Afgaanid üleminekuperioodil

Afganistan on nüüd üleminekulainel, kuna Ühendriigid ja tema NATO liitlased annavad vastutuse riigi julgeoleku eest üle afgaanidele endile eesmärgiga lõpetada see protsess 2014. aastaks. USA välisminister Hillary Clinton ütleb, et sellel perioodil rakendatakse strateegiat „võitle, räägi, ehita.“

Hamid-Karzai_0Afganistan on nüüd üleminekulainel, kuna Ühendriigid ja tema NATO liitlased annavad vastutuse riigi julgeoleku eest üle afgaanidele endile eesmärgiga lõpetada see protsess 2014. aastaks. USA välisminister Hillary Clinton ütleb, et sellel perioodil rakendatakse strateegiat „võitle, räägi, ehita.“

Mida arvavad afgaanid sellisest strateegiast? The Asia Foundation’i poolt läbi viidud hiljutine uuring annab mõned vastused (saadaval fondi kodulehel).

Juulis küsitleti Afganistanis ligi 6500 afgaani 34 provintsist. Demograafia on oluline: 78% küsitletutest olid maapiirkondadest ning 22% linnadest; 57% olid mehed ja 43% naised. Tõenäosusviga on 4,1%.

See oli seitsmes küsitlus, mida fond on läbi viinud alates aastast 2004, pakkudes väärtuslikku ülevaadet afgaanide meelestatusest läbi aastate.

Kokkuvõte: vaatamata hirmuäratavatele julgeolekualastele, majanduslikele ja poliitilistele väljakutsetele, millega Afganistan silmitsi seisab, ütlevad ligi pooled vastanutest (46%), et riik liigub õiges suunas – statistiliselt sama, mis aastal 2010. Paraku aga nende osakaal, kes ütlevad, et riik liigub vales suunas, on viimase aasta jooksul 8% tõusnud, 27%-lt 35%-le. Afganistani optimistid hoiavad oma kohti, kuid pessimistide hulk suureneb.

Loe edasi ka afgaanide suhtumisest Clintoni kolmeastmelisse strateegiasse siit.

Allikas: The New York Times