2. veebruar – EATA 15 sünnipäev!

01/02/2016
All DayTerve päevВесь день


Eesti NATO Ühing tähistab 15. aastapäeva

 

2. veebruaril 15 aastat tagasi (2001. aastal) loodi Tallinnas kodanikuaktivistide ja Kaitseministeeriumi eestvõttel vabaühendus, mis hakkas rahvale tutvustama NATOt kui riikide julgeolekustruktuuri ning Eesti võimalusi sellega liitumisel. Ühingu idee sünni juures olid teiste hulgas ka tänane president Toomas Hendrik Ilves, suursaadik Jüri Luik ja Trivimi Velliste.


Täna toetab Ühing  Eesti NATO liikmeksolekut, tutvustab NATO eesmärke ja tegevust ning kaasab avalikkust kaitse- ja julgeolekupoliitika alasesse debatti. Lisaks korraldab haridusprogramme koolinoortele ja õpetajatele Eestis ning välismaal. 

 

Eesti NATO Ühingul on ligi 200  liiget, eraisikud ja organisatsioonid, kes jagavad ühiseid  julgeolekupoliitilisi seisukohti ning panustavad  riigi- ja kodanikukaitsesse. Ühing peab oma missiooniks toetada üksteisemõistmist Eesti ühiskonnas ja  rahvusvahelist stabiilsust. 

 

Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees Marko Mihkelson“Eesti NATO Ühing on vabaühendusena suutnud oma 15 tegutsemisaasta jooksul mängida märkimisväärset rolli meie riigikaitse ning eriti selle rahvusvahelise mõõtme teadvustamisel Eesti ühiskonnas. Ühingu koolitusprogrammid, rahvusvahelised üritused ja teavituspäevad  on kujunenud lahutamatuks osaks psühholoogilise kaitse tugevdamisel.”

 

Ühingu tuntumad ettevõtmised on iga-aastane konverents „Eesti julgeolek: Minu panus“; naised, rahu ja julgeolek ümarlauad; rahvusvaheline Balti-Vene Noortefoorum; õpetajate kevad- ja sügiskoolid; NATO simulatsioonid noortele jpm. Eelmisel aastal avati koostöös partneritega Põltsamaa Ühisgümnaasiumis küberkaitse õppesuund.

 

Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees Krista Mulenok:  „Julgeolek ja turvatunne on iga kodaniku jaoks oluline igapäevaelu osa. Pole sugugi üleliigne olla hästi kursis meie endi võimaluste ja meie NATO liitlaste kavadega Eesti kaitsel. Hästi informeeritud kodanik on samuti üks osa turvalisest riigist. Selle eesmärgi nimel meie ühing tegutsebki“.

 

Ühingu inglisekeelne nimetus on Estonian Atlantic Treaty  Association (EATA) ning ta kuulub rahvusvahelisse ühendusse Atlantic Treaty Association (ATA) koos 37 kandidaat- ja partnerriigiga. ATA peakorter asub Brüsselis. Eesti NATO Ühing on Arengukoostöö Ümarlaua, Inimõiguste Ümarlaua, Vabaühenduste Liidu EMSL ja Lapse Huvikaitse Koja liige. EATA on ka Carolin Illenzeeri Fondi üks asutajatest.

EATA koostööpartneriteks on NATO peakorter, Kaitseministeerium, Välisministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Riigikantselei, Kaitseliit, Kaitsevägi, Euroopa Komisjoni Eesti esindus, Välispoliitika Instituut, Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (ICDS), Unitas SA, Sinu Riigi Kaitse MTÜ, Konrad Adenaueri Fond, Friedrich Eberti Fond, Kodanikukaitse MTÜ ning mitmed suursaatkonnad. Palju tööd tehakse ära vabatahtlike poolt.


Tähistamaks Ühingu asutamise 15. aastapäeva korraldab EATA oma liikmetele ja headele koostööpartneritele 12.
 mail 2016 julgeolekukonverentsi Kaitseministeeriumis.