Holokausti mälestuspäev

Esmaspäeval 27. jaanuaril mälestati holokausti ohvreid Eesti Juudi Kogukonnas, millele eelnes mälestusteenistus Kloogal holokausti memoriaali juures. Mälestusteenistusele järgnes Eesti NATO Ühingu poolt korraldatud seminar “Minevikust tulevikku – ühe kogukonna lugu”, mis oli suunatud ühiskonna- ja ajalooõpetajatele, et suurendada nende teadlikkust holokaustist. Tegu on juba kolmanda korraga, kui Eesti NATO Ühing holokausti teemalise seminari korraldab. Konverentsile pidasid eelsõnad kultuuriminister Urve Tiidus ja Iisraeli saatkonna asejuht Arezoo Herzel.
Kahest paneeldiskussioonist esimesel teemaga “Mälestades minevikku – vaadates tulevikku” arutasid Kaitsepolitsei asedirektor Martin Arpo, Olev Liivik Eesti Ajaloomuseumist ja Toomas Hiio Eesti Sõjamuuseumist, holokausti võimalikkusest tänapäeval ja rõhutati empaatia ja avatuse kasvatamist ühiskonnas. Teine paneel, “Kuidas ja miks? Holokausti õpetamisest koolides”, kandis endas sõnumit õpetajatele, kuidas käsitleda õpilastega holokausti temaatikat. Paneelist võtsid osa Irene Käosaar Haridus- ja Teadusministeeriumist, Sulev Valdmaa Jaan Tõnissoni Instituudist ja Risto Ringvee Siseminsiteeriumist. Mõlemat paneeldiskussiooni modereeris Eesti Juudi Muuseumi direktor Amnon-Juzef Luvistsuk. Konverentsi lõpetas Noa Sigal, International School for Holocaust’i teadur, kes juhatas sisse teemakohase filmi. Konverents lõppes Eesti Juudi Muuseumi külastusega, mida juhatus Amnon-Juzef Luvistsuk. Järgmine ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele mõeldud seminar 10 aastat NATO’s ja EL’s toimub 20.-21. märtsil Tallinnas.

#EATA

Esmaspäeval 27. jaanuaril mälestati holokausti ohvreid Eesti Juudi Kogukonnas, millele eelnes mälestusteenistus Kloogal holokausti memoriaali juures. Mälestusteenistusele järgnes Eesti NATO Ühingu poolt korraldatud seminar “Minevikust tulevikku – ühe kogukonna lugu”, mis oli suunatud ühiskonna- ja ajalooõpetajatele, et suurendada nende teadlikkust holokaustist. Tegu on juba kolmanda korraga, kui Eesti NATO Ühing holokausti teemalise seminari korraldab. Konverentsile pidasid eelsõnad kultuuriminister Urve Tiidus ja Iisraeli saatkonna asejuht Arezoo Herzel.
Kahest paneeldiskussioonist esimesel teemaga “Mälestades minevikku – vaadates tulevikku” arutasid Kaitsepolitsei asedirektor Martin Arpo, Olev Liivik Eesti Ajaloomuseumist ja Toomas Hiio Eesti Sõjamuuseumist, holokausti võimalikkusest tänapäeval ja rõhutati empaatia ja avatuse kasvatamist ühiskonnas. Teine paneel, “Kuidas ja miks? Holokausti õpetamisest koolides”, kandis endas sõnumit õpetajatele, kuidas käsitleda õpilastega holokausti temaatikat. Paneelist võtsid osa Irene Käosaar Haridus- ja Teadusministeeriumist, Sulev Valdmaa Jaan Tõnissoni Instituudist ja Risto Ringvee Siseminsiteeriumist. Mõlemat paneeldiskussiooni modereeris Eesti Juudi Muuseumi direktor Amnon-Juzef Luvistsuk. Konverentsi lõpetas Noa Sigal, International School for Holocaust’i teadur, kes juhatas sisse teemakohase filmi. Konverents lõppes Eesti Juudi Muuseumi külastusega, mida juhatus Amnon-Juzef Luvistsuk. Järgmine ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele mõeldud seminar 10 aastat NATO’s ja EL’s toimub 20.-21. märtsil Tallinnas.

#EATA