NATO Ühingu ajalooõpetajate suvekool toimus Saka mõisas

20.-22. augustil Ida-Virumaal Saka mõisas toimunud Eesti NATO Ühingu poolt korraldatud ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajate suvekoolist võttis osa ligi 70 ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajat, kellest ligi pooled on vene õppekeelega koolidest.

20.-22. augustil Ida-Virumaal Saka mõisas toimunud Eesti NATO Ühingu poolt korraldatud ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajate suvekoolist võttis osa ligi 70 ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajat, kellest ligi pooled on vene õppekeelega koolidest.

Eesti NATO Ühing korraldas taolist kolmepäevast suvekooli juba kuuendat aastat. Suvekoolide eesmärgiks on alati olnud laiendada õpetajate silmaringi kaitse- ja julgeoleku teemades, mis ajaloo ja ühiskonnaõpetusega väga tihedalt põimitud on. Uudsena koolitas Eesti NATO Ühing seekord õpetajaid kogemusõppe meetodite alal, st kuidas õpetada ajalugu mitte ainult faktipõhiselt, vaid ärgitada õpilast ise analüüsima ajaloosündmuste tagamaid.

Suvekooli kava:

20.08.2012

Avasõnad Alfred Pfaller, Friedrich Eberti Fondi Baltimaade esindus

Avapaneel:“Riigikaitse ning haridus täna ja homme“

Irene Käosaar, Teadus- ja Haridusministeerium

Tõnis Asson, Eesti Kaitsevägi, endine NATO Brüsseli peakorteri sõjalise personali

nõunik

Urmas Majajääs, Ida-Viru Maavalitsus

Katri Raik, Tartu Ülikooli Narva Kolledži direktor

Moderaator: Victoria Punga, NATO Ühingu nõukogu liige

21.08.2012

Avasõnad Irene Käosaar, Haridus- ja Teadusministeerium.

„Üldharidussüsteemi väljakutsed ja prioriteedid algaval õppeaastal“.

Töötuba: Kogemusõppe meetodid ajaloos. Avatud Meele Instituut

Estonica.org portaali tutvustus, Olga Grigorjeva ja Liana Roosmaa, Eesti

Instituut

„Konfliktide kujutamine meedias ja nende reaalsus“ (Afganistani

konflikti näite varal), Evelyn Kaldoja, Postimees

Artur Talvik tutvustab “Detsembrikuumuse” saamislugu ja toob näiteid filmidest, mis on mõjutanud meie arusaamu ajaloost. Filmi “Detsembrikuumus” vaatamine.

22.08.2012

Ajaloo õpetamine noore eestivenelase pilgu läbi“ Ivan Lavrentjev, Vabaühenduste liit EMSL

„Meedia roll ajaloo mõtestamisel“, Marica Lillemets,

kommukatsiooniekspert