoleku seisukohalt oluline roll,” lisas ta.

Välisasjade nõukogu arutab ka olukorda presidendivalimistejärgses Sudaanis, Iraanis, Birmas/Myanmaris, Lääne-Balkanil, Madagaskaril ja Somaalias. Veel on välisministritel kõne all Euroopa Liidu suhted ja koostöö edendamise võimalused Brasiilia, Venemaa, Hiina ning Indiaga.

Euroopa Liidu välisministrid arutavad ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Astoni ettepanekut Euroopa välisteenistuse korralduse ning toimimise kohta.

Nõukogu raames toimuval välis- ja kaitseministrite ühisistungil käsitletakse olukorda Afganistanis ning Euroopa Liidu Afganistani ja Pakistani suunaliste tegevuskavade täitmist. Istungil osaleb NATO peasekretär Anders Fogh Rasmussen. Samuti arutatakse ja võetakse vastu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika järeldused.

Allikas:

VälisministeeriumKõrgõzstanis asendub üks klann teisega

Kõrgõzstanis pole revolutsiooni, vaid toimus riigipööre. Üks klann lihtsalt asendub teisega ja soojad kohad jagatakse uutele pereliikmetele. Kes vabatahtlikult võimust loobub, saab kodus naise käest peksa, nagu eelmine president Askar Akajev, kirjutab politoloog Rein Müllerson.

Foto: ÜRO
Foto: ÜRO

Kõrgõzstanis pole revolutsiooni, vaid toimus riigipööre. Üks klann lihtsalt asendub teisega ja soojad kohad jagatakse uutele pereliikmetele. Kes vabatahtlikult võimust loobub, saab kodus naise käest peksa, nagu eelmine president Askar Akajev.

Minu arvates on need värvilised revolutsioonid üldse ülepuhutud asjad ja eriti osas, mis puudutab Kõrgõzstani. Seal polnud tegelikult mingit revolutsiooni.

Ka 2005. aastal, mil võimult kõrvaldati nn „tulpide revolutsiooniga“ Askar Akajev – enne seda kasutas nüüd võimult tõugatud president Kurmanbek Bakijev demokraatlikku sõnavara. See on täiesti tavaline, et võimul olija on diktaator ja opositsioonis olija räägib demokraatlikest ideedest. see oli nii tookord ja on praegu ka.

Loe edasi Eesti Päevalehest!

Allikas:

Eesti Päevaleht