Õpilased ei taju sõna võimu

foto-00221.-23. augustil kohtusid 60 ajaloo- ning ühiskonnaõpetuse õpetajat NATO suvekoolis Viimsis. 7. korda toimuva konverentsi fookus oli sedakorda meedial ning selle mõjul arvamuste kujundajana.

Suvekooli programmi pani koostöös Eesti NATO Ühinguga kokku ürituse moderaator, ajakirjanik Marica Lillemets. Üritusel esines lisaks mitmeid tuntud külalisi, näiteks Kaja Tampere, Linnar Priimägi, Indrek Tarand ning ajakirjanikud Kärt Anvelt ning Viktoria Ladõnskaja. Lisaks esinesid veel Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar ja Kaitsepolitsei peadirektori asetäitja Martin Arpo.

Kolme päeva vältel oli juttu tänapäeva meedia erinevatest rollidest ning valge meedia ellujäämisvõimalustest. Suured ajakirjandusväljaanded pistavad rinda majandusraskustega, kuid usuti, et traditsiooniline ajakirjandus teda varjutava online klikimeedia kõrvalt siiski ära ei kao. Valge ajakirjandus on läbimõeldud, kontrollitud ning online meedia, kus on primaarne kiirus, ei suuda selle sügavust asendada. Viktoria Ladõnskaja tõi välja, kuidas venekeelses meedias muutub tõsiseltvõetavaks alles see lugu, mis on ilmunud ka eestikeelses meedias ning venekeelsed ajakirjanikud peavadki tihtilugu oma loo loetavuse huvides avaldama selle kõigepealt eesti keeles ja alles siis vene keeles. Sama tendents kehtib muide ka venekeelse kirjanduse puhul Eesti raamaturul.

Mitmes ettekandes jõuti välja sõna võimu juurde, mida noored ei taju ja mille eest nad ei oska vastutada. Seejuures rõhutati õpetaja rolli selle vastutuse õpetamisel. Sõnumi mõistmine jääb alati selle autori vastutuseks, rääkis Kaja Tampere. Kui keegi mõistab väljaöeldut valesti, ei ole selles süüdi mitte interpreet, vaid sõnumi looja. Lastele antakse vastutust kogu aeg – nad peavad koolitöid tegema, koristama, nõusid pesema, peenraid rohima, prügi välja viima, aga sõnade eest vastutama lapsi ei õpetata. Interneti loobitakse sõnu nagu prügi. Võrguühiskonnas kipubki olema tendentsiks võimu ja vabaduse tunnetus, kuid vastutuse tajumine on tagaplaanil.

Tänapäeva õpilane on praeguse meediaruumi osa. Seetõttu peab ka praegune õpetaja õpilast vastutustundlikule kasutamisele suunamisel seda ruumi tundma. Indrek Tarand meenutas viimase europarlamendi valimiste eelset perioodi, kus tema uudne sotsiaalmeediakanalites toimiv kampaania tõi talle suurt edu. Ka tema kasutas uusi meediume esialgu pigem vastumeelselt, kuid tegi seda siiski, sest ajaga tuleb kaasas käia. Tarand jutustas humoorikalt, kuidas tema generatsioon ei suuda kahjuks vaimustuda igast laste leitud uuest telefonirakendusest või hinnata nende panust talle Minecraftis maja ehitades. Aeg liigub kiiresti ja ilmselt enam toonane sotsiaalmeediatrikk valimistel ei toimi, tuleb kasutada uusi relvatüüpe.

Seega on õpetajad keerulise ülesande ees. Eelmise generatsiooni esindajad ei suuda võtta üle kõike seda, mille keskel praegune noorus elab, kuid ometi on nende ülesanne ja vastutus suunata just sellel maastikul noori edukalt toime tulema. Pedagoog peab lapsi õpetama oma sõnade eest vastutama ning ennetama võimalikke ohte ning riske kübermaailmas. Jõudu selleks meile kõigile peatselt algaval õppeaastal.

Eesti NATO Ühingu poolt korraldatavat traditsioonilist suvekooli toetasid Kaitseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ning Friedrich Eberti Fond.

 Autor: Madli-Maria Naulainen

Internetis on artikkel kättesaadav leheküljel http://opleht.ee/8809-opilased-ei-taju-sona-voimu/Kaitseminister tunnustas eeskujulikke ajateenijaid

Kaitseminister tunnustas Vahipataljoni hommikusel rivistusel nooremseersant Jaanus Vasti, kapral Kaupo Irsi ja kapral Olari Uiki selle eest, et nad 26.-29. juunil aitasid läbi viia Eesti NATO Ühingu korraldatud riigikaitse laagrit.

Kolmepäevase laagri käigus said 40 Ida-Virumaa kooliõpilast algteadmised riigikaitsest. Neile tutvustati kasarmuelu, anti relvatunde ja korraldati metsalaager, kus õpiti orienteerumist, maskeerimist, telgi püstitamist ning söögitegemist.

