Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused ootab kõiki lahtiste uste päevale

Täna, 24. märtsil on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemas Sõjakoolis lahtiste uste päev koostöös kuue Tartu kõrgkooliga.

Täna, 24. märtsil on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemas Sõjakoolis lahtiste uste päev koostöös kuue Tartu kõrgkooliga.

„Just kevadine aeg on eriti hea lahtiste uste päevade korraldamiseks, kuna siis hakkavad mõtted tiirlema selle ümber, et mida teha pärast kooli lõppu,” selgitab Kadetikogu esimees kadettveebel Karl Kalamees. „Ma soovitan kõigil tulla ja tutvuda sõjakooliga, sest siin on nii palju võimalusi ja väljakutseid – teenida riiki, olla kaitseväelane, kanda vormi, elada õlg õla kõrval kursusekaaslastega, siin tekib oma vennaskond, mida teistes koolides ei ole. Kaitseväelase karjäär on põnev, tulevik saab olema seiklus- ja vaheldusrikas.”

Õppeasutusi külastavad täna väga erinevas eas huvilised alates lasteaialastest kuni TÜ tudengiteni. Kooliga tulevad tutvuma nii keskkooliõpilased Tallinnast, Pärnust ja Tartust, kui ka ajateenijad Kirde kaitseringkonnast ja Paldiski sõjaväelinnakust.

Sõjakooli lahtiste uste päeval räägivad kadetid külalistele riigikaitsest, kadetielust, tutvustavad õppe- ja eluruume, KVÜÕA sõjamuuseumi ja relvastust. Kadetikasiinos räägitakse sõjakoolide vahelisest rahvusvahelisest koostööst ning ajaloolistest traditsioonidest. Külalistel on võimalus end proovile panna laskesimulaatoril ning külastada Matkekeskust. Huvilisi ootab ees info sisseastumiseksamite ja õppimisvõimaluste kohta.

Eelmisel aastal külastas sõjakooli lahtiste uste päevade raames ligi 2000 huvilist. Ka külastavad kadetid koos teiste Eesti rakenduskõrgkoolidega Eesti erinevaid gümnaasiume ning keskkoole tutvustamaks õppimisvõimalusi Kõrgemas Sõjakoolis.

Kõrgem Sõjakool avab oma uksed kõigile soovijatele igal kuul ühe korra.

Allikas:

Eesti KaitsevägiKõrgema Sõjakooli lahtiste uste päevad sel poolaastal

Väärtustamaks ohvitseri elukutset ja avardamaks Eesti kodanike teadmisi riigikaitsest, korraldab KVÜÕA Kõrgem Sõjakool ka sel aastal lahtiste uste päevi.

Väärtustamaks ohvitseri elukutset ja avardamaks Eesti kodanike teadmisi riigikaitsest, korraldab KVÜÕA Kõrgem Sõjakool ka sel aastal lahtiste uste päevi.

Foto: Kaitsejõudude peastaap
Foto: Kaitsejõudude peastaap

Avatud uste päevad toimuvad 12. veebruaril, 24. märtsil, 13. aprillil, 21. mail ja 3. juunil.

Kõrgem Sõjakool ootab külalisi Tartus, Riia tn 12, tutvuma õppimisvõimaluste ning eluoluga Kõrgemas Sõjakoolis.  Kadetid räägivad Eesti riigikaitsest, kadetielust, tutvustavad õppe- ning eluruume, KVÜÕA sõjamuuseumi, kadetikasiinot ja relvastust.

Huvilised saavad infot sisseastumiseksamite ja õppimisvõimaluste kohta.

Klassiekskursioonidel ja gruppidel palutakse registreeruda aadressil teavitus@ksk.edu.ee. Eelregistreerimine tagab igale grupile oma saatja.

Lisainformatsioon: Ott Raidla tel 717 6197, mob 510 0231

Vaata kuulutust!

Allikas:

Eesti Kaitseväe VärbamiskeskusSõjakooli magistrandid tutvuvad NATO ja Euroopa Liidu staapide tööga

Magistrantidele esineb SHAPE (NATO Euroopa vägede juhatuse) esindaja, kes räägib NATO operatsioonidest ja NATO operatsioonide väejuhatusest

11. jaanuaril sõidavad KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli magistrandid Brüsselise tutvuma NATO peakorteri ja Euroopa Liidu institutsioonide tööga.

Foto: Kaitseväe Peastaap
Foto: Kaitseväe Peastaap

Magistrantidele esineb SHAPE (NATO Euroopa vägede juhatuse) esindaja, kes räägib NATO operatsioonidest ja NATO operatsioonide väejuhatusest. Samuti kohtuvad õppurid Eesti Vabariigi suursaadiku NATO juures Jüri Luige ja Eesti Vabariigi suursaadiku Euroopa Liidu juures Raul Mälguga.

Õppurid kohtuvad NATO rahvusvahelistel ametikohtadel teenivate Eesti ohvitseride ja sõjaliste esinduste juures teenivate Eesti ohvitseridega. Kolonel Aivar Jaeski, kolonelleitnant Rauno Sirk ja kaptenleitnant Ahti Piirimägi tutvustavad õppuritele õhuturve operatsioone, NATO kaitseplaneerimist ja sõjaliste esinduste tööd.

Tutvumine NATO peakorteri ja Euroopa Liidu institutsioonidega aitab õppuritel saada aimu nende asutuste reaalsest töökeskkonnast. Seal nähtu on osa ettevalmistusest tulevaseks teenistuseks nii kodumaal kui rahvusvahelises keskkonnas.

Kolmepäevasel õppereisil osalevad KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli kahe magistrikursuse kuulajad, kokku 29 õppurit.

Tänavune tutvumisvisiit Brüsselisse on järjekorras teine, esimene külastus korraldati kaks aastat tagasi.

KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli keskastmekursuse lõpetanud omandavad magistrikraadi sõjaväelise juhtimise erialal. Magistriõpe valmistab nad ette teenima staabiohvitserina ja sõjaaja pataljoniülemana.

Allikas:

KVÜÕA Kõrgem Sõjakool