NATO konverents relvastuskontrolli, maharelvastamise ja massihävitusrelvade leviku tõkestamise teemal

Järjekorras seitsmendat NATO konverentsi relvastuskontrolli, maharelvastamise ja massihävitusrelvade leviku tõkestamise teemal korraldab sel aastal Norra Välisministeerium Bergenis 16.-17. juunil. Sündmus toob kokku neljalt kontinendilt, sealhulgas rahvusvahelistest organisatsioonidest ja akadeemilistest institutsioonidest, kõrged ametnikud.

220px-Bandera_OTANJärjekorras seitsmendat NATO konverentsi relvastuskontrolli, maharelvastamise ja massihävitusrelvade leviku tõkestamise teemal korraldab sel aastal Norra Välisministeerium Bergenis 16.-17. juunil. Sündmus toob kokku neljalt kontinendilt, sealhulgas rahvusvahelistest organisatsioonidest ja akadeemilistest institutsioonidest, kõrged ametnikud.

Ettekanded ja paneelid võimaldavad avatud ja põhjalikku mitteametlikku debatti neljal peamisel teemal:

1.       Multilateraalsete massihävitusrelvade leviku tõkestamise režiimide ja algatuste tulevik,

2.       Praegused regionaalsed massihävitusrelvade leviku ohud ja väljakutsed,

3.       Terrorism ja massihävitusrelvade levik,

4.       NATO panus rahvusvahelisel tasandil relvastuskontrolli, maharelvastamisse ja massihävitusrelvade leviku tõkestamisse.

Osalejad on pärit NATO liikmes- ja partnerriikidest üle terve maailma.

Tegemist on esimese omataolise konverentsiga peale NATO uue Strateegilise Kontseptsiooni vastuvõtmist Lissaboni tippkohtumisel 2010. aasta novembris. Uus Strateegiline Kontseptsioon peab julgeolekukoostööd NATO üheks peamiseks ülesandeks.

Eelnevad massihävitusrelvade levikuga kaasnevaid väljakutseid vaagivad konverentsid toimusid Roomas (2004), Sofias (2005), Vilniuses (2007), Berliinis (2008), Varssavis (2009) ja Prahas (2010).

Allikas: NATO Peakorter