Viru Kevad hindab Viru pataljoni ajateenijate oskusi

Täna algas Ida-Virumaal, Mäetaguse vallas iga-aastane Viru jalaväepataljoni taktikaline õppus Viru Kevad 2011, millest võtab osa üle 400 kaitseväelase ning ligi 100 transpordivahendit.

viru_1Täna algas Ida-Virumaal, Mäetaguse vallas iga-aastane Viru jalaväepataljoni taktikaline õppus Viru Kevad 2011, millest võtab osa üle 400 kaitseväelase ning ligi 100 transpordivahendit.

„Õppus on rühmakursuse kulminatsioon, mis annab meile võimaluse hinnata nii jalaväerühmade kui tankitõrje raketijagude oskusi. Samuti annab see hinnangu kaadrikaitseväelaste tööle, sest ajateenijate oskused sõltuvad suurel määral nende ülemate läbi viidud väljaõppest,“ rääkis Viru jalaväepataljoni ülem major Janno Märk.

Õppuse eesmärk on harjutada eri tasandi juhtide tegevust lahingu juhtimises viivituslahingus ja vasturünnakul, ning hinnata jalaväerühma ja tankitõrjejagude väljaõppe taset. Vastast mängivad õppusel Scoutspataljoni kaitseväelased ja jaanuaris teenistust alustanud Viru pataljoni ajateenijad.

„Vastane on tugev, kuid ka Viru ajateenijate tase ning võitlustahe on kõrged, mida näitasid eelnevalt toimunud jaotestimise õppused. Olen kindel, et ajateenijad saavad vastasega hakkama,“ tõdes major Märk.

Viru Kevad kestab Mäetaguse valla territooriumil neljapäeva õhtuni. Õppusel kasutatakse imitatsioonivahendeid – paukpadruneid, lõhkepakette ja suitsugranaate. Viru pataljon loodab Mäetaguse valla elanike mõistvale suhtumisele ja vastutulelikkusele.

Jõhvis paiknev Viru jalaväepataljon annab väljaõpet jalaväe ja tanktõrje õppesuunal. Jalaväe õppesuunal koolitatakse laskureid, sanitare, kergmiinipilduja meeskonnaliikmeid ja tankitõrje granaadiheitureid. Tankitõrje õppesuunal õpetatakse kesk – ja kaugmaa tankitõrjeraketikomplekside meeskonnaliikmeid. Samuti õpetatakse Viru jalaväepataljonis samade erialade nooremallohvitsere ning allüksuste autojuhte.

Allikas: Eesti Kaitsevägi