25.-27. septmebril toimus Eesti NATO Ühingu eestvedamisel projekti “Riigikaitse ja kaitstud riik” raames riigikaitselaager Ida-Virumaa koolide 10.-12. klasside õpilastele.

Galerii täieneb!

25.-27. septmebril toimus Eesti NATO Ühingu eestvedamisel ning koostöös Kaitseministeeriumi, Sinu Riigi Kaitse ning Viru Jalaväepataljoniga projekti “Riigikaitse ja kaitstud riik” raames riigikaitselaager Ida-Virumaa koolide 10.-12. klasside õpilastele. Laager leidis aset Viru Jalaväepataljoni territooriumil Jõhvis. Projekti eesmärgiks oli anda riigikaitsealast väljaõpet noortele, kes veel koolis riigikaitset valikanena ei õpi. Laagris osales 80 venekeelset noort Ida-Virumaa koolidest. Projektiga sooviti äratada osalejate huvi riigikaitse vastu ning näidata riigi sõjalise kaitse tähtsust ja vajadust muutuvas maailmas. Kaudse eesmärgina lõi üritus osalejatele võimaluse praktiseerida rohkem eesti keelt ning leida tutvusi teistest koolidest.

 

Galerii täieneb!