Õpetajate suvekool 2014: Võrdne kohtlemine

EATA-logo1-e1358966170476Järjekordne Eesti NATO Ühigu poolt korraldatav suvekool toob kokku ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajad ning oma ala eksperdid, et arutleda võrdse kohtlemisega seotud teemade üle.

Suvekool toimub Noarootsis, Roosta Puhkekülas 20-22. augustil. Teemakohased loengud on kombineeritud praktiliste töögruppidega, võimaldades osalejatele laskuda sügavamatesse diskussioonidesse. Ettekanded toimuvad sünkroontõlkega eesti keelest vene keelde.

Suvekooli ajakava

1. päev, 20.august

16.00-16.15 Tervitussõnad
Krista Mulenok, Eesti NATO Ühingu juhataja
Kari Käsper, Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja

16.15-17.00 Sissejuhatus teemasse võrdne kohtlemine
Marianne Meiorg, Eesti Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise programmi juht

19.00 Õhtusöök

2. päev, 21.august

10.00-10.45 Soolise võrdõiguslikkuse hetkeolukord Eestis
Iris Pettai

10.45-11.00 Kohvipaus

11.00-13.00 Paralleelsessioonid

Võrdne kohtlemine ja rahvusvähemused (vene keeles)
Julia Kovalenko, Tallinna Inimõiguste Infokeskus

Võrdne kohtlemine ja haridusliku erivajadustega lapsed tavakoolis
Kari Käsper, Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja
Kaja Leppik, HEV laste vabatahtlik abistaja, õpetaja

Soolise võrdõiguslikkuse väljakutsed Eestis, stereotüübid ja haridussektor
Irje Tammeleht, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakond
Kristina Papsejeva, Tallinna Noorsootöö Keskuse direktori asetäitja

13.00-14.15 Lõunasöök ja vaba aeg

14.15-15.00 Uut Eesti üldhariduses 2014/2015 õppeaastal
Irene Käosaar, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja

15.00-15.30 Tagasiside paralleeldiskussioonidest

15.3017.00 Võrdse kohtlemise voliniku institusioon ja võimalused võrdset kohtlemist edendada Eestis
Mari-Liis Sepper, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik

17.00-17.30 Päeva kokkuvõte

19.00 Õhtusöök

21.00 Ühine filmivaatamine

3. päev, 22.august

10.00-11.30 Kuhu pöörduda ebavõrdse kohtlemise puhul
Merle Albrant, Eesti Inimõiguste Keskuse õigusekspert
Marianne Meiorg, Eesti Inimõiguste Keskus

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.00 Suvekooli kokkuvõtted

13.00-14.00 Lõunasöök ja lahkumine