Riigikaitselaager tutvustab noortele riigikaitse põhialuseid

MeditsiiniõpeÜha suurem hulk keskkoole on võimaldanud õpilastel osaleda riigikaitseõpetuse valikaines. Eesti NATO Ühingu juhataja, Krista Mulenoki sõnul on just riigikaitseõpetuse andmine koolides oluline, et suurendada noortes kaitsetahet ning oskusi eriolukordades tegutseda. Oma panuse riigikaitse õpetuse olulisuse teadvustamiseks annab Eesti NATO Ühing, mis korraldab koostöös Kaitseministeeriumiga juba teist korda riigikaitset tutvustavat projekti „Riigikaitse alused“, mis annab lühikese aja jooksul hea ettekujutuse ajateenistusest ja kaitseväest.

Riigikaitse kui valikaine jõudmine koolidesse sai hoogu juurde 2008. aastal, mil allkirjastati riigikaitseõpetuse arendamise tegevusprogramm ning praeguse seisuga õpetatakse riigikaitseõpetust 149. koolis üle Eesti. Eesti NATO Ühingu juhataja sõnul suurendab riigikaitseõpetuse andmine koolides Eesti julgeolekust hoolivate ja selleks pädevate inimeste arvu, vähendab võimalikke kartusi ajateenistuse ees ning tõstab seega riigi turvalisust. „Heameelt tekitab, et ajateenistusse kutsutute hulgas on aina rohkem neid noori, kes esitavad vabatahtlikult avalduse ajateenistusse asumiseks. Samuti soovib üha enam koole pakkuda õpilastele valikainena riigikaitseõpetust. Soovime ka omalt poolt nende noorte ridu täiendada ning selleks alustasime möödunud aastal riigikaitse õpetuse lühiprojektidega. Need on heaks viisiks näitamaks õpilastele nii riigikaitseõpetuse sisu kui ka ajateenijate igapäevaelu,“ sõnas Mulenok.

Eesti NATO Ühingu poolt korraldatud projekt „Riigikaitse alused“ tutvustab 9. ja 10. klassi noortele ajateenistuse ja riigikaitseõpetuse olemust. Projektis osalevad noored kogunevad täna Vahipataljoni territooriumile, et võtta vastu tunnistused tõendamaks kolme päeva jooksul riigikaitse kohta õpitut. Eesti NATO Ühingu juhataja, Krista Mulenoki sõnul annab laager õpilastele võimalikult täpse ülevaate nii ajateenistusest kui ka eriolukorras tegutsemist. „Riigikaitselaager, kui hea ülevaade riigikaitsetundidest, õpetab noortele esmaseid oskusi tegutseda eriolukorras, sest kolme päeva vältel õpiti orienteerumist, esmaabi andmist, maskeerimist ning taktikalist käitumist,“ tutvustas Mulenok riigikaitselaagri sisu.

Eesti NATO Ühingu poolt koostöös Kaitseministeeriumi ja MTÜ Riigikaitse Rügemendiga korraldatud laager „Riigikaitse alused“ kestis 26.-29. juunini Tallinnas ja Keila metskonnas. Laagris osales 40 noort Ida-Virumaa ja Tallinna koolidest vanuses 15-17 aastat. Projekti teine osa toimub 8-9. augustil Tartumaal, Luunjas, kus koostöös Naiskodukaitsega viiakse läbi laager 80-le õpilasele.