Eile toimus Eesti NATO Ühingu ning Konrad Adenaueri Fondi eestvedamisel filmi- ja diskussiooniõhtu pagulaskriisi teemal.

#EATA

Eile toimus Eesti NATO Ühingu ning Konrad Adenaueri Fondi eestvedamisel filmi- ja diskussiooniõhtu pagulaskriisi teemal. Arutelu oli kaasahaarav ning tekitas publikus palju mõtteid. Diskussiooni jätkuks vaadati filmi “Pruudi poolt/On the bride’s side”, mis näitas elavalt sõjapõgenike teekonda läbi Euroopa heaoluriiki Rootsi.

 

#EATA