NATO ja Eesti julgeolek

IMG_3409

 

 

 

Marko Mihkelson,
Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees
Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees

 

 

 

Maailm on suures muutumises. Paraku tähendab see ka ohtude paljunemist ning riikide julgeolekule on tõusetunud korraga väga erinevad tõsised väljakutsed. See puudutab ka vaba maailma piirimaal asuvat Eestit, kes taaskord on tunnetamas nii idanaabri agressivset meelsust aga ka kaugemate ja piiriüleste julgeolekuohtude mõju.

 

Sellises olukorras tuleb paratamatult taaskord rõhutada, kui oluline oli Eesti liitumine 2004. aastal vaba maailma kõige tugevama ja toimivama kaitseliidu – NATOga. See oli uskumatu võimalus, mis meile 1990ndate lõpul ja selle sajandi algul avanes. Me kasutasime selle hetkeks “avanenud akna” võimaluse suurepäraselt ära. Tänases maailmas poleks meil seda võimalust enam olnud.

 

Eesti ajalugu on meile andnud karmid õppetunnid, mille peamiseks järelduseks on tõdemus – meie vabadus ja julgeolek on seda kaitstumad, mida rohkem sõpru ja liitlasi meil on. Kunagi varem me ajaloos pole meil olnud nii kindlat seljatagust kui täna. Kuid see ei tähenda, et me ei peaks igapäevaselt töötama korraga NATO liitlassuhete tugevdamise ning ka iseseisva kaitsevõime kasvatamise nimel.

 

Nii revisionistlik ja agressiivne Venemaa kui kalifaadi taastamise ideest innustunud islamiäärmuslased on meile ja meie liitlastele pikaajalised väljakutsed. Kohati on meie ees seisvad ohud isegi eksistentsiaalse tähendusega. Seepärast ei ole NATO roll kaugeltki vähenenud, vaid ohtude paljusus üksnes kinnitab vabade riikide kaitsealliansi vajadust.

 

Meie diplomaatide tänaseks peamiseks ülesandeks on saavutada võimalikult hea tulemus NATO Varssavi tippkohtumiselt eeloleval suvel. Mida nähtavam ja tugevam on kollektiivne heidutus, seda kindlamad võime olla, et kunagi ei realiseeru ükski meie jaoks traagiline stsenaarium.

 

Eesti NATO Ühing loodi 15 aastat tagasi selleks, et ühendada neid aktiivseid kodanikke, kes on huvitatud riigikaitsest ning oma teadmiste vahendamisest teistega. Ühingul oli täita liitumiseelsel ajal oluline roll NATO kui meie julgeolekule väga tähtsa organisatsiooni teadvustamisel. Seda liini on jätkatud läbi kõikide tegutsemisaastate, luues arvukate koolitusprogrammide ning üritustega nii vajalikku psühholoogilise kaitse sügavust meie ühiskonnas.

 

Eduka vabaühendusena on Eesti NATO Ühing olnud eeskujuks paljudele teistele. Just vabaühendusena on ühing suutnud kenasti koondada erinevate erakondade esindajaid, spetsialiste meie avalikust sektorist, ettevõtjaid ning kõiki, kellele läheb korda Eesti julgeolek. Just vaba ja ühendava meelsusega jätkab ühing oma tegevust ka edaspidi. Ikka selleks, et meie ühine kaitsetahe ning positiivne patriotism oleksid kestvalt tugevad.