Laar: NATO alus on heidutusvõime

Kaitseminister Mart Laar ütles täna Tallinnas rahvusvahelist NATO kaitsepoliitika heidutusseminari avades, et NATO aluseks on täna ja tulevikus võime heidutada ükskõik, millist vastast.
Laar leidis, et kuigi tuumarelvade roll üldises julgeolekus on viimase 20 aasta jooksul vähenenud, on nad täna tähtsad just alliansi ühtsuse ja üksmeele säilitamises ning alalhoidmises.

Laar_vaikeKaitseminister Mart Laar ütles täna Tallinnas rahvusvahelist NATO kaitsepoliitika heidutusseminari avades, et NATO aluseks on täna ja tulevikus võime heidutada ükskõik, millist vastast.

Laar leidis, et kuigi tuumarelvade roll üldises julgeolekus on viimase 20 aasta jooksul vähenenud, on nad täna tähtsad just alliansi ühtsuse ja üksmeele säilitamises ning alalhoidmises. Laar rõhutas, et lisaks tuumarelvadele ei saa tänases maailmas unustada ka tavarelvadega heidutust. „Konventsionaalne heidutus on tänapäeva maailmas mõnikord vajalik. See on ka põhjus, miks Ameerika Ühendriikide sõjaväe kohalolek Euroopas on oluline,“ sõnas kaitseminister.

Laar kutsus seminaril osalejaid üles ka konstruktiivselt ning avameelselt arutlema NATO heidutuspoliitika üle kiiresti muutuvas rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas. „Järgnevatel päevadel arutame me olulist temaatikat, mis arvatavasti saab olema üks arutluspunktidest 2012. aasta NATO tippkohtumisel,“ ütles kaitseminister.

Käesolev seminar on järjekorras kuues 2007. aastal alguse saanud sarjast, mis keskendub Ameerika Ühendriikide ja tema NATO liitlaste ees seisvatele väljakutsetele, mis põhiliselt tõstatuvad seoses tuumajõudude ja sellega seonduva heidutusega.

Lisaks tulevad Tallinna seminaril käsitlemisele muud seonduvad teemad nagu näiteks Venemaa tuumapoliitika ja selle hetkeseis, raketikaitse, kübervõimekus ja tavajõud heidutuse seisukohalt ning samuti NATO poliitika seoses relvastuskontrolli ja massihävitusrelvade leviku tõkestamisega.

Seminari korraldavad NATO ja Ameerika Ühendriikide ametkonnad koostöös Kaitseministeeriumiga.

Allikas: Kaitseministeerium