“The Balance of Power”

2.-3. veebruaril toimus Oslos Nobeli Instituudis ja Leangkollenis 50-s julgeolekukonverents “The Balace of Power”, mis tähistas ka Norra NATO Ühingu 60 tegutsemisaastat. Konverentsil osales Ühingu juhatuse liige Krista Mulenok. Ettekannetest jäi kõlama, et Norra on võtnud eesmärgiks kaitsekulutusi kasvatada, kuid 2%-ni jõudmine võtab aastaid, NATO ja Euroopa Liit peaksid rohkem koostööd tegema, et lahendada Ukraina kriisi. Soomes ja Rootsis on NATO-le toetus mõnevõrra kasvanud, kuid võiks rahvast harida koju saadetavate infobrozüüride abil.
NATO riikide valmisolek sõjaliselt üksteist kaitsta on endiselt jõus ning julgeolekuolukord maailmas pakub väljakutseid kuidas kasvavaid katsekulutusi võimalikult efektiivselt kasutada!

2.-3. veebruaril toimus Oslos Nobeli Instituudis ja Leangkollenis 50-s julgeolekukonverents “The Balace of Power”, mis tähistas ka Norra NATO Ühingu 60 tegutsemisaastat. Konverentsil osales Ühingu juhatuse liige Krista Mulenok. Ettekannetest jäi kõlama, et Norra on võtnud eesmärgiks kaitsekulutusi kasvatada, kuid 2%-ni jõudmine võtab aastaid, NATO ja Euroopa Liit peaksid rohkem koostööd tegema, et lahendada Ukraina kriisi. Soomes ja Rootsis on NATO-le toetus mõnevõrra kasvanud, kuid võiks rahvast harida koju saadetavate infobrozüüride abil.
NATO riikide valmisolek sõjaliselt üksteist kaitsta on endiselt jõus ning julgeolekuolukord maailmas pakub väljakutseid kuidas kasvavaid katsekulutusi võimalikult efektiivselt kasutada!