Kõrgema sõjakooli lõpetab esimene lend õhuväeohvitsere

Täna lõpetab kaitseväe ühendatud õppeasutuste kõrgema sõjakooli esimene õhuväe ohvitseride lend.

239663_02Täna lõpetab kaitseväe ühendatud õppeasutuste kõrgema sõjakooli esimene õhuväe ohvitseride lend.

Õhuväe ülem brigaadikindral Valeri Saar annab nooremleitnandi auastmetunnused kaheksale esimese õhuväe põhikursuse lõpetajale, teatas kaitseväe peastaap.

Kolme ja poole aasta jooksul said värsked lõpetajad rakenduskõrghariduse sõjaväelises juhtimises õhuväe erialal ning radari- ja sideohvitseri ettevalmistuse.

Radari- ja sideohvitser toetab õhuväe radarite, sidesüsteemide või maandumis- ja navigatsioonisüsteemidega seotud allüksuste tegevust ning vastutab nende süsteemide tõrgeteta toimimise eest. Samuti aitab ta kaasa õhuruumi puutumatuse järelevalve tagamisele. Värskete ohvitseride teenistus jätkub õhuseiredivisjonis ja lennubaasis.

Kõrgem sõjakool õpetab õhuväeohvitsere välja koostöös Eesti lennuakadeemiaga.

Ohvitseride neljatasemelise väljaõppesüsteemi esimene aste on kõrgema sõjakooli põhikursus, mille lõpetajad saavad sõjaväelise juhtimise rakenduskõrghariduse. Pärast kolmeaastast edukat teenistust kaitseväes on võimalik jätkata õpinguid Kõrgema Sõjakooli keskastmekursusel ehk magistriõppes.

Allikas: Eesti Rahvusringhääling