2010. aastal läks aega teenima 3017 kutsealust

Kaitseminister Mart Laar esitas täna valitsusele aruande kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest 2010. aastal. Aruandes tehakse ülevaade ajateenistuskohustuse täitmisest, reservväelaste õppekogunemistel osalemisest ning kutsealustega seotud statistikast ja tervisenäitajatest.

Laar_vaikeKaitseminister Mart Laar esitas täna valitsusele aruande kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest 2010. aastal. Aruandes tehakse ülevaade ajateenistuskohustuse täitmisest, reservväelaste õppekogunemistel osalemisest ning kutsealustega seotud statistikast ja tervisenäitajatest.

Aruande kohaselt astus 2010. aastal ajateenistusse kokku 3017 kutsealust ehk 11 protsenti plaanitust enam. Samuti suurenes 2010. aastal nende kutsealuste arv 1475-ni, kes esitasid avalduse vabatahtlikult ajateenistusse asumiseks. 2009. aastal esitati selliseid avaldusi 1141. Veelgi paranes ajateenijate haridustase – näiteks 2010. aasta juulis ajateenistust alustanud enam kui 1000-st kutsealusest olid 99,2% vähemalt keskharidusega.

Kaitseminister Mart Laari sõnul on ajateenistus Eesti-suguse väikeriigi jaoks ka edaspidi oluline reservüksuste mehitamiseks. „Seetõttu on positiivne ja julgustav, et ka Eesti noored ise hindavad ajateenistust üha enam kui normaalset osa kodanikuks olemisest, peegeldub selgelt selles positiivses statistikas,“ ütles Laar.

Sõjalise kaitse arengukava 2009-2018 kohaselt säilib ajateenistus ka sel aastakümnel reservüksuste peamise mehitamisvahendina. Samuti suurendatakse reservõppekogunemiste mahtu ning korrastatakse reservi arvestus- ja formeerimissüsteemi.

Allikas: Kaitseministeerium