“Välismääraja” 10. jaanuaril: terroristid on võimudest alati sammu võrra ees

Saadet juhtis Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse juhataja Kadri Liik. Külalistena olid stuudios Riigikogu Väliskomisjoni esimees, Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees Sven Mikser ja diplomaat Harri Tiido.

Selle nädala “Välismäärajas” oli kõne all võimalik ülemaailmne terrorismiohu tõus käesoleval aastal.

Foto: Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus
Foto: Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

Saatekülalised nentisid viimasel ajal Jeemenis toimunu taustal, et riigi ajalugu on üllatavalt sarnane Afganistani omaga ning sisekonfliktide lahendamata jätmine võib tähendada, et Jeemenist saab läbikukkunud riik. Esmase lahendusena nähti välisabi kohalikele julgeolekujõududele ning luuretegevuse abil terrorimivõrgustike kahjutuks tegemine.

Leiti, et terroriohu tuvastamine näiteks lennujaamades on äärmiselt keeruline bürokraatia tõttu ning kõikvõimalike turvameetmete rakendamine on niiöelda tagantjärele tarkus, kuna terroristid on võimudest alati tehniliselt sammu võrra ees.

Saadet juhtis Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse juhataja Kadri Liik. Külalistena olid stuudios Riigikogu Väliskomisjoni esimees, Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees Sven Mikser ja diplomaat Harri Tiido.

10.  jaanuari „Välismäärajat” saab kuulata Kuku raadio taskuhäälingu lehelt.

“Välismääraja” on Kuku raadio eetris pühapäeviti kell 11:00-12:00; kordusena kell 17:00-18:00 ja teisipäeviti kell 22:00-23:00.

Kokkuvõtte saatest tegi Eesti NATO Ühing