Ministeerium pole asendusteenistujatele hüvitiste maksmise kavaga nõus

Kui kavandatava korra järgi võiksid asendusteenistujad saada samaväärseid hüvitisi nagu ajateenijad, seisab sotsiaalministeerium sellele kindlalt vastu.

232826_02Kui kavandatava korra järgi võiksid asendusteenistujad saada samaväärseid hüvitisi nagu ajateenijad, seisab sotsiaalministeerium sellele kindlalt vastu.

“Kuna asendusteenistuse näol on tegemist kaitseväeteenistuse alternatiiviga, tuleks kaitseministeeriumi hinnangul juba puht-põhimõtteliselt tagada asendusteenistuslastele samasugused sotsiaalsed garantiid, nagu need on kaitseväelastel,” rääkis Postimehele ministeeriumi pressiesindaja Peeter Kuimet.

Ta lisas, et kui Eesti kodanikel on põhiseadusest tulenev kohustus osaleda riigikaitses, siis usulistel või kõlbelistel põhjustel on kodanikel võimalik keelduda kaitseväeteenistusest ja läbida selle asemel asendusteenistus. Uus kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu annaks asendusteenistujatele ajateenijatega samaväärsed sotsiaalsed garantiid.

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri allkirjaga vastulauses aga on kirjas, et ministeerium ei nõustu hüvitise, töövõimetuspensioni ja toitjakaotuspensioni saajate ringi asendusteenistujate arvel laiendama.

“Valitsus on soodus- ja eripensionite küsimust aastate jooksul korduvalt arutanud – seisukoht on, et soodustusi ja soodustatud isikute ringi ei laiendata,” põhjendas sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse osakonna juhataja Merle Malvet.

Allikas: Eesti Rahvusringhääling