Välisminister Paet: Euroopa Liit peab tugevamalt keskenduma majandus- ja eelarvepoliitika edendamisele

Euroopa Liit peab jätkama majandus- ja eelarvepoliitikate tugevamat edendamist ning karmistama eelarvepoliitikate järelevalvet ütles välisminister Urmas Paet tänasel Euroopa Liidu üldasjade nõukogul Brüsselis.

paet-200pxEuroopa Liit peab jätkama majandus- ja eelarvepoliitikate tugevamat edendamist ning karmistama eelarvepoliitikate järelevalvet ütles välisminister Urmas Paet tänasel Euroopa Liidu üldasjade nõukogul Brüsselis.

Välisminister Paeti sõnul toetab Eesti Euroopa majandus- ja rahaliidu tugevdamiseks loodud koostöövormide rakendamist ning soovib kuuest eelnõust koosneva majandusjuhtimise paketi kiiret vastuvõtmist. „Eelnõud käsitlevad eelarveküsimusi ja on seotud makromajandusliku tasakaalustamatuse allutamisega järelevalvele. Sellega kaasneb ka sanktsioonide kohaldamise automaatsemaks muutmine,“ lisas ta.

Paeti sõnul on ettepanekute eesmärk tagada, et Euroopa Liidu liikmesriikide eelarvepoliitikad võimaldaksid koguda reserve halbadeks aegadeks ning likvideerida kiiresti kõrvalekalded eelarve eesmärkide täitmisest. „Oleme valmis tegema samme, mis tõstavad euroala ja ühtse turu konkurentsivõimet, tagavad tugeva ja kestva eelarvepoliitika liikmesriikides ning europiirkonnas tervikuna. Samuti toetavad need sammud finantsstabiilsust euroalal,“ lisas ta.

Paketile, mille eesmärk on oluliselt tugevdada Euroopa Liidu eelarve- ja makromajanduslike poliitikate järelevalvet, on andnud heakskiidu rahandusministrid ja valitsusjuhid, kokkulepe on vaja veel saavutada Euroopa Parlamendiga.

Välis- ja Euroopa asjade ministrid arutasid ka Euroopa Liidu finantsraamistikku aastateks 2014–2020. Välisminister Paeti sõnul peab Eesti praeguse finantsraamistiku mahtu optimaalseks ka järgmiseks perioodiks ja toetab finantsraamistiku kinnitamist seitsmeks aastaks.

Ministrid kinnitasid Brüsselis ka lõplikult, et Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste valdkonna IT-agentuuri peakorter tuleb Tallinna.

Allikas: Eesti Välisministeerium