Õpilased ei taju sõna võimu

foto-00221.-23. augustil kohtusid 60 ajaloo- ning ühiskonnaõpetuse õpetajat NATO suvekoolis Viimsis. 7. korda toimuva konverentsi fookus oli sedakorda meedial ning selle mõjul arvamuste kujundajana.

Suvekooli programmi pani koostöös Eesti NATO Ühinguga kokku ürituse moderaator, ajakirjanik Marica Lillemets. Üritusel esines lisaks mitmeid tuntud külalisi, näiteks Kaja Tampere, Linnar Priimägi, Indrek Tarand ning ajakirjanikud Kärt Anvelt ning Viktoria Ladõnskaja. Lisaks esinesid veel Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar ja Kaitsepolitsei peadirektori asetäitja Martin Arpo.

Kolme päeva vältel oli juttu tänapäeva meedia erinevatest rollidest ning valge meedia ellujäämisvõimalustest. Suured ajakirjandusväljaanded pistavad rinda majandusraskustega, kuid usuti, et traditsiooniline ajakirjandus teda varjutava online klikimeedia kõrvalt siiski ära ei kao. Valge ajakirjandus on läbimõeldud, kontrollitud ning online meedia, kus on primaarne kiirus, ei suuda selle sügavust asendada. Viktoria Ladõnskaja tõi välja, kuidas venekeelses meedias muutub tõsiseltvõetavaks alles see lugu, mis on ilmunud ka eestikeelses meedias ning venekeelsed ajakirjanikud peavadki tihtilugu oma loo loetavuse huvides avaldama selle kõigepealt eesti keeles ja alles siis vene keeles. Sama tendents kehtib muide ka venekeelse kirjanduse puhul Eesti raamaturul.

Mitmes ettekandes jõuti välja sõna võimu juurde, mida noored ei taju ja mille eest nad ei oska vastutada. Seejuures rõhutati õpetaja rolli selle vastutuse õpetamisel. Sõnumi mõistmine jääb alati selle autori vastutuseks, rääkis Kaja Tampere. Kui keegi mõistab väljaöeldut valesti, ei ole selles süüdi mitte interpreet, vaid sõnumi looja. Lastele antakse vastutust kogu aeg – nad peavad koolitöid tegema, koristama, nõusid pesema, peenraid rohima, prügi välja viima, aga sõnade eest vastutama lapsi ei õpetata. Interneti loobitakse sõnu nagu prügi. Võrguühiskonnas kipubki olema tendentsiks võimu ja vabaduse tunnetus, kuid vastutuse tajumine on tagaplaanil.

Tänapäeva õpilane on praeguse meediaruumi osa. Seetõttu peab ka praegune õpetaja õpilast vastutustundlikule kasutamisele suunamisel seda ruumi tundma. Indrek Tarand meenutas viimase europarlamendi valimiste eelset perioodi, kus tema uudne sotsiaalmeediakanalites toimiv kampaania tõi talle suurt edu. Ka tema kasutas uusi meediume esialgu pigem vastumeelselt, kuid tegi seda siiski, sest ajaga tuleb kaasas käia. Tarand jutustas humoorikalt, kuidas tema generatsioon ei suuda kahjuks vaimustuda igast laste leitud uuest telefonirakendusest või hinnata nende panust talle Minecraftis maja ehitades. Aeg liigub kiiresti ja ilmselt enam toonane sotsiaalmeediatrikk valimistel ei toimi, tuleb kasutada uusi relvatüüpe.

Seega on õpetajad keerulise ülesande ees. Eelmise generatsiooni esindajad ei suuda võtta üle kõike seda, mille keskel praegune noorus elab, kuid ometi on nende ülesanne ja vastutus suunata just sellel maastikul noori edukalt toime tulema. Pedagoog peab lapsi õpetama oma sõnade eest vastutama ning ennetama võimalikke ohte ning riske kübermaailmas. Jõudu selleks meile kõigile peatselt algaval õppeaastal.

Eesti NATO Ühingu poolt korraldatavat traditsioonilist suvekooli toetasid Kaitseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ning Friedrich Eberti Fond.

 Autor: Madli-Maria Naulainen

Internetis on artikkel kättesaadav leheküljel http://opleht.ee/8809-opilased-ei-taju-sona-voimu/