Juuni lõpus toimunud riigikaitselaagri viisid Kaitseministeeriumi toetusel läbi mittetulundusühing Riigikaitse Rügement ja Eesti NATO Ühing.
#eata

Loe rohkem alljärgnevatelt linkidelt: http://kaitseministeerium.ee/et/kaitseminister-tunnustas-eeskujulikke-ajateenijaid

http://www.eata.ee/2013/06/riigikaitselaager-tutvustab-noortele-riigikaitse-pohialuseid.html

Kaitseminister tunnustas Vahipataljoni hommikusel rivistusel nooremseersant Jaanus Vasti, kapral Kaupo Irsi ja kapral Olari Uiki selle eest, et nad 26.-29. juunil aitasid läbi viia Eesti NATO Ühingu korraldatud riigikaitse laagrit.

Kolmepäevase laagri käigus said 40 Ida-Virumaa kooliõpilast algteadmised riigikaitsest. Neile tutvustati kasarmuelu, anti relvatunde ja korraldati metsalaager, kus õpiti orienteerumist, maskeerimist, telgi püstitamist ning söögitegemist.

Juuni lõpus toimunud riigikaitselaagri viisid Kaitseministeeriumi toetusel läbi mittetulundusühing Riigikaitse Rügement ja Eesti NATO Ühing.
#eata

Loe rohkem alljärgnevatelt linkidelt: http://kaitseministeerium.ee/et/kaitseminister-tunnustas-eeskujulikke-ajateenijaid

http://www.eata.ee/2013/06/riigikaitselaager-tutvustab-noortele-riigikaitse-pohialuseid.htmlEestisse tuleb ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashton

Esmaspäeval, 26. augustil viibib Eestis Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashton, kes kohtub välisminister Urmas Paetiga ning esineb Eesti välisesinduste juhtidele.

Välisministeeriumi teateil kõneldakse kohtumisel Euroopa Liidu välispoliitika aktuaalsetest teemadest, näiteks viimastest arengutest Egiptuses ja ELi reageeringust sellele ning ELi idanaabruses toimuvast. Samuti räägitakse kaitsepoliitika küsimustest, olukorrast Afganistanis ning Euroopa Liidu inimõiguspoliitikast.

Täpsem info: http://www.vm.ee/?q=node/17920

Esmaspäeval, 26. augustil viibib Eestis Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashton, kes kohtub välisminister Urmas Paetiga ning esineb Eesti välisesinduste juhtidele.

Välisministeeriumi teateil kõneldakse kohtumisel Euroopa Liidu välispoliitika aktuaalsetest teemadest, näiteks viimastest arengutest Egiptuses ja ELi reageeringust sellele ning ELi idanaabruses toimuvast. Samuti räägitakse kaitsepoliitika küsimustest, olukorrast Afganistanis ning Euroopa Liidu inimõiguspoliitikast.

Täpsem info: http://www.vm.ee/?q=node/17920Õpetajate suvekool toimus 21.-23. augustil Viimsi SPAs

Eesti NATO Ühingu korraldatud traditsiooniline õpetajate suvekool toimub seitsmendat korda ning käesoleval aastal on ürituse teemaks “Meedia mõju arvamuste kujundajana”. Suvekooli toimumist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium, Kaitseministeerium ning Friedrich Eberti Fond.

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele mõeldud suvine koolitus pöörab sel korral tähelepanu meedia mõjule ühiskonnas. Esinejate hulgas on Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Euroopa Parlamendi, Tallinna Ülikooli, Eesti Päevalehe, Äripäeva ning Kaitsepolitsei eksperdid. Seminaril käsitletakse meediakanalite mõju avalikkusele, ajakirjaniku rolli avalikkuse mõjutamisel, sotsiaalmeedia võimalusi ja palju muud.

Koolitusel osaleb 60 õpetajat üle Eesti nii eesti kui vene õppekeelega koolidest.
#eata

Eesti NATO Ühingu korraldatud traditsiooniline õpetajate suvekool toimus seitsmendat korda ning käesoleval aastal oli ürituse teemaks “Meedia mõju arvamuste kujundajana”. Suvekooli toimumist toetasid Haridus- ja Teadusministeerium, Kaitseministeerium ning Friedrich Eberti Fond.

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele mõeldud suvine koolitus pööras sel korral tähelepanu meedia mõjule ühiskonnas. Esinejate hulgas olid Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Euroopa Parlamendi, Tallinna Ülikooli, Eesti Päevalehe, Äripäeva ning Kaitsepolitsei eksperdid. Seminaril käsitleti meediakanalite mõju avalikkusele, ajakirjaniku rolli avalikkuse mõjutamisel, sotsiaalmeedia võimalusi ja palju muud.

Konverentsist koostas kokkuvõtte koolitusel osalenud Madli-Maria Naulainen, kelle kokkuvõte on loetav järgmiselt lehelt: http://www.eata.ee/2013/08/opilased-ei-taju-sona-voimu.html

Koolitusel osales 60 õpetajat üle Eesti nii eesti kui vene õppekeelega koolidest.