Tallinnas toimub NATO õiguskonverents

Kaitseminister Mart Laar avas täna Tallinnas NATO liikmesriikide vahelise relvajõudude staatust reguleeriva kokkuleppe 60. aastapäeva puhul korraldatava rahvusvahelise õiguskonverentsi.

229250_02Kaitseminister Mart Laar avas täna Tallinnas NATO liikmesriikide vahelise relvajõudude staatust reguleeriva kokkuleppe 60. aastapäeva puhul korraldatava rahvusvahelise õiguskonverentsi.

NATO relvajõudude staatuse kokkulepe (Status of Forces Agreement, SOFA) reguleerib välisriikide kaitseväelaste õiguslikku staatust, tegevust, piiriületust jms lepingu osalisriikide territooriumil. SOFA osapoolteks on kõik NATO riigid ning läbi eraldi kokkuleppe ka enamik NATO rahupartnerlusprogrammi riike. Praegu rakendab SOFA-t vähemalt 43 riiki.

Kaitseminister Mart Laar ütles konverentsi avades, et SOFA näol on tegemist ühe vähese praktilise rahvusvahelise lepinguga, mis on ilma suuremate muudatusteta igapäevaselt kasutusel juba 60 aastat.

„Seejuures on Eesti juristid selles vallas NATOs tuntud oma kõrge ekspertiisi poolest ning on selle-alast väljaõpet ja teadmisi korduvalt edasi andnud ka paljudele NATO rahupartnerlusprogrammi riikidele nagu Ukraina, Gruusia ning Bosnia ja Hertsegoviina,“ sõnas kaitseminister Laar.

Kolm päeva kestval konverentsil osaleb üle 80 eksperdi NATO ja rahupartnerlusprogrammi riikidest ning NATO peakorterist ja sõjalistest staapidest. Konverentsi korraldavad Eesti Kaitseministeerium ning NATO ümberkujundamise väejuhatus (Supreme Headquarters Allied Commander Transformation) ning NATO Euroopa vägede peakorter (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE).

Allikas: Eesti Kaitseministeerium