NATO peasekretär avaldas raporti teemal „Rahu, naised ja julgeolek“

Üksteist aastat tagasi võttis ÜRO julgeolekunõukogu vastu resolutsiooni 1325 (UNSCR 1325), mis pööras tähelepanu sõdade ja konfliktide ebaproportsionaalsele mõjule naistele ja lastele.

20110307_110308-women-624x320_rdax_276x142Üksteist aastat tagasi võttis ÜRO julgeolekunõukogu vastu resolutsiooni 1325 (UNSCR 1325), mis pööras tähelepanu sõdade ja konfliktide ebaproportsionaalsele mõjule naistele ja lastele. Nüüdseks on NATO liitlased oma Euro-Atlandi partneritega aastaid koostööd teinud selles valdkonnas ning arendanud vajalike meetmete kasutuselevõtuks rakendamispoliitikat.

NATO peasekretär Anders Fogh Rasmussen avaldas 17. novembril 2011 oma esimese iga-aastase raporti, mis hõlmab endas detaile NATO tööst resolutsiooni 1325 rakendamiseks.

Raportis on välja toodud NATO liitlaste ja partnerite panus resolutsiooni 1325 põhimõtete muutmisel täisväärtuslikuks osaks nende igapäeva tegevustes, k.a. nende poliitilistes ning tsiviil- ja militaarstruktuurides, operatsioonides ja missioonides. See keskendub kuue-astmelisele lähenemisele, milles lepiti kokku Lissaboni tippkohtumisel 2010. aastal.

Raport sisaldab detaile kõigis kuues valdkonnas tehtud progresside kohta: operatsioonid; UNSCR 1325 integreerimine poliitikasse; programmid ja dokumentatsioon; koostöö teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, valitsusväliste organisatsioonidega ja kodanikuühiskonnaga; haridus ja väljaõpe; avalikud suhted; rahvuslikud initsiatiivid.

Raportit saab lugeda siit.

Allikas: NATO peakorter