Algab õppus Kevadtorm 2011

Täna, 4. mail algab Tartu-, Põlva- ja Võrumaal kaitseväe suurim maaväeõppus Kevadtorm 2011, millest võtab osa üle nelja tuhande kaadrikaitseväelase, ajateenija, kaitseliitlase, reservväelase ja ametnikku.
„Õppus Kevadtorm on oluline element Eesti kaitsekorralduses, esmase iseseisva kaitsevõime väljaarendamisel nii kaadrikaitseväelastele, ajateenijatele, kaitseliitlastele ja reservväelastele,“ ütles õppuse üldjuht, maaväe ülem kolonel Indrek Sirel.

3337_pic1Täna, 4. mail algab Tartu-, Põlva- ja Võrumaal kaitseväe suurim maaväeõppus Kevadtorm 2011, millest võtab osa üle nelja tuhande kaadrikaitseväelase, ajateenija, kaitseliitlase, reservväelase ja ametnikku.

„Õppus Kevadtorm on oluline element Eesti kaitsekorralduses, esmase iseseisva kaitsevõime väljaarendamisel nii kaadrikaitseväelastele, ajateenijatele, kaitseliitlastele ja reservväelastele,“ ütles õppuse üldjuht, maaväe ülem kolonel Indrek Sirel. „Kevadtorm võimaldab harjutada üksuste koostööd jalaväebrigaadi ja kaitseringkonna koosseisus ning annab ülematele ja staapidele praktilised kogemused üksuste juhtimisel“.

Õppuse Kevadtorm 2011 põhiraskus on kokkuharjutaval jalaväepataljonil, mille sõdurid lähevad pärast Kevadtormi reservi. Pataljon koosneb sõduritest, kelle väljaõpe algas eelmisel suvel ja sügisel erinevates kaitseväe väeosades, nagu Vahipataljon, Viru jalaväepataljon, Kuperjanovi jalaväepataljon. Pataljoni staabi paneb välja Lääne Kaitseringkond.

Kevadtorm 2011 on jagatud kolme põhilisse etappi: ümberpaiknemine, koostegevusõpe ja lahinguülesannete täitmine.

Ümberpaiknemine algab täna varahommikul, kui õppusele sõidavad kolonnid Paldiskist, Tallinnast, Tapalt, Jõhvist ja Võrust mööda Paldiski-Tallinn –Türi-Viljandi Sangla, Tapa-Jõgeva-Tartu-Luunja-Vana-Kastre, Luunja-Hammaste, Võru-Põlva-Himmaste, Jõhvi-Mustvee, Luunja-Ahja, Kanepi-Otepää-Rõngu, Aravete-Paide-Põltsamaa-Sangla, Mustvee-Jõgeva, Tartu-Hammaste ja Tartu-Vooreküla teid. Kaitseväe sõidukite kolonni liikumiskiirus maanteel on kuni 70 km/h ja sõidukite pikivahed on 100 meetrit.

Kaitsevägi palub nendel marsruutidel sõitvatel autojuhtidel varuda aega ja loodab liiklejate mõistvale suhtumisele. Samuti võib esineda lühiajalisi liikluspiiranguid õppuse alasse jäävatel teedel.

Koostegevusõpe algab 6. mail ja selle kestel saavutab pataljon koostöövõime. Vastutegevust teevad sellel etapil brigaadi luure- ja tankitõrjekompaniid. Üksused harjutavad erinevaid lahinguliike nagu viivitus, kaitse ja rünnak.

Lahinguülesannete täitmine algab 13. mail ja selle käigus hinnatakse jalaväepataljoni ja teiste brigaadi allüksuste koostööd ning võimet tegutseda erinevates lahinguolukordades.

Koos kokkuharjutava jalaväepataljoniga osalevad 1. Jalaväebrigaadi koosseisus õppusel veel kaadrikaitseväelased ja ajateenijad Staabi- ja Sidepataljonist, Suurtükiväepataljonist, Õhutõrjepataljonist, Pioneeripataljonist. Lisaks jalaväepataljoni mehitamisele tulevad Viru jalaväepataljonist brigaadi jaoks tankitõrjujad, Kuperjanovi jalaväepataljonist luurajad ja Vahipataljonist sõjaväepolitsei ajateenijad. 1. Jalaväebrigaadi ajateenijad mehitavad brigaadi staabikompanii ja tagalapataljoni.

Kevadtorm 2011 lahinguteruum hõlmab kolme maakonda: Tartu, Põlva ja Võru. Põhiline tegevus on Haaslava ja Ahja (6. -12. mai) ning Kõlleste ja Vastse-Kuuste (14-19. mai) valdades. Põgusamalt jäävad õppuse alasse ka Võnnu, Mooste, Kanepi, Kambja, Laheda, Mäksa ja Põlva vallad.

Kevadtorm 2011 lõpeb 20. mail lõpurivistusega.

Allikas: Kaitsevägi