Kodanikuühiskonna arengukava sai valitsuse heakskiidu

Valitsus kiitis heaks „Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014″ ja selle rakendusplaani, mis annavad riigile ühtsed alused kodanikuühiskonna arengule kaasa aitamisel ning kodanikualgatust soodustava keskkonna kujundamisele Eestis.

Valitsus kiitis heaks „Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014″ ja selle rakendusplaani, mis annavad riigile ühtsed alused kodanikuühiskonna arengule kaasa aitamisel ning kodanikualgatust soodustava keskkonna kujundamisele Eestis.
Arengukava eesmärgiks on tugevdada riigi ja kodanikuühenduste koostööd ning see sisaldab tegevusi mis aitavad kaasa kodanikuhariduse, kaasamise, annetamise ja vabatahtliku tegevuse valdkonna arendamisele.
Regionaalminister Siim Kiisleri sõnul on hea koostöö tagamiseks on vaja tegevus- ja  jätkusuutlikke kodanikuühendusi, kes oleksid sotsiaalsete muutuste algatajad ja elluviijad. “Arengukava loetleb need sammud, mida riik järgmise nelja aasta jooksul astub, et tuua kodanikke ühiskondlikus elus rohkem osalema ja tõsta kodanikeühenduste tegutsemisvõimekust. Ühiskondlikus elus osalemine ei peaks piirduma ainult valimas käimisega. On ka mitmeid muid võimalusi, kuidas kaasa mõelda ja kogukonna huvides tegutseda. Näiteks hetkel käimas oleva Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta üheks eesmärgiks on, et kodanikuühendused oskaksid senisest enam kaasata ja juhtida vabatahtlikke. Samu põhimõtteid toetab ka Kodanikuühiskonna arengukava,“ selgitas regionaalminister Siim Kiisler.
Kodanikuühiskonna arengukava rakendamise kogumaksumuseks 4 aasta jooksul on kavandatud 16, 256 miljonit eurot, mis jaguneb aastate lõikes võrdselt ning sisaldab nii riigieelarvelisi, kui ka Euroopa Sotsiaalfondi ja Šveitsi Vabaühenduste Fondi vahendeid.
Kodanikuühiskonna arengukavaga saab tutvuda siin: http://www.siseministeerium.ee/kodar/Valitsus kiitis heaks „Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014″ ja selle rakendusplaani, mis annavad riigile ühtsed alused kodanikuühiskonna arengule kaasa aitamisel ning kodanikualgatust soodustava keskkonna kujundamisele Eestis.Valitsus kiitis heaks „Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014″ ja selle rakendusplaani, mis annavad riigile ühtsed alused kodanikuühiskonna arengule kaasa aitamisel ning kodanikualgatust soodustava keskkonna kujundamisele Eestis.

EMSLValitsus kiitis heaks „Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014″ ja selle rakendusplaani, mis annavad riigile ühtsed alused kodanikuühiskonna arengule kaasa aitamisel ning kodanikualgatust soodustava keskkonna kujundamisele Eestis.

Arengukava eesmärgiks on tugevdada riigi ja kodanikuühenduste koostööd ning see sisaldab tegevusi mis aitavad kaasa kodanikuhariduse, kaasamise, annetamise ja vabatahtliku tegevuse valdkonna arendamisele.

Regionaalminister Siim Kiisleri sõnul on hea koostöö tagamiseks on vaja tegevus- ja  jätkusuutlikke kodanikuühendusi, kes oleksid sotsiaalsete muutuste algatajad ja elluviijad. “Arengukava loetleb need sammud, mida riik järgmise nelja aasta jooksul astub, et tuua kodanikke ühiskondlikus elus rohkem osalema ja tõsta kodanikeühenduste tegutsemisvõimekust. Ühiskondlikus elus osalemine ei peaks piirduma ainult valimas käimisega. On ka mitmeid muid võimalusi, kuidas kaasa mõelda ja kogukonna huvides tegutseda. Näiteks hetkel käimas oleva Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta üheks eesmärgiks on, et kodanikuühendused oskaksid senisest enam kaasata ja juhtida vabatahtlikke. Samu põhimõtteid toetab ka Kodanikuühiskonna arengukava,“ selgitas regionaalminister Siim Kiisler.

Kodanikuühiskonna arengukava rakendamise kogumaksumuseks 4 aasta jooksul on kavandatud 16, 256 miljonit eurot, mis jaguneb aastate lõikes võrdselt ning sisaldab nii riigieelarvelisi, kui ka Euroopa Sotsiaalfondi ja Šveitsi Vabaühenduste Fondi vahendeid.

Kodanikuühiskonna arengukavaga saab tutvuda siin: http://www.siseministeerium.ee/kodar/