Juuniküüditamisest möödub 70 aastat

Täna on leinapäev – möödub 70 aastat juuniküüditamisest, mille käigus Nõukogude võim küüditas Eestist Siberisse üle 10 000 inimese.
Kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud heiskavad täna Eesti lipu leinalipuna. Leinalipu võivad heisata ka kõik teised.

640_2011-06-14_kyyditTäna on leinapäev – möödub 70 aastat juuniküüditamisest, mille käigus Nõukogude võim küüditas Eestist Siberisse üle 10 000 inimese.

Kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud heiskavad täna Eesti lipu leinalipuna. Leinalipu võivad heisata ka kõik teised.

Tallinnas meenutatakse punaterrori ohvreid Vabadussõja võidusamba jalamile pärgade asetamisega ning näituste avamisega Vabaduse väljakul ja Okupatsioonide muuseumis.

Vabaduse väljakul on kõigile huvilistele vaatamiseks üles seatud näitus, kus saab tutvuda tolle ajastu kitsarööpmelise raudtee loomavaguniga, millesarnastega küüditatud inimesi suurematesse sõlmjaamadesse toimetati. Samuti on väljakul eksponeeritud 1938. aasta Nõukogude päritolu veoauto GAZ-AAA, milliste kastides viidi 1941. aasta juunikuus inimesi nende kodudest minema.

Eksponaatide juures on eesti-, inglise-, vene- ja saksakeelsed infotahvlid, mis kirjeldavad tolle ajastu koletuid sündmusi. Näitus elektrooniliselt nähtav ka valitsuse veebilehel.

Tartus toimub genotsiidi- ja kommunismiohvrite mälestuseks rongkäik, jumalateenistus ja kaks miitingut.

Paides süüdatakse täna Murtud Rukkilille mälestuskivi juures 720 mälestusküünalt, millega mälestatakse kõiki võõrvõimude repressioonide ohvreid.

Venemaal Peterburi Jaani kirikus on toimub aga Balti riikide ühine juuniküüditamise mälestusteenistus.

14. juunil 1941 küüditati Eestist vägivaldselt Siberisse üle 10 000 inimese. Samal ajal korraldati operatsioon ka Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Poola aladel, Bessaraabias (tänane Moldova), Leedus ja Lätis. Nälja ja kurnatuse tagajärjel hukkus või tapeti NKVD poolt kokku umbes 6000 inimest.

Allikas: Kaitseliit