Kaitseliidu juures alustab küberjulgeoleku mõttekoda

Kaitseliidu ülema juures moodustati Küberjulgeoleku mõttekoda, mille idee seisneb erinevate ministeeriumite, nende allasutuste ja erasektori juhtivplaneerijate küberjulgeolekualase koostöö soodustamises regulaarsete kooskäimiste kaudu.

640_2011-04-24_raulrikkKaitseliidu ülema juures moodustati Küberjulgeoleku mõttekoda, mille idee seisneb erinevate ministeeriumite, nende allasutuste ja erasektori juhtivplaneerijate küberjulgeolekualase koostöö soodustamises regulaarsete kooskäimiste kaudu.

Mõttekoja tegevust korraldab Kaitseliidu ülema küberjulgeoleku nõunik Raul Rikk.

Riki sõnul on mõttekoja eesmärgiks ideede ja lahenduste genereerimine, mis aitaksid rahvuslikku potentsiaali võimalikult hästi ära kasutada riikliku ja rahvusvahelise küberjulgeoleku võime tõstmiseks.

Mõttekoja tegevusse kaasatakse isikuid personaalsete oskuste, teadmiste ja omaduste põhjal. Samuti peetakse silmas oluliste valdkondade esindatust:

1. Riigikantselei
2. Siseministeerium
3. Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus
4. Politsei- ja piirivalveamet
5. Kaitsepolitseiamet
6. Kaitseministeerium
7. Kaitsevägi
8. Kaitseliit
9. Teabeamet
10. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
11. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus
12. Välisministeerium
13. Justiitsministeerium
14. Haridusministeerium
15. Akadeemilised organisatsioonid
16. Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus
17. Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskus
18. Ettevõtted

“Mõttekoja aruteludesse kaasatakse eksperte erinevatest valdkondadest nagu julgeolek, tehnoloogia, haridus, õigus, rahvusvahelised suhted jne,” selgitas Rikk.

Mõttekoja tegevust finantseerib Kaitseliit ning korraldab Kaitseliidu ülema küberjulgeoleku nõunik, esialgu saadakse kokku kord nädalas. Mõttekoja tegevus on iseloomult vaba ilma siduvate kohustusteta.

Reservmajor Raul Rikk on Kaitseliidu ülema vabatahtlik küberjulgeoleku nõunik. Rikk on teeninud 15 aastat Kaitseväes, sealhulgas Kaitseväe peastaabi infoturbe jaoskonna juhatajana, NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskuse ülema kohusetäitjana ja Kaitseväe Side- ja Infosüsteemide Väljaõppe- ja Arenduskeskuse ülemana. Hetkel on ta Trustcorp OÜ E-riigi ja küberjulgeoleku osakonna juhataja.

Allikas: Kaitseliit