Eesti ja Rootsi sõlmisid kaitsekoostöö kokkuleppe

Kaitseminister Jaak Aaviksoo kohtus Tartus ühepäevasel töövisiidil oleva Rootsi kaitseministri Sten Tolgforsiga, kellega allkirjastati ka Eesti ja Rootsi vaheline kahepoolse kaitsekoostöö kokkulepe.

minister7Kaitseminister Jaak Aaviksoo kohtus Tartus ühepäevasel töövisiidil oleva Rootsi kaitseministri Sten Tolgforsiga, kellega allkirjastati ka Eesti ja Rootsi vaheline kahepoolse kaitsekoostöö kokkulepe.

Kokkulepe paneb paika Eesti ja Rootsi vahelise kaitsealase koostöö peamised suunad ja prioriteedid, milledest olulisemad on hangetelalane koostöö, kaitseväelaste haridus ja väljaõpe ning võimearenduse alane infovahetus.

Kaitseminister Jaak Aaviksoo sõnul on Eesti ja Rootsi vaheline kaitsealane koostöö ka seni sujunud äärmiselt hästi. ”Täna allkirjastatud kokkulepe annab kahe riigi vahelisele koostööle ka formaalse raamistiku,” ütles Aaviksoo.

Samuti arutasid kaitseministrid omavahelisel kohtumisel Põhjala- ja Balti riikide vahelise koostööga, Balti Kaitsekolledži arendamise, regionaalse julgeoleku, küber- ja energiajulgeoleku ja Euroopa Liidu Põhjala Lahingugrupi seotud küsimusi.

„Kahepoolsel kohtumisel oli eelkõige arutelu all Balti Kaitsekolledži tulevik ning võimalik muutumine Põhja-Euroopa regionaalseks kaitsealaseks õppeasutuseks, kus kõrgema sõjaväelise hariduse saaksid nii ohvitserid NATO-st, Euroopa Liidust kui ka partnerriikidest,“ sõnas kaitseminister Aaviksoo.

Rootsi kaitseminister Tolgfors külastas ka Tartus asuvat Balti Kaitsekolledžit, kus kohtus kooli ülema brigaadikindral Meelis Kiiliga ning esines ettekandega kolledži õppuritele.

Rootsil ja Eestil on tihedad kaitsealased sidemed juba alates 1990. aastate esimesest poolest. Peamisteks koostöövaldkondadeks on kaitseväelaste väljaõpe, Balti Kaitsekolledži arendamine, mereseire-alane infovahetus, kaitsealane abi Lääne-Balkanil, Ukrainas ja Gruusias.

2011. aasta esimesel pool-aastal osaleb Eesti kaitsevägi Rootsi juhitud Euroopa Liidu Põhjala Lahingugrupi koosseisus kuni 55 kaitseväelasega. Eelmisel suvel sõlmisid Eesti ja Rootsi kaitsealaste ühishangete raamlepingu, mis annab aluse võimalikeks relvastuse, varustuse ja laskemoona ühishangeteks. Samuti on Rootsi Eesti kaitseväele annetanud mitmesugust relvastust ja varustust.

Allikas: Kaitseministeerium