Meediakirjaskuse väljakutsed tehnisintelligentsi arendamise ajastul

Meediakirjaskuse väljakutsed tehnisintelligentsi arendamise ajastul

 

Haridusministeerium on korraldanud meediapädevuse nädalat aastast 2019.[1] Hiljutise uuringu[2]  kohaselt, mida on läbi viinud Open Society Institute – Sofia, on Eesti Meedia Kirjaoskuse Indeksi (Media Literacy Index 2021) järgi kolmandal kohal, kuid siiski on ruumi arenguks, sest ka rahvusvahelisel, näiteks ÜRO tasandil, on teema päevakorras[3] ning mitmed organisatsiooni toetavad meediapädevuse arendamist seoses kasvava ohuga, mida nähakse tehisintelligentsi arengu puhul.

 

Elame ajastul, kus mida kuuleme ja näeme meedias, ei pruugi olla see, mis tegelikult on aset leidnud. Infot on lihtne muuta ning erinevate platvormide abiga on see ka kiire levima. Tehisintelligentsi kasutamine heal eesmärgil on olnud üldjoontes rutiinsete tegevuste automatiseerimine, kuid seda on võimalik kasutada ka märksa loomingulisematel eesmärkidel.

 

NATO Strateegilise Kommunikatsiooni Kompetentsi Keskus (NATO StratCom COE) on avaldanud raporti, kus tõsta esile mure tehnoloogia arenemise ja selle kasutamise desinformatsiooni levitamiseks.[4] Nimelt on meil üha enam uskuda ja võtta tõena seda, mida meedias näeme ja tarbime. Vanasti oli ütlus: “Jaga, kui hoolid”. Samal ajal on meediaplatvormid kohaks, kus desinformatsiooni levik on kiire juhtuma siis, kui me ei kontrolli infot, mida tarbimine. Nüüdseks ütluseks võiks olla: “Hooli enne, kui jagad”.

 

Meedia veebipõhise sisu analüüsiks ekspertide ja uurijate tasemel on valminud tööriistad, mille mitmed funktsionaalsused aitavad tuvastada, kas tegu on inimesest postitajaga või mõne (pool)automatiseeritud kontoga ning enamgi veel. Kohati tundub, et peagi on mõistlik neid vaheneid tutvustada kõigile, kes vähegi meediat tarbib.

 

Vanessa Vorteil, IREX noorte meediapädevuse koolitaja

 

[1] https://www.hm.ee/et/MPN

[2] https://www.educationestonia.org/finland-denmark-and-estonia-top-the-media-literacy-index-2021/

[3] https://en.unesco.org/themes/media-and-information-literacy

[4] https://stratcomcoe.org/publications/the-double-edged-sword-of-ai-enabler-of-disinformation/221