Eesti toetab e-õppe arendamist Krimmi koolides

Eesti aitab kaasa e-õppe arendamisele Ukraina Krimmi koolides. Arengukoostöö projekti raames õpetatakse Krimmi koolide pedagooge kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid tundide andmisel ja õpilaste iseseisva töö organiseerimisel.

paet-200pxEesti aitab kaasa e-õppe arendamisele Ukraina Krimmi koolides. Arengukoostöö projekti raames õpetatakse Krimmi koolide pedagooge kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid tundide andmisel ja õpilaste iseseisva töö organiseerimisel. Koolidele luuakse ka Eesti „Miksikese“ portaalile sarnanev veebipõhine õppekeskkond. Samuti saavad Krimmi õpilased osaleda rahvusvahelisel e-pranglimise ehk peastarvutamise võistlusel.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on Eesti teinud e-õppe valdkonnas suuri edusamme ja seetõttu saame oma kogemusi ja infotehnoloogilisi lahendusi ka teistega jagada. „Eestis on „Miksikese“ õppeportaal väga populaarne ja sarnase õppekeskkonna kasutuselevõtmine Ukraina koolides muudaks ka sealsed tunnid mitmekesisemaks ja põnevamaks,“ ütles Paet. „Võimalus kasutada e-õppematerjale ja online-kontrolltöid lihtsustab ka õpetajate tööd ja aitab tööaega tulemuslikumalt planeerida,“ lisas ta.

Projekti laiem eesmärk on toetada UNESCO programmis „Haridus kõigile” ja Ukraina infoühiskonna arengukavas 2007-2015 püstitatud eesmärkide saavutamist, mis näevad ette võimaluste andmist omandada õppimise ajal info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisega seotud teadmisi ja oskusi.

Ukraina on üks Eesti arengukoostöö partnerriikidest alates 2006. aastast. Välisministeerium toetab Ukraina Krimmi koolide e-õppe arendamist 38 184 euroga.

Allikas: Eesti Välisministeerium