Riigikogus moodustati Kaitseliidu toetusrühm

Esimest korda taasiseseisvunud Eestis moodustas Riigikogu uus koosseis Kaitseliidu toetusrühma.
Esimesel töönädalal loodud ühendusse kuulub 16 Riigikogu liiget, selle esimees on Aivar Riisalu, aseesimehed Andres Anvelt, Mati Raidma ja Ülo Tulik.

640_2011-04-15_RiigikoguEsimest korda taasiseseisvunud Eestis moodustas Riigikogu uus koosseis Kaitseliidu toetusrühma.

Esimesel töönädalal loodud ühendusse kuulub 16 Riigikogu liiget, selle esimees on Aivar Riisalu, aseesimehed Andres Anvelt, Mati Raidma ja Ülo Tulik.

Kaitseliidu toetusrühma esimees reservleitnant Aivar Riisalu ütles, et ühenduse peamine ülesanne on tagada poliitiline konsensus Kaitseliidu oleviku ja tuleviku osas. „Me tahame kinddlustada Kaitseliidule tasakaalustatud arengu ning riigi igakülgse toetuse vabatahtlikule riigikaitseorganisatsioonile tema ülesannete täitmiseks”, lisas Riisalu.

Riigikogu liikmed moodustavad vastavalt seadusele toetusgruppe ja ühendusi nii sise-kui välispoliitilistel eesmärkidel. Kõrvuti Kaitseliidu toetusrühmaga on loodud regioonide arengu toetusrühmad, Muinsuskaitse Ühendus, kodanikuühiskonna toetusrühm ja paljud teised saadikute ühendused.

Allikas: Kaitseliit