NATO harjutab kollektiivkaitse rakendamist

19.-26. oktoobril osaleb Eesti NATO kriisiohjeõppusel (CMX 2011 – Crisis Management Exercise). CMX on regulaarselt korraldatav NATO kriisiohjeõppus, mille eesmärk on harjutada NATO kriisiohje poliitilist, sõjalist ja tsiviilset korraldust ning NATO konsultatsioone ja kollektiivset otsustusprotsessi kriisiolukorras.

17223319.-26. oktoobril osaleb Eesti NATO kriisiohjeõppusel (CMX 2011 – Crisis Management Exercise).

CMX on regulaarselt korraldatav NATO kriisiohjeõppus, mille eesmärk on harjutada NATO kriisiohje poliitilist, sõjalist ja tsiviilset korraldust ning NATO konsultatsioone ja kollektiivset otsustusprotsessi kriisiolukorras.

CMX 2011 keskendub artikkel 4 ja 5 rakendamise protseduuride harjutamisele. Õppuse käigus harjutatakse NATO kriisiohjet strateegilisel poliitilisel tasandil. Harjutusse on kaasatud liitlasriikide tsiviil- ja sõjaline personal, NATO peakorter ja NATO strateegilised väejuhatused.

Reaalajas toimuva staabiõppuse stsenaarium on fiktiivne. Õppuse stsenaariumi kohaselt viib eskaleeruv oht ühe NATO liitlase territoriaalsele terviklikkusele, poliitilisele sõltumatusele ja julgeolekule kollektiivkaitse käivitamise taotlemiseni Põhja-Atlandi lepingu artikli 5 kohaselt. Stsenaarium sisaldab ka NATO uue strateegilise kontseptsiooniga määratletud uute julgeolekuohtudega seonduvaid aspekte.

Õppuse üks eesmärk on harjutada ka konsultatsiooniprotseduure NATO partnerriikide ja õppusele kaasatud rahvusvaheliste organisatsioonidega. CMX 2011-l osalevad kõik NATO 28 liikmesriiki ning partnerriikidest Soome ja Rootsi, lisaks mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad vaatlejatena. Õppusega on seotud ligikaudu 2500 inimest.

Eestist osalevad õppusel välisministeerium, Eesti esindus NATO juures, kaitseministeerium, kaitseväe peastaap, riigikantselei, kaitsepolitseiamet, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, siseministeerium, rahandusministeerium ja justiitsministeerium. Eesti võtab CMX õppusest osa viiendat korda, varasemad õppused toimusid aastal 2005, 2006, 2008 ja 2010.

2010. aasta novembris vastu võetud NATO uue strateegilise kontseptsiooni kohaselt on liitlasriikide kollektiivkaitse tagamine ja kriisiohje NATO peamised ülesanded, mida teostatakse rutiinse kaitseplaanide koostamise ja regulaarselt toimuvate õppuste kaudu.

Allikas: Eesti Välisministeerium