4.–15. maini kogu Eestit hõlmav ja Virumaal kulmineeruv õppus Siil 2015 on läbi ajaloo kaitseväe suurim.

Osalema on planeeritud üle 13 000 reservväelase, kaitseliitlase, ajateenija, tegevväelase ja liitlasriikide kaitseväelase.
Õppuse Siil eesmärk on kontrollida alalises valmiduses olevate üksuste täiendkomplekteerimist ja kiirreageerimisvalmiduses olevate üksuste formeerimist. Suurt rõhku pannakse just üksuste formeerimise, sealhulgas mobiliseeritute vastuvõtu harjutamisele.

Jooksev info: https://www.facebook.com/siil2015?fref=ts
Täiendav info: http://www.mil.ee/et/reserv/siil2015

Osalema on planeeritud üle 13 000 reservväelase, kaitseliitlase, ajateenija, tegevväelase ja liitlasriikide kaitseväelase.
Õppuse Siil eesmärk on kontrollida alalises valmiduses olevate üksuste täiendkomplekteerimist ja kiirreageerimisvalmiduses olevate üksuste formeerimist. Suurt rõhku pannakse just üksuste formeerimise, sealhulgas mobiliseeritute vastuvõtu harjutamisele.

Jooksev info: https://www.facebook.com/siil2015?fref=ts
Täiendav info: http://www.mil.ee/et/reserv/siil2